Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

2008 nr. 48 29. maí


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 6. júní 2008. Breytt með: L. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við félags- og vinnumarkaðsráðherra eða félags- og vinnumarkaðsráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.

1. gr.
Sveitarstjórn Fljótsdalshéraðs er heimilt að ráðstafa andvirði vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls á Jökuldal til félagslegra framkvæmda í sveitarfélaginu.
Ráðstöfun andvirðis vatnsréttindanna skal háð samþykki [ráðuneytisins] 1) og vera samræmanleg hinum forna tilgangi kristfjárgjafa.
    1)L. 126/2011, 479. gr.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.