Debatter i Altinget

For debatten i Altinget gælder som hovedregel, at den er begrænset.

Forslag behandles i tre omgange. Ved alle behandlinger er taletiden begrænset, men forslagsstilleren, talsmanden for udvalget og ministrene har længere taletid end andre medlemmer. Ved 2. behandling af lovforslag må alle medlemmer tale så ofte de ønsker, men hvis de taler mere end to gange, begrænses tiden til 5 minutter per gang.

Forslag til tingbeslutninger drøftes ved to behandlinger. Taletiden er begrænset ved begge behandlinger, men ved sidste behandling må alle medlemmer tale så ofte de ønsker, men hvis de taler mere end to gange, begrænses tiden til 5 minutter per gang.

Det er tilladt at fremsætte korte bemærkninger til taler, i op til to minutter, straks efter talen.

Formanden kan sætte en særlig forhandling på dagsorden for et møde i Tinget hvor medlemmerne kan få taget sager til forhandling enten i form af erklæringer eller spørgsmål til ministre.