Lagasafn.  Íslensk lög 15. október 2021.  Útgáfa 151c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um breyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslu og skipan lögsagnarumdæma1)

1973 nr. 43 24. apríl


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1407–1408.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 1. janúar 1974. Breytt með: L. 92/1989 (tóku gildi 1. júlí 1992).