Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 1997.  Útgáfa 121b.


Lög um stjórn efnahagsmála o.fl.

1979 nr. 13 10. apríl   
IX. kafli. 1)
    1)Felldur úr gildi skv. l. 13/1997, 24. gr.