Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 2005.  Útgáfa 131a.


Lög um jöfnun flutningskostnaðar á sementi

1973 nr. 62 30. apríl


Felld úr gildi með l. 63/2004 sem tóku gildi 14. júní 2004. Samkvæmt 2. gr. þeirra skal stjórn sjóðsins annast uppgjör, frágang vegna skuldbindinga hans og önnur atriði, svo sem gerð ársreiknings, og skal þessu lokið fyrir 1. október 2004. Ríkissjóður ábyrgist uppgjör en verði afgangur af rekstri sjóðsins skal hann renna í ríkissjóð.