Altinget - Islands ældste institution

Islands Alting er på én gang landets ældste og øverste institution. Altinget blev indstiftet på Tingvellir år 930, og den begivenhed markerer oprettelsen af den gamle islandske fristat. Altinget udgør en ubrudt tråd i det islandske folks historie, og det er grundpillen i landets forfatning.

Ifølge republikkens grundlov ligger den ene af statsmagtens tre dele, den lovgivende magt, hos Altinget og Islands præsident i forening.

Det parlamentariske princip indebærer at regeringen arbejder i forlængelse af Altingets vilje. Desuden styrer Altinget statens finanser, så dets indflydelse på den udøvende magt er betydelig. Endelig udpeger Altinget medlemmer i vigtige bestyrelser og udvalg under staten.

Altinget er forum for den mest betydningsfulde politiske debat i landet.