Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1469, 150. löggjafarþing 383. mál: málefni aldraðra (öldungaráð).
Lög nr. 42 27. maí 2020.

Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (öldungaráð).


1. gr.

     1. mgr. 6. gr. laganna orðast svo:
     Í hverju sveitarfélagi, eða í sveitarfélögum sem eiga samstarf um öldrunarmál og þjónustu við aldraða, skal starfa formlegur samráðsvettvangur er nefnist öldungaráð, þar sem fjallað er um þjónustu við aldraða og framkvæmd og þróun öldrunarmála.

2. gr.

     1. mgr. 7. gr. laganna orðast svo:
     Í öldungaráði skulu að lágmarki sitja þrír fulltrúar kosnir af sveitarstjórn að loknum sveitarstjórnarkosningum og þrír fulltrúar tilnefndir af félagi eldri borgara, auk eins fulltrúa frá heilsugæslunni. Eigi tvö eða fleiri sveitarfélög samstarf um öldrunarþjónustu skulu viðkomandi sveitarfélög og félög eldri borgara á þjónustusvæðinu koma sér saman um samsetningu öldungaráðs.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 20. maí 2020.