Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1997, 139. löggjafarþing 675. mál: heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands (breyting ýmissa laga).
Lög nr. 126 28. september 2011.

Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna heildarendurskoðunar á lögum um Stjórnarráð Íslands.


I. KAFLI
Breyting á lögum um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, nr. 42/1903, með síðari breytingum.

1. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 3. gr. og 5. gr. laganna kemur: ráðherra.

II. KAFLI
Breyting á lögum um landamerki o.fl., nr. 41/1919, með síðari breytingum.

2. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

III. KAFLI
Breyting á vatnalögum, nr. 15/1923, með síðari breytingum.

3. gr.

 1. 6. mgr. 2. gr. laganna orðast svo:
 2.      Sá ráðherra er fer með samningagerð á því sviði skal semja um endurgjald (leigu) fyrir afnotarétt réttinda undir yfirráðum ríkisins skv. 4. mgr. Um ráðstöfun og endurgjald fyrir nýtingu réttinda í þjóðlendum fer samkvæmt ákvæðum laga þar að lútandi.
 3. Í stað orðsins „Atvinnumálaráðherra“ í 151. gr. laganna kemur: Ráðherra.

IV. KAFLI
Breyting á lögum um skipströnd og vogrek, nr. 42/1926, með síðari breytingum.

4. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „atvinnumálaráðherra“ tvívegis í 1. mgr. 30. gr. laganna kemur: ráðherra.

V. KAFLI
Breyting á lögum um Strandarkirkju og sandgræðslu í Strandarlandi, nr. 50/1928, með síðari breytingum.

5. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

VI. KAFLI
Breyting á lögum um laganefnd, nr. 48/1929.

6. gr.

     Í stað orðsins „Forsætisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

VII. KAFLI
Breyting á lögum um bókasöfn prestakalla, nr. 17/1931, með síðari breytingum.

7. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

VIII. KAFLI
Breyting á lögum um utanfararstyrk presta, nr. 18/1931, með síðari breytingum.

8. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

IX. KAFLI
Breyting á lögum um forkaupsrétt kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o.fl., nr. 22/1932.

9. gr.

     Í stað orðsins „atvinnumálaráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

X. KAFLI
Breyting á lögum um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts, nr. 27/1932, með síðari breytingum.

10. gr.

 1. Í stað orðsins „atvinnumálaráðherra“ í 4. tölul. 1. gr. og 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „atvinnumálaráðuneytisins“ í 2. mgr. 9. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

XI. KAFLI
Breyting á lögum um ráðstafanir til öryggis við siglingar, nr. 56/1932, með síðari breytingum.

11. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 1. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Atvinnumálaráðuneytið“ í 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

XII. KAFLI
Breyting á lögum um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, nr. 7/1936, með síðari breytingum.

12. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 40. gr. a laganna kemur: Ráðherra.

XIII. KAFLI
Breyting á lögum um löggilta niðurjöfnunarmenn sjótjóns, nr. 74/1938, með síðari breytingum.

13. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XIV. KAFLI
Breyting á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938, með síðari breytingum.

14. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 20. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XV. KAFLI
Breyting á lögum um ostrurækt, nr. 21/1939.

15. gr.

     Í stað orðsins „atvinnumálaráðherra“ í 1. mgr. 1. gr., 1. og 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

XVI. KAFLI
Breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum.

16. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. tölul. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

XVII. KAFLI
Breyting á landskiptalögum, nr. 46/1941, með síðari breytingum.

17. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

XVIII. KAFLI
Breyting á lögum um búfjártryggingar, nr. 20/1943, með síðari breytingum.

18. gr.

     Í stað orðsins „Landbúnaðarráðherra“ í 14. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XIX. KAFLI
Breyting á lögum um ófriðartryggingar, nr. 2/1944.

19. gr.

 1. Í stað orðsins „atvinnumálaráðuneytið“ í 2., 27. og 29. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðuneytið“ í 23. gr. laganna kemur: Ráðuneyti er fer með tekjuöflun ríkisins.

XX. KAFLI
Breyting á lögum um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, nr. 34/1944, með síðari breytingum.

20. gr.

 1. Í stað orðanna „utanríkisráðuneytis Íslands“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með utanríkismál.
 2. Í stað orðanna „utanríkisráðuneytis Íslands erlendis“ í 1. málsl. 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa Íslands erlendis.
 3. Í stað orðsins „forsætisráðuneytið“ í 8. og 9. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 4. Í stað orðsins „forsætisráðuneytisins“ í 4. og 5. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 5. Í stað orðsins „Forsætisráðuneytið“ í 13. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

XXI. KAFLI
Breyting á lögum um framboð og kjör forseta Íslands, nr. 36/1945, með síðari breytingum.

21. gr.

 1. Í stað orðsins „Forsætisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með málefni embættis forseta Íslands.
 2. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra, sbr. 1. mgr.
 3. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytinu“ í 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 4. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 4. og 5. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 5. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 13. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með málefni embættis forseta Íslands.

XXII. KAFLI
Breyting á lögum um inngöngu Íslands í Bernarsambandið, nr. 74/1947.

22. gr.

 1. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytinu“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

XXIII. KAFLI
Breyting á lögum um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, nr. 44/1948, með síðari breytingum.

23. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsmálaráðuneytið“ í 1. mgr. 1. gr. og 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

XXIV. KAFLI
Breyting á lögum um hvalveiðar, nr. 26/1949, með síðari breytingum.

24. gr.

 1. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „atvinnumálaráðuneytið“ í 3. mgr. 1. gr., b-lið 3. gr., 1. málsl. 4. gr., 5. gr., 1. mgr. 6. gr. og 8. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „atvinnumálaráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

XXV. KAFLI
Breyting á lögum um tilkynningar aðsetursskipta, nr. 73/1952, með síðari breytingum.

25. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XXVI. KAFLI
Breyting á lögum um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100/1952, með síðari breytingum.

26. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðherra.

XXVII. KAFLI
Breyting á lögum um bæjanöfn o.fl., nr. 35/1953, með síðari breytingum.

27. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. og 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðuneyti“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með skipulagsmál.

XXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um skógrækt, nr. 3/1955, með síðari breytingum.

28. gr.

 1. Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 2. og 34. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. 2. mgr. 24. gr. laganna orðast svo:
 3.      Sá ráðherra sem fer með ræktun nytjaskóga á bújörðum fer með málefni sem fjallað er um í þessum kafla.
 4. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu“ í b-lið 2. mgr. 25. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðuneyti.
 5. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins“ í 3. mgr. 27. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðuneytis.
 6. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 3. mgr. 27. gr., b-lið 28. gr. og 3. mgr. 29. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 7. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið“ í 31. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðuneyti.

XXIX. KAFLI
Breyting á lögum um happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga, nr. 18/1959, með síðari breytingum.

29. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í b-lið 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

XXX. KAFLI
Breyting á lögum um byggingarsjóð Listasafns Íslands, nr. 41/1959.

30. gr.

     Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

XXXI. KAFLI
Breyting á lögum um bryta og matreiðslumenn á farskipum og fiskiskipum, nr. 50/1961, með síðari breytingum.

31. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 6. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

XXXII. KAFLI
Breyting á lögum um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, nr. 7/1962, með síðari breytingum.

32. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytisins“ í 1. tölul. 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 20. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XXXIII. KAFLI
Breyting á erfðalögum, nr. 8/1962, með síðari breytingum.

33. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 3. mgr. 43. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 50. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um þjóðskrá og almannaskráningu, nr. 54/1962, með síðari breytingum.

34. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytis“ í 3. tölul. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: ráðherra.

XXXV. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til sameiginlegrar innheimtu opinberra gjalda, nr. 68/1962.

35. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

XXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta öðlast gildi ákvæði í samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um innheimtu meðlaga, nr. 93/1962, með síðari breytingum.

36. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um landsdóm, nr. 3/1963, með síðari breytingum.

37. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 43. gr. laganna kemur: ráðherra.

XXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa verið upp í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, o.fl., nr. 69/1963, með síðari breytingum.

38. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 10. gr. og 1. mgr. 17. gr. laganna kemur: ráðherra.

XXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um landgræðslu, nr. 17/1965, með síðari breytingum.

39. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytinu“ í 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 13. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með ríkisjarðir.
 4. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytið“ í 5. mgr. 23. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með málefni landbúnaðar.

XL. KAFLI
Breyting á lögum um hreppstjóra, nr. 32/1965, með síðari breytingum.

40. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: sá ráðherra er fer með launa- og kjaramál.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 7. gr. og 10. gr. laganna kemur: sá ráðherra er fer með málefni sýslumanna.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 4. mgr. 7. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með launa- og kjaramál.
 4. Í stað orðanna „er fjármálaráðherra setur“ í 8. gr. laganna kemur: settum af þeim ráðherra er fer með lífeyrismál.
 5. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 10. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.

XLI. KAFLI
Breyting á lögum um Myndlista- og handíðaskóla Íslands, nr. 38/1965, með síðari breytingum.

41. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í 1. mgr. 4. gr. og 8. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 1. mgr. 9. gr. og 14. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 2. mgr. 12. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XLII. KAFLI
Breyting á lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64/1965, með síðari breytingum.

42. gr.

 1. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytið“ í 10. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í 1. mgr. 11. gr., 1. mgr. 13. gr., 3. mgr. 15. gr. og 2. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 2. mgr. 31. gr. laganna kemur: ráðherra.
 4. Í stað orðsins „iðnaðarmálaráðuneytisins“ í 57. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni iðnaðar.

XLIII. KAFLI
Breyting á lögum um eignarrétt og afnotarétt fasteigna, nr. 19/1966, með síðari breytingum.

43. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 11. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

XLIV. KAFLI
Breyting á lögum um skrásetningu réttinda í loftförum, nr. 21/1966, með síðari breytingum.

44. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. tölul. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

XLV. KAFLI
Breyting á lögum um viðauka við lög nr. 3/1955, um skógrækt, nr. 22/1966.

45. gr.

 1. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytisins“ í 2. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni landbúnaðar.
 2. Í stað orðsins „Landbúnaðarráðherra“ í 9. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með málefni landbúnaðar.

XLVI. KAFLI
Breyting á lögum um Framleiðnisjóð landbúnaðarins, nr. 89/1966, með síðari breytingum.

46. gr.

     Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. og tvívegis í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.

XLVII. KAFLI
Breyting á lögum um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins, nr. 27/1968, með síðari breytingum.

47. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 11. gr. og ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

XLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands, nr. 33/1968.

48. gr.

 1. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneyti“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í 3. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 6. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

XLIX. KAFLI
Breyting á lögum um Kristnisjóð o.fl., nr. 35/1970, með síðari breytingum.

49. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytinu“ í 23. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

L. KAFLI
Breyting á lögum um félagsheimili, nr. 107/1970, með síðari breytingum.

50. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 4. og 5. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 1. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

LI. KAFLI
Breyting á lögum um utanríkisþjónustu Íslands, nr. 39/1971, með síðari breytingum.

51. gr.

 1. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 2. gr. laganna kemur: ráðuneyti.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytinu“ í 1. mgr. 3. gr., 10. gr. og 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. 2. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
 4.      Ráðuneytisstjóri sér um daglegan rekstur ráðuneytisins ásamt öðrum starfsmönnum sem það er falið.
 5. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 5. gr., 6. gr., 13. gr., 1. mgr. 14. gr., 17. gr. og 18. gr. laganna kemur: ráðherra.
 6. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ tvívegis í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 7. Í stað orðsins „Utanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 12. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

LII. KAFLI
Breyting á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971, með síðari breytingum.

52. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

LIII. KAFLI
Breyting á lögum um bann við losun hættulegra efna í sjó, nr. 20/1972, með síðari breytingum.

53. gr.

     Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LIV. KAFLI
Breyting á lögum um orlof húsmæðra, nr. 53/1972, með síðari breytingum.

54. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðuneytið“ í 9. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytinu“ í 10. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með fræðslumál.

LV. KAFLI
Breyting á lögum um getraunir, nr. 59/1972, með síðari breytingum.

55. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 1. og 6. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneyti íþróttamála.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 5. gr. laganna kemur: Ráðuneyti er fer með málefni happdrætta.
 3. Í stað orðanna „innanríkisráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytum er fara með íþróttamál og málefni happdrætta.

LVI. KAFLI
Breyting á höfundalögum, nr. 73/1972, með síðari breytingum.

56. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 2. mgr. 8. gr., 5. mgr. 11. gr., 4. mgr. 15. gr. a, 3. mgr. 18. gr., 4. tölul. 1. mgr. 21. gr., 6. mgr. 23. gr., 2. mgr. 25. gr., 2. mgr. 53. gr., 57. gr., tvívegis í 58. gr. og 3. mgr. 59. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 6. mgr. 11. gr., 2. mgr. 15. gr. a, 2. mgr. 23. gr. a, 2. mgr. 45. gr. a og 2. mgr. 47. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í 1. mgr. 15. gr. a, 1. og 4. mgr. 23. gr., 1. mgr. 23. gr. a, tvívegis í 2. mgr. 25. gr., 5. mgr. 25. gr. b, 1. mgr. 45. gr. a og 3. mgr. 47. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 4. Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðherra“ í 53. gr. a laganna kemur: Ráðherra.
 5. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðuneytisins“ í 1. mgr. 59. gr. a laganna kemur: ráðuneytisins.

LVII. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd eignarnáms, nr. 11/1973, með síðari breytingum.

57. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 11. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LVIII. KAFLI
Breyting á lögum um Happdrætti Háskóla Íslands, nr. 13/1973, með síðari breytingum.

58. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LIX. KAFLI
Breyting á lögum um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, nr. 16/1973, með síðari breytingum.

59. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

LX. KAFLI
Breyting á hjúkrunarlögum, nr. 8/1974, með síðari breytingum.

60. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með fræðslumál.

LXI. KAFLI
Breyting á lögum um landgræðslustörf skólafólks, nr. 58/1974.

61. gr.

     Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 1. mgr. 3. gr. og 6. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

LXII. KAFLI
Breyting á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, með síðari breytingum.

62. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXIII. KAFLI
Breyting á lögum um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972, nr. 7/1975, með síðari breytingum.

63. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXIV. KAFLI
Breyting á lögum um samræmda vinnslu sjávarafla og veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum, nr. 12/1975.

64. gr.

 1. Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðuneytið“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

LXV. KAFLI
Breyting á lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, nr. 25/1975, með síðari breytingum.

65. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 2. mgr. 28. gr. laganna kemur: ráðherra.

LXVI. KAFLI
Breyting á lögum um Leiklistarskóla Íslands, nr. 37/1975.

66. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 2. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXVII. KAFLI
Breyting á lögum um greiðslu vátryggingariðgjalda fiskiskipa, nr. 17/1976.

67. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðuneytið“ í 5. gr. laganna kemur: Það ráðuneyti er fer með málefni sjávarútvegs.

LXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um aðild Íslands að samningi um stofnun aðstoðarsjóðs á vegum Efnahags- og framfarastofnunar, nr. 25/1976, með síðari breytingum.

68. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXIX. KAFLI
Breyting á lögum um sálfræðinga, nr. 40/1976, með síðari breytingum.

69. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXX. KAFLI
Breyting á lögum um sjúkraþjálfun, nr. 58/1976, með síðari breytingum.

70. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 13. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXI. KAFLI
Breyting á lögum um norræna vitnaskyldu, nr. 82/1976, með síðari breytingum.

71. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXII. KAFLI
Breyting á lögum um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn, nr. 112/1976, með síðari breytingum.

72. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

LXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um opinberar fjársafnanir, nr. 5/1977, með síðari breytingum.

73. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytisins“ í 4. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

LXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, nr. 18/1977, með síðari breytingum.

74. gr.

 1. Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 13. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með málefni iðnaðar.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

LXXV. KAFLI
Breyting á lögum um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu ríkisins, nr. 34/1977, með síðari breytingum.

75. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með málefni fjármálamarkaðar.
 2. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 9. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með málefni fjármálamarkaðar.

LXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um iðjuþjálfun, nr. 75/1977, með síðari breytingum.

76. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 12. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um þroskaþjálfa, nr. 18/1978, með síðari breytingum.

77. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 9. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um lyfjafræðinga, nr. 35/1978, með síðari breytingum.

78. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um stimpilgjald, nr. 36/1978, með síðari breytingum.

79. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 2. mgr. 10. gr., 2. mgr. 11. gr., 1. og 6. mgr. 12. gr., 1. mgr. 14. gr., 1. mgr. 17. gr., 3. mgr. 21. gr. og 3. mgr. 30. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 3. og 4. mgr. 12. gr., 3. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 36. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytisins“ í 4. mgr. 12. gr., 13. gr. og 7. mgr. 35. gr. a laganna kemur: ráðuneytisins.
 4. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 30. gr., 9. mgr. 35. gr. a og 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I í lögunum kemur: Ráðherra.
 5. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 10. tölul. 35. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni landbúnaðar.

LXXX. KAFLI
Breyting á þinglýsingalögum, nr. 39/1978, með síðari breytingum.

80. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXXI. KAFLI
Breyting á iðnaðarlögum, nr. 42/1978, með síðari breytingum.

81. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. mgr. 3. gr., 1. mgr. 8. gr. og 2. og 3. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með fræðslumál.

LXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd samnings um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi, nr. 48/1979.

82. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum.

83. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytis“ í 3. mgr. 51. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni efna og efnavara.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 73. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 1. mgr. 76. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með starfsmannamál ríkisins.

LXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar, nr. 53/1980, með síðari breytingum.

84. gr.

     Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 16. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, nr. 94/1980.

85. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um lífeindafræðinga, nr. 99/1980, með síðari breytingum.

86. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 4. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um Grænlandssjóð, nr. 102/1980, með síðari breytingum.

87. gr.

     Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðherra“ í 6. gr. og 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.

LXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga, nr. 27/1981, með síðari breytingum.

88. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

LXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og Landbúnaðarháskóla Íslands að Stóra-Ármóti, nr. 29/1981, með síðari breytingum.

89. gr.

     Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. gr. og 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

XC. KAFLI
Breyting á lögum um horfna menn, nr. 44/1981, með síðari breytingum.

90. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

XCI. KAFLI
Breyting á lögum um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum, nr. 51/1981, með síðari breytingum.

91. gr.

     Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 2. gr., 1. mgr. 3. gr., 4. gr. og 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

XCII. KAFLI
Breyting á lögum um steinullarverksmiðju, nr. 61/1981, með síðari breytingum.

92. gr.

     Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Þeim ráðherra er fer með málefni iðnaðar.

XCIII. KAFLI
Breyting á lögum um aðild Íslands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi, nr. 68/1981.

93. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XCIV. KAFLI
Breyting á lögum um Blindrabókasafn Íslands, nr. 35/1982, með síðari breytingum.

94. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 1. gr., 1. mgr. 3. gr., 9. gr. og 10. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í d-lið 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.

XCV. KAFLI
Breyting á lögum um Sinfóníuhljómsveit Íslands, nr. 36/1982, með síðari breytingum.

95. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 2. mgr. 1. gr., 2. mgr. 3. gr., 3. málsl. 4. gr. og 11. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað 1. og 2. málsl. 4. gr. laganna kemur nýr málsliður sem orðast svo: Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar skal skipuð fimm mönnum, einum tilnefndum af Reykjavíkurborg, einum tilnefndum af starfsmannafélagi hljómsveitarinnar, einum tilnefndum af því ráðuneyti er fer með fjárreiður ríkisins og einum tilnefndum af ráðuneytinu sem einnig skipar formann án tilnefningar.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með launa- og kjaramál ríkisins.

XCVI. KAFLI
Breyting á lögum um þjóðsöng Íslendinga, nr. 7/1983.

96. gr.

 1. Í stað orðsins „forsætisráðuneytið“ í 2. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

XCVII. KAFLI
Breyting á lögum um Landsvirkjun, nr. 42/1983, með síðari breytingum.

97. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. og 9. gr. laganna kemur: ráðherra.

XCVIII. KAFLI
Breyting á lögum um innlenda lánsfjáröflun ríkissjóðs, nr. 79/1983, með síðari breytingum.

98. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. gr., tvívegis í 1. og 2. mgr. 2. gr. og 2. og 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.

XCIX. KAFLI
Breyting á lögum um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum, nr. 13/1984, með síðari breytingum.

99. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í a-lið 1. tölul. 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 27. gr. laganna kemur: Ráðherra.

C. KAFLI
Breyting á lögum um sjóntækjafræðinga, nr. 17/1984, með síðari breytingum.

100. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CI. KAFLI
Breyting á lögum um heimild fyrir fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs til að ábyrgjast lán fyrir Arnarflug hf., nr. 30/1984.

101. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í heiti laganna kemur: ráðherra.

CII. KAFLI
Breyting á lögum um sjúkraliða, nr. 58/1984, með síðari breytingum.

102. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðuneytið“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CIII. KAFLI
Breyting á ljósmæðralögum, nr. 67/1984, með síðari breytingum.

103. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CIV. KAFLI
Breyting á lögum um bókasafnsfræðinga, nr. 97/1984, með síðari breytingum.

104. gr.

     Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. og 5. gr. laganna kemur: ráðherra.

CV. KAFLI
Breyting á lögum um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta, nr. 24/1985, með síðari breytingum.

105. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CVI. KAFLI
Breyting á siglingalögum, nr. 34/1985, með síðari breytingum.

106. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneyti“ í 2. mgr. 220. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með samskipti við erlend ríki.

CVII. KAFLI
Breyting á sjómannalögum, nr. 35/1985, með síðari breytingum.

107. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CVIII. KAFLI
Breyting á lögum um tannlækningar, nr. 38/1985, með síðari breytingum.

108. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CIX. KAFLI
Breyting á lögum um Verðlagsráð sjávarútvegsins, nr. 43/1985, með síðari breytingum.

109. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 1. mgr. 1. gr., 11. gr. og 12. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CX. KAFLI
Breyting á lögum um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 66/1985, með síðari breytingum.

110. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ tvívegis í 2. mgr. 2. gr. og 23. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 9. gr., 8. mgr. 18. gr. og 22. gr. laganna kemur: ráðherra.
 4. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. og fyrirsögn 21. gr. laganna kemur: ráðuneytis er fer með varnarmál.

CXI. KAFLI
Breyting á lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985, með síðari breytingum.

111. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytinu“ í 3. tölul. 1. gr. og 5. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í 5. tölul. 1. gr. og 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 1. mgr. 12. gr. og 14. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CXII. KAFLI
Breyting á lögum um skráningu skipa, nr. 115/1985, með síðari breytingum.

112. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í h-lið 1. mgr. 1. gr. a laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 1. málsl. 2. mgr. og c-lið 4. mgr. 1. gr. a laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni sjávarútvegs.
 3. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í g-lið 2. mgr. 1. gr. a laganna kemur: sá ráðherra er fer með málefni sjávarútvegs.

CXIII. KAFLI
Breyting á lögum um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986, með síðari breytingum.

113. gr.

     Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í b-lið 2. mgr. 14. gr., 25. gr., 1. mgr. 27. gr., 2. mgr. 63. gr., 2. mgr. 66. gr., 2. mgr. 68. gr. og 2. mgr. 69. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXIV. KAFLI
Breyting á lögum um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, nr. 24/1986, með síðari breytingum.

114. gr.

     Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í 2. tölul. 8. gr., 3. og 4. mgr. 9. gr. og 1. mgr. 16. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXV. KAFLI
Breyting á lögum um talnagetraunir, nr. 26/1986, með síðari breytingum.

115. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXVI. KAFLI
Breyting á lögum um Rannsóknadeild fisksjúkdóma, nr. 50/1986.

116. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: þeim ráðherra sem fer með vísindamál.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 9. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með vísindamál.
 3. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 3. mgr. 10. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með varnir gegn dýrasjúkdómum.

CXVII. KAFLI
Breyting á lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986, með síðari breytingum.

117. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. og tvívegis í 2. mgr. 3. gr., 2. mgr. 4. gr., 2. mgr. 7. gr., 2. mgr. 9. gr., 2. mgr. 19. gr., 1. mgr. 25. gr., 3. mgr. 26. gr., 1. mgr. 27. gr. og ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 2. mgr. 3. gr. og 7. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðanna „félags- og tryggingamálaráðherra“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra er fer með málefni sveitarfélaga.

CXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um orlof, nr. 30/1987, með síðari breytingum.

118. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðuneytinu“ í 4. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 10. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXIX. KAFLI
Breyting á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, með síðari breytingum.

119. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 4. mgr. 7. gr., tvívegis í 2. mgr. 8. gr., 5. mgr. 11. gr., 3. mgr. 16. gr., 5. mgr. 20. gr., 27. gr., 7. mgr. 28. gr., 1. mgr. 32. gr. og 2. mgr. 38. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 5. mgr. 20. gr. og 1. mgr. 32. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni vinnumarkaðar.

CXX. KAFLI
Breyting á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum.

120. gr.

     Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 117. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með fræðslumál.

CXXI. KAFLI
Breyting á lögum um sóknargjöld o.fl., nr. 91/1987, með síðari breytingum.

121. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 9. gr. laganna kemur: ráðuneyti er fer með tekjuöflun ríkisins.

CXXII. KAFLI
Breyting á lögum um vörugjald, nr. 97/1987, með síðari breytingum.

122. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 13. gr. og ákvæði til bráðabirgða IX í lögunum kemur: Ráðherra.

CXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988, með síðari breytingum.

123. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um lögreglusamþykktir, nr. 36/1988, með síðari breytingum.

124. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytinu“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CXXV. KAFLI
Breyting á lögum um bifreiðagjald, nr. 39/1988, með síðari breytingum.

125. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. og 9. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um heimild fyrir fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs til að selja fasteignir Grænmetisverslunar landbúnaðarins að Síðumúla 34 og jarðhús í Ártúnsbrekku við Elliðaár, nr. 40/1988.

126. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í heiti laganna kemur: ráðherra.

CXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með síðari breytingum.

127. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 7. mgr. 2. gr., 2. mgr. 3. gr., 7. mgr. 5. gr., 1. mgr. 6. gr., 4. mgr. 8. gr., 2. mgr. 12. gr., 2. mgr., 6. tölul. 3. mgr. og 7. mgr. 16. gr., 5. mgr. 18. gr., 1. og 2. mgr. 21. gr., 1. mgr. 23. gr., 1. mgr. 24. gr., 5. mgr. 27. gr. A, 1. og 2. mgr. 33. gr., 3. mgr. 34. gr., 2. mgr. 36. gr., 2., 6. og 8. mgr. 42. gr., 4. mgr. 42. gr. A, 1.–3. mgr. 43. gr., 47. gr., 1.–4. mgr. 49. gr., 4. og 7. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I, ákvæði til bráðabirgða X og XI og 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XV í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 2. mgr. 33. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni landbúnaðar.

CXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um eiturefni og hættuleg efni, nr. 52/1988, með síðari breytingum.

128. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 23. gr., 2. mgr. 34. gr. og 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða II í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 2. mgr. 34. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með heilbrigðismál.

CXXIX. KAFLI
Breyting á læknalögum, nr. 53/1988, með síðari breytingum.

129. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXXX. KAFLI
Breyting á lögum um Listasafn Íslands, nr. 58/1988, með síðari breytingum.

130. gr.

 1. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 1. og 2. mgr. 6. gr. og 14. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXXXI. KAFLI
Breyting á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989.

131. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ tvívegis í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. og 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með meðhöndlun úrgangs.

CXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um Félagsmálaskóla alþýðu, nr. 60/1989, með síðari breytingum.

132. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 6. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um lögbókandagerðir, nr. 86/1989, með síðari breytingum.

133. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 11. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með málefni ræðisskrifstofa Íslands erlendis.

CXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um aðför, nr. 90/1989, með síðari breytingum.

134. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmdarvald ríkisins í héraði, nr. 92/1989, með síðari breytingum.

135. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum vegna aðildar Íslands að Evrópusamningi um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, nr. 15/1990, með síðari breytingum.

136. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytinu“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990, með síðari breytingum.

137. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um Verðjöfnunarsjóð sjávarútvegsins, nr. 39/1990.

138. gr.

     Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ tvívegis í 2. gr., 3. gr., 6. gr. og 12. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um lánasýslu ríkisins, nr. 43/1990, með síðari breytingum.

139. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. gr., 1. og 2. mgr. 3. gr., tvívegis í 1. mgr. og 2.–4. mgr. 4. gr., 1. og 2. mgr. 5. gr., 6. gr. og ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra.

CXL. KAFLI
Breyting á lögum um vegtengingu um utanverðan Hvalfjörð, nr. 45/1990, með síðari breytingum.

140. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXLI. KAFLI
Breyting á lögum um innflutning dýra, nr. 54/1990, með síðari breytingum.

141. gr.

 1. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. gr., 2.–4. mgr. 2. gr., 1. mgr. 5. gr., 6.–8. gr., 3. mgr. 9. gr., 1. mgr. 13. gr., 14. gr. og 19. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 3. mgr. 5. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.
 3. Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið“ í 6. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CXLII. KAFLI
Breyting á lögum um flokkun og mat á gærum og ull, nr. 57/1990, með síðari breytingum.

142. gr.

     Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr., 4. gr. og 1., 2. og 5. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXLIII. KAFLI
Breyting á lögum um launasjóð stórmeistara í skák, nr. 58/1990.

143. gr.

     Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 6. og 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXLIV. KAFLI
Breyting á lögum um Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, nr. 67/1990, með síðari breytingum.

144. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 8. og 9. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 3. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: sá ráðherra er fer með málefni er varða heilbrigði dýra og varnir gegn dýrasjúkdómum.

CXLV. KAFLI
Breyting á lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990, með síðari breytingum.

145. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 2. gr., 1. og 2. mgr. 3. gr., 1. mgr. 5. gr. og 1. og 2. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXLVI. KAFLI
Breyting á lögum um Skákskóla Íslands, nr. 76/1990.

146. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 1. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. og 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXLVII. KAFLI
Breyting á lögum um félagsráðgjöf, nr. 95/1990, með síðari breytingum.

147. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um tryggingagjald, nr. 113/1990, með síðari breytingum.

148. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ tvívegis í 2. mgr. 2. gr., 6. tölul. 2. mgr. 3. gr., 1. tölul. 9. gr., 19. gr. og 22. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytisins“ í 1. tölul. 9. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðuneytið“ í 20. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CXLIX. KAFLI
Breyting á lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990, með síðari breytingum.

149. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. málsl. og d-lið 3. gr., 4. gr. og 6. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í c-lið 3. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni fatlaðs fólks.

CL. KAFLI
Breyting á lögum um ákvörðun dauða, nr. 15/1991, með síðari breytingum.

150. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með heilbrigðismál.

CLI. KAFLI
Breyting á lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991, með síðari breytingum.

151. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 3. gr. b, 2. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 68. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytið“ í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CLII. KAFLI
Breyting á lögum um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991, með síðari breytingum.

152. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLIII. KAFLI
Breyting á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, með síðari breytingum.

153. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLIV. KAFLI
Breyting á lögum um samvinnufélög, nr. 22/1991, með síðari breytingum.

154. gr.

 1. 2. mgr. 1. gr. laganna fellur brott.
 2. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. og 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. a laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 10. gr. og 1. mgr. 14. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með skráningu félaga.

CLV. KAFLI
Breyting á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991, með síðari breytingum.

155. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLVI. KAFLI
Breyting á lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, nr. 34/1991, með síðari breytingum.

156. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 4. tölul. 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytinu“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CLVII. KAFLI
Breyting á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum.

157. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðuneyti“ í 3. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, með síðari breytingum.

158. gr.

 1. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 6. tölul. 13. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 4. mgr. 25. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.

CLIX. KAFLI
Breyting á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991, með síðari breytingum.

159. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. 18. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðuneytis.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytis“ í 2. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. 2. mgr. 19. gr. laganna orðast svo:
 4.      Innheimtu gjalda samkvæmt lögum þessum annast sýslumenn, héraðsdómarar og hliðstæðir embættismenn, svo og ráðuneytið. Ráðuneytinu er heimilt að fela öðrum ráðuneytum innheimtu gjalda samkvæmt lögum þessum.
 5. Í stað orðsins „Fjármálaráðuneytið“ í 1. mgr. 20. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 6. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 22. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLX. KAFLI
Breyting á lögum um nauðungarsölu, nr. 90/1991, með síðari breytingum.

160. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytinu“ í 2. mgr. 20. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með samskipti við erlend ríki.

CLXI. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991, með síðari breytingum.

161. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 15. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLXII. KAFLI
Breyting á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992, með síðari breytingum.

162. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ Í 1. og 4. mgr. 4. gr., 1. mgr. 5. gr. a, 5. mgr. 7. gr., 2. mgr. 10. gr. og 4. og 6. mgr. 13. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 10. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.
 3. Í stað orðanna „menntamálaráðherra og fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: framangreindra ráðherra, sbr. 1. mgr.

CLXIII. KAFLI
Breyting á lögum um yfirskattanefnd, nr. 30/1992, með síðari breytingum.

163. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 9. gr., 2. og 3. mgr. 15. gr., 20. gr. og tvívegis í 21. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXIV. KAFLI
Breyting á lögum um Jarðasjóð, nr. 34/1992, með síðari breytingum.

164. gr.

 1. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytisins“ í 1. mgr. 1. gr. og 2. tölul. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytinu“ í 2. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXV. KAFLI
Breyting á lögum um Fiskistofu, nr. 36/1992, með síðari breytingum.

165. gr.

     Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. gr. og 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXVI. KAFLI
Breyting á lögum um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla, nr. 37/1992, með síðari breytingum.

166. gr.

 1. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 3. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í 1. og 2. mgr. 4. gr., 1. mgr. 6. gr., 2. mgr. 9. gr., 1. mgr. 10. gr., 11. gr., 12. gr. og 2. mgr. 14. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXVII. KAFLI
Breyting á lögum um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992, með síðari breytingum.

167. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. og 1. og 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VI í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðuneyti“ í 3. mgr. 6. gr., 2. mgr. 6. gr. b og 3. mgr. 41. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðanna „Fjármálaráðherra, innanríkisráðherra“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VI í lögunum kemur: Ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins, ráðherra er fer með mannréttindamál.

CLXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um sinubrennur og meðferð elds á víðavangi, nr. 61/1992, með síðari breytingum.

168. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytið“ í 3. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXIX. KAFLI
Breyting á lögum um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, með síðari breytingum.

169. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytið“ í 1. málsl. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 17. gr. og 1. og 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I í lögunum kemur: ráðherra.

CLXX. KAFLI
Breyting á lögum um innflutning, nr. 88/1992, með síðari breytingum.

170. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLXXI. KAFLI
Breyting á lögum um friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana, nr. 98/1992.

171. gr.

     Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLXXII. KAFLI
Breyting á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, nr. 25/1993, með síðari breytingum.

172. gr.

 1. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 4. gr., 7. gr., 1. málsl. 8. gr., 9. gr., 2.–4. mgr. 10. gr., 2. mgr. 11. gr., 1. og 2. mgr. 12. gr., 14. gr., tvívegis í 15. gr., 17.–19. gr., 1. mgr. 20. gr., 2. mgr. 23. gr., 26. gr., 28. gr. og 1. og 3. mgr. 29. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. 2. mgr. 29. gr. laganna orðast svo:
 3.      Ráðherra skal setja sérstaka reglugerð um innflutning og útflutning sjávardýra.

CLXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993, með síðari breytingum.

173. gr.

 1. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 6. mgr. ákvæðis til bráðabirgða X í lögunum kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „samgönguráðuneytisins“ í 2. tölul. 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis sem fer með málefni bílaleiga.

CLXXIV. KAFLI
Breyting á hjúskaparlögum, nr. 31/1993, með síðari breytingum.

174. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 7. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 86. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðsins „Utanríkisráðuneytið“ í 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: Ráðuneyti er fer með málefni sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa Íslands erlendis.
 4. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 3. mgr. 24. gr. laganna kemur: Það ráðuneyti er fer með málefni sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa Íslands erlendis.

CLXXV. KAFLI
Breyting á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993, með síðari breytingum.

175. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 4. mgr. 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytinu“ í 46. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CLXXVI. KAFLI
Breyting á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993, með síðari breytingum.

176. gr.

     Í stað orðsins „Forsætisráðherra“ í 1. mgr. 15. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 47/1993, með síðari breytingum.

177. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með starfsmannamál ríkisins.

CLXXVIII. KAFLI
Breyting á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum.

178. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 10. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um alþjóðlega samvinnu um fullnustu refsidóma, nr. 56/1993, með síðari breytingum.

179. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 20. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXXX. KAFLI
Breyting á lögum um vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum, nr. 78/1993.

180. gr.

     Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLXXXI. KAFLI
Breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 97/1993, með síðari breytingum.

181. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. mgr. 46. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 99/1993, með síðari breytingum.

182. gr.

 1. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ tvívegis í 1. mgr. og 2. mgr. 2. gr., 3. gr., 3. mgr. 4. gr., 5. og 7. mgr. 7. gr., 1. mgr. 8. gr., 3. mgr. 11. gr., 2. mgr. 24. gr., 2. mgr. 29. gr., 1. málsl. og a-lið 30. gr., 1. og 2. mgr. 31. gr., 2. mgr. 33. gr., 35. gr., 3. mgr. 39. gr., 3. mgr. 41. gr., 2. mgr. 50. gr., 2. mgr. 52. gr., 2. mgr. 53. gr., 4. mgr. 54. gr., 55. gr., 3. mgr. 56. gr., 1. mgr., 2. mgr. og tvívegis í 3. mgr. 58. gr., 2. mgr. 59. gr., 1. mgr. 60. gr., 3. mgr. 61. gr., 1. mgr. og tvívegis í 2. mgr. 64. gr., 1. og 5. mgr. 65. gr., 1. og 4. mgr. 65. gr. A, 1. og 2. mgr. 65. gr. B, 1. og 3. mgr. 66. gr., 79. gr., 81. gr., 1., 4. og 9. mgr. 84. gr., 1. og 2. mgr. 85. gr. A, 86. gr., 1.–3. mgr. 87. gr. og ákvæðum til bráðabirgða K, T og V í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 7. mgr. 7. gr. laganna kemur: sá ráðherra er fer með málefni vinnumarkaðar.
 3. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis“ í 3. mgr. 85. gr. A laganna kemur: ráðuneytisins.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 9. mgr. 84. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.
 5. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 87. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.
 6. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 87. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni innflutnings.

CLXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um kirkjumálasjóð, nr. 138/1993, með síðari breytingum.

183. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytinu“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CLXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um dýravernd, nr. 15/1994, með síðari breytingum.

184. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 5. gr., 2. mgr. 11. gr., 2. og 3. mgr. 12. gr., 4. mgr. 13. gr., 2. mgr. 14. gr., 3. og 7. mgr. 16. gr., 1. mgr. og tvívegis í 4. mgr. 17. gr. og 23. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni er varða velferð dýra og aðbúnað búfjár.

CLXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, nr. 22/1994, með síðari breytingum.

185. gr.

     Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 3. gr. og 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994, með síðari breytingum.

186. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 4. mgr. 14. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXXXVII. KAFLI
Breyting á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum.

187. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðuneyti“ í 5. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 38. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CLXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um réttaraðstoð við alþjóðadómstólinn sem fjallar um stríðsglæpi í fyrrum Júgóslavíu, nr. 49/1994, með síðari breytingum.

188. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CLXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994, með síðari breytingum.

189. gr.

     Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1.–3. mgr. 3. gr., 1. og 2. mgr. 4. gr., tvívegis í 5. gr., 3.–5. mgr. og tvívegis í 7. mgr. 7. gr., 1. mgr. 10. gr., 2. mgr. og tvívegis í 4. mgr. 12. gr., 1. mgr., 2. mgr. og tvívegis í 3. mgr. 13. gr., 1. mgr. og tvívegis í 5. mgr. 14. gr., 4. mgr. 16. gr., 1. og 3. mgr. 17. gr., 1. mgr. 17. gr. a, 3. og 4. mgr. 19. gr. og 2. og 7. mgr. 20. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXC. KAFLI
Breyting á lögum um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, nr. 71/1994, með síðari breytingum.

190. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. gr., 1. og 5. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í 3. mgr. 9. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CXCI. KAFLI
Breyting á lögum um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl., nr. 72/1994.

191. gr.

     Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 6. gr. og 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXCII. KAFLI
Breyting á lögum um söfnunarkassa, nr. 73/1994, með síðari breytingum.

192. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXCIII. KAFLI
Breyting á lögum um alferðir, nr. 80/1994, með síðari breytingum.

193. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 16. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXCIV. KAFLI
Breyting á lögum um umboðsmann barna, nr. 83/1994.

194. gr.

 1. Í stað orðsins „Forsætisráðuneytið“ í 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 1. og 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXCV. KAFLI
Breyting á lögum um viðauka við lög nr. 39 15. maí 1990, um Verðjöfnunarsjóð sjávarútvegsins, nr. 88/1994.

195. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXCVI. KAFLI
Breyting á lögum um réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um hefðbundinn herafla í Evrópu og samnings um opna lofthelgi, nr. 90/1994.

196. gr.

     Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CXCVII. KAFLI
Breyting á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum.

197. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 7. mgr. 20. gr., 2. mgr. 32. gr. og 2. mgr. 34. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytis“ í 1. mgr. 43. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með tekjuöflun ríkisins.

CXCVIII. KAFLI
Breyting á lögum um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, nr. 103/1994, með síðari breytingum.

198. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ tvívegis í 6. gr. og 11. gr. laganna kemur: ráðherra.

CXCIX. KAFLI
Breyting á lögum um neytendalán, nr. 121/1994, með síðari breytingum.

199. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 21.–23. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CC. KAFLI
Breyting á lögum um Lýðveldissjóð, nr. 125/1994.

200. gr.

     Í stað orðsins „forsætisráðuneytið“ í 1. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með málefni er varða stjórnskipan lýðveldisins Íslands.

CCI. KAFLI
Breyting á lögum um takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu, nr. 128/1994.

201. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCII. KAFLI
Breyting á lögum um einkahlutafélög, nr. 138/1994, með síðari breytingum.

202. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. málsl. 1. mgr. 1. gr., 1. mgr. 107. gr. b og 1. mgr. 107. gr. h laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 3. 3. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna fellur brott.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 107. gr. b og 1. mgr. 107. gr. h laganna kemur: þann ráðherra er fer með skráningu félaga.
 5. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 121. gr. laganna kemur: Þeim ráðherra er fer með skráningu félaga.

CCIII. KAFLI
Breyting á lögum um bókhald, nr. 145/1994, með síðari breytingum.

203. gr.

 1. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 42. gr. og 4. mgr. 43. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytinu“ í 2. mgr. 43. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CCIV. KAFLI
Breyting á lögum um lífræna landbúnaðarframleiðslu, nr. 162/1994, með síðari breytingum.

204. gr.

     Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 2. mgr. 2. gr., 2. mgr. 3. gr. og 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCV. KAFLI
Breyting á lögum um hlutafélög, nr. 2/1995, með síðari breytingum.

205. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. málsl. 1. mgr. 1. gr., 1. mgr. 133. gr. a og 1. mgr. 133. gr. g laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 3. 3. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna fellur brott.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 133. gr. a og 1. mgr. 133. gr. g laganna kemur: þann ráðherra er fer með skráningu félaga.
 5. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 147. gr. laganna kemur: Þeim ráðherra er fer með skráningu félaga.

CCVI. KAFLI
Breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum.

206. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytis“ í a-lið 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni þjóðkirkjunnar.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 4. mgr. 13. gr. a laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni fatlaðs fólks.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 2. mgr. 24. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með tekjuöflun ríkisins.
 4. Í stað orðsins „Fjármálaráðuneytið“ í 2. mgr. 28. gr. laganna kemur: Ráðuneyti er fer með tekjuöflun ríkisins.
 5. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 15. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCVII. KAFLI
Breyting á lögum um átaksverkefni um framleiðslu og markaðssetningu vistvænna og lífrænna afurða, nr. 27/1995.

207. gr.

 1. Í stað orðsins „Landbúnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 2. gr. og 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneyti“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „umhverfisráðuneyti“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með málefni landgræðslu.

CCVIII. KAFLI
Breyting á lögum um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks, nr. 51/1995, með síðari breytingum.

208. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 4. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCIX. KAFLI
Breyting á lögum um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum, nr. 53/1995, með síðari breytingum.

209. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 5. gr., 2. og 3. mgr. 6. gr. og 10. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með sveitarstjórnarmál.
 3. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytisins“ í 7. og 8. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCX. KAFLI
Breyting á lögum um vernd Breiðafjarðar, nr. 54/1995, með síðari breytingum.

210. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 3. gr., tvívegis í 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með málefni menningarminja.

CCXI. KAFLI
Breyting á lögum um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, nr. 69/1995, með síðari breytingum.

211. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 13. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXII. KAFLI
Breyting á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum.

212. gr.

 1. Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, í lögum þessum nefndur ráðherra“ í 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 2. mgr. 19. gr. laganna kemur: Það ráðuneyti er fer með fræðslumál.

CCXIII. KAFLI
Breyting á lögum um gjald af áfengi og tóbaki, nr. 96/1995, með síðari breytingum.

213. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 4. mgr. 4. gr., 4. mgr. 5. gr., 9. tölul. 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. og 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXIV. KAFLI
Breyting á lögum um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134/1995, með síðari breytingum.

214. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 27. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXV. KAFLI
Breyting á lögum um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá barna, afhendingu brottnuminna barna o.fl., nr. 160/1995, með síðari breytingum.

215. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXVI. KAFLI
Breyting á lögum um Siglingastofnun Íslands, nr. 6/1996, með síðari breytingum.

216. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 5. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni mengunarvarna.

CCXVII. KAFLI
Breyting á lögum um flutninga á skipgengum vatnaleiðum vegna aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, nr. 14/1996, með síðari breytingum.

217. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um erfðabreyttar lífverur, nr. 18/1996, með síðari breytingum.

218. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. og 3. mgr. 5. gr., tvívegis í 6. gr., 1. mgr. 7. gr., 1. mgr. 10. gr., tvívegis í 14. gr., 19. gr., 2. og 3. mgr. 23. gr., 3. mgr. 25. gr., 29. gr., 30. gr. og 1. mgr. 31. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „velferðar-, menntamála- og landbúnaðarráðherra“ í 3. mgr. 5. gr. laganna kemur: þeirra ráðherra er fara með málefni vinnumarkaðar, landbúnaðar og vísinda.
 3. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 3. tölul. 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni vinnumarkaðar.

CCXIX. KAFLI
Breyting á lögum um köfun, nr. 31/1996, með síðari breytingum.

219. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXX. KAFLI
Breyting á lögum um mannanöfn, nr. 45/1996, með síðari breytingum.

220. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 27. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXXI. KAFLI
Breyting á upplýsingalögum, nr. 50/1996, með síðari breytingum.

221. gr.

     Í stað orðsins „Forsætisráðherra“ í 4. mgr. 12. gr., 1. mgr. 15. gr. og 2. mgr. 22. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXXII. KAFLI
Breyting á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, nr. 57/1996, með síðari breytingum.

222. gr.

 1. Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðuneyti“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytið“ í 4. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með samgöngumál.
 4. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins“ í 4. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 5. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytis“ í 18. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga, nr. 65/1996, með síðari breytingum.

223. gr.

 1. 2. málsl. 3. gr. laganna orðast svo: Skulu tveir nefndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningum annars vegar þess ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins og hins vegar þess ráðherra er fer með skuldamál heimila, en þann þriðja skipar ráðherra án tilnefningar og er hann formaður nefndarinnar.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum.

224. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 4. gr., tvívegis í 2. mgr. 7. gr., 1. mgr. 8. gr., tvívegis í 3. mgr. 9. gr., 2. mgr. 15. gr., 2. mgr. 22. gr., tvívegis í 2. mgr. 27. gr., 2. mgr. 42. gr. og 1. mgr. 51. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXXV. KAFLI
Breyting á lögreglulögum, nr. 90/1996, með síðari breytingum.

225. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 26. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

CCXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, nr. 94/1996, með síðari breytingum.

226. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 10. gr., 22. gr. og 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða III í lögunum kemur: Ráðherra.

CCXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, nr. 146/1996, með síðari breytingum.

227. gr.

 1. Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í 4. tölul. 13. gr. a, 4. tölul. 13. gr. b, 4. tölul. 1. mgr. 13. gr. c og 4. tölul. 1. mgr. 13. gr. d laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með fræðslumál.

CCXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, með síðari breytingum.

228. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 7. mgr. 4. gr., 6. gr., 2. mgr. 7. gr., 3. og 4. mgr. 31. gr., tvívegis í 4. mgr. 33. gr., 1. og 3. mgr. 34. gr. og 1. og 5. mgr. 41. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 2. mgr. 31. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 2. mgr. 31. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytisins“ í 3. mgr. 33. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga, nr. 2/1997, með síðari breytingum.

229. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 3. gr., 2. mgr. 4. gr., 3. og 4. mgr. 15. gr., 3. mgr. og tvívegis í 4. mgr. 20. gr. og 1. og 5. mgr. 27. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 2. mgr. 15. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 2. mgr. 15. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCXXX. KAFLI
Breyting á sóttvarnalögum, nr. 19/1997, með síðari breytingum.

230. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXXXI. KAFLI
Breyting á lögum um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis, nr. 23/1997, með síðari breytingum.

231. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 9. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um uppgjör á vangoldnum söluskatti, launaskatti, tekjuskatti og eignarskatti, nr. 27/1997.

232. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um sjóvarnir, nr. 28/1997, með síðari breytingum.

233. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um helgidagafrið, nr. 32/1997, með síðari breytingum.

234. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um almenningsbókasöfn, nr. 36/1997.

235. gr.

 1. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 5. gr., 1. mgr. 6. gr., 1. mgr. 12. gr., 1. mgr. 13. gr. og 15. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í 2. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í 2. mgr. 13. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um vörumerki, nr. 45/1997, með síðari breytingum.

236. gr.

     Í stað orðsins „forsætisráðuneytis“ í 9. tölul. 1. mgr. 32. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni þjóðfána Íslands.

CCXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, nr. 49/1997, með síðari breytingum.

237. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 2. gr., 2. mgr. 4. gr., 1. mgr. 6. gr., 16. gr. og ákvæði til bráðabirgða I í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Forsætisráðherra“ í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með rannsókn á orsökum ofanflóðs og afleiðinga þess ef manntjón hlýst af því.
 3. Í stað orðanna „innanríkisráðherra og umhverfisráðherra“ í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með almannavarnir og ráðherra er fer með málefni varna gegn ofanflóðum.
 4. Í stað orðsins „Forsætisráðherra“ í 4. mgr. 8. gr. laganna kemur: Hlutaðeigandi ráðherra, sbr. 2. mgr.
 5. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með sveitarstjórnarmál.
 6. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytisins“ í 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 7. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 3. mgr. 12. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.

CCXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, nr. 50/1997, með síðari breytingum.

238. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með málefni fjármálamarkaðar.

CCXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um öryggisþjónustu, nr. 58/1997, með síðari breytingum.

239. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytis“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCXL. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf., nr. 60/1997, með síðari breytingum.

240. gr.

 1. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. og 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðanna „Sjávarútvegsráðherra og iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherrar er fara með málefni sjávarútvegs og iðnaðar.
 3. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. málsl. 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni iðnaðar.
 4. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í 2. málsl. 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni sjávarútvegs.
 5. Í stað orðanna „Iðnaðarráðherra og sjávarútvegsráðherra“ í 3. málsl. 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherrarnir.

CCXLI. KAFLI
Breyting á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997, með síðari breytingum.

241. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. og 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. 3. málsl. 2. mgr. 4. gr. laganna orðast svo: Stjórnin skal þannig skipuð: einn án tilnefningar, einn samkvæmt ábendingum samtaka atvinnufyrirtækja í iðnaði, einn eftir tilnefningu þess ráðherra er fer með málefni nýsköpunar og þróunar í sjávarútvegi, einn eftir tilnefningu sama ráðherra samkvæmt ábendingum samtaka atvinnufyrirtækja í sjávarútvegi og einn samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands.
 3. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni nýsköpunar og þróunar í sjávarútvegi.
 4. 2. málsl. 4. mgr. 11. gr. laganna orðast svo: Þar af skal einn maður tilnefndur af stjórn Nýsköpunarsjóðs sitja í nefndinni og fulltrúi ráðherra ásamt fulltrúum þeirra ráðherra er fara með fjárreiður ríkisins, nýsköpun og þróun í sjávarútvegi og útflutningsverslun.
 5. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 13. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.

CCXLII. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til samninga um álbræðslu á Grundartanga, nr. 62/1997, með síðari breytingum.

242. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ tvívegis í 1. mgr. og 3. mgr. 1. gr. og 2. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

CCXLIII. KAFLI
Breyting á lögræðislögum, nr. 71/1997, með síðari breytingum.

243. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í e-lið 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytis“ í 3. mgr. 14. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 5. mgr. 19. gr., 3. mgr. 25. gr., 3. mgr. 26. gr. og 4. mgr. 28. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með heilbrigðismál.

CCXLIV. KAFLI
Breyting á lögum um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997, með síðari breytingum.

244. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðuneytið“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CCXLV. KAFLI
Breyting á lögum um samningsveð, nr. 75/1997, með síðari breytingum.

245. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 4. mgr. 48. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXLVI. KAFLI
Breyting á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997, með síðari breytingum.

246. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 4. mgr. 21. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXLVII. KAFLI
Breyting á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 79/1997, með síðari breytingum.

247. gr.

 1. Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðuneytið“ í 5. mgr. 10. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 5. mgr. 21. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCXLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða, nr. 81/1997, með síðari breytingum.

248. gr.

     Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr., 1. mgr. 4. gr., tvívegis í 1. mgr. 5. gr. og 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXLIX. KAFLI
Breyting á lögum um búnaðargjald, nr. 84/1997, með síðari breytingum.

249. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. og 4. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCL. KAFLI
Breyting á lögum um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, með síðari breytingum.

250. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í d-lið 2. mgr. 10. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLI. KAFLI
Breyting á lögum um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997, með síðari breytingum.

251. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 5. gr., 7. gr., 1. mgr. 21. gr., 2. mgr. 24. gr., 1. og 5. mgr. 30. gr., 32. gr., tvívegis í 33. gr., 35. gr., 39. gr., 40.–42. gr., 1. mgr. 46. gr., 47. gr., tvívegis í 1. mgr. 48. gr., 50. gr. og 51. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „hlutaðeigandi ráðherra og fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 37. gr. laganna kemur: ráðherra og hlutaðeigandi ráðherra.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytisins“ í 3. mgr. 21. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 4. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 4. mgr. 21. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni er varða stjórnskipan lýðveldisins Íslands.
 5. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytis“ í 27. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 6. Í stað orðanna „viðkomandi ráðherra og fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 29. gr. laganna kemur: ráðherra og viðkomandi ráðherra.
 7. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 40. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 8. Í stað orðanna „ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytis“ í 47. gr. laganna kemur: ráðuneytisstjórinn.

CCLII. KAFLI
Breyting á lögum um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum, nr. 96/1997, með síðari breytingum.

252. gr.

 1. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis“ tvívegis í 3. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ tvívegis í 4. gr., 2.–4. mgr. 5. gr., 8. gr., 1. mgr. 9. gr., 2. mgr. 10. gr., 1. og 4. mgr. 11. gr., 2.–4. mgr. 14. gr., 1. og 3. mgr. 15. gr. og 2. mgr. 16. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti“ tvívegis í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 4. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni dýraverndar.

CCLIII. KAFLI
Breyting á lögum um ríkisábyrgðir, nr. 121/1997.

253. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. málsl. og 3. tölul. 2. gr., 2. mgr. 4. gr., 2. og 3. mgr. 5. gr. og 9. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLIV. KAFLI
Breyting á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum.

254. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 6. mgr. 8. gr., þrívegis í 10. gr., 1. mgr. 25. gr., 28. gr., 2. mgr. 47. gr. og 56. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 2. mgr. 48. gr., 1. mgr. 52. gr., 53. gr. og 1. mgr. 54. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CCLV. KAFLI
Breyting á lögum um rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997, með síðari breytingum.

255. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCLVI. KAFLI
Breyting á lögum um húsaleigubætur, nr. 138/1997, með síðari breytingum.

256. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 3. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 21. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með sveitarstjórnarmál.

CCLVII. KAFLI
Breyting á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari breytingum.

257. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytisins“ í 3. mgr. 93. gr. og 3. mgr. 98. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum.

258. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ tvívegis í 1. mgr. 9. gr., 3. mgr. 11. gr., 2. og 3. mgr. 12. gr., 1. og 2. mgr. 15. gr., 1. mgr. 31. gr. og 2. mgr. 32. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ tvívegis í 1. mgr. 9. gr. og 3. mgr. 12. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.

CCLIX. KAFLI
Breyting á lögum um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna, nr. 13/1998, með síðari breytingum.

259. gr.

 1. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ tvívegis í 2. gr. og 3. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 2. mgr. 6. gr. a laganna kemur: ráðuneytisins.

CCLX. KAFLI
Breyting á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum.

260. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLXI. KAFLI
Breyting á lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 22/1998, með síðari breytingum.

261. gr.

 1. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytinu“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 6. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCLXII. KAFLI
Breyting á lögum um verslunaratvinnu, nr. 28/1998, með síðari breytingum.

262. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytisins“ í 4. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 12. gr., 2. og 3. mgr. 19. gr., 2. mgr. 20. gr. og 25. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytið“ í 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 4. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 5. mgr. 23. gr. og 6. mgr. 23. gr. a laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.

CCLXIII. KAFLI
Breyting á lögum um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, nr. 38/1998, með síðari breytingum.

263. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í d-lið 2. gr. og 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCLXIV. KAFLI
Breyting á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, með síðari breytingum.

264. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 3. gr. og 8. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XIV í lögunum kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytis“ í 2. gr., 1. mgr. 30. gr. og 6. mgr. 47. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með fjárreiður ríkisins.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 43. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.

CCLXV. KAFLI
Breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 45/1998, með síðari breytingum.

265. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 4. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með málefni hugverkaréttar.

CCLXVI. KAFLI
Breyting á lögum um listskreytingar opinberra bygginga og Listskreytingasjóð ríkisins, nr. 46/1998.

266. gr.

     Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ tvívegis í 4. gr., 1. mgr. 8. gr. og 9. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLXVII. KAFLI
Breyting á lögum um sjávarafurðir, nr. 55/1998, með síðari breytingum.

267. gr.

 1. Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið“ í 2. mgr. 9. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis“ í 5. mgr. 14. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 3. mgr. 31. gr. a laganna kemur: Ráðherra.

CCLXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, með síðari breytingum.

268. gr.

 1. 5. mgr. 3. gr. a laganna orðast svo:
 2.      Sá ráðherra er fer með samningagerð á því sviði skal semja um endurgjald (leigu) fyrir afnotarétt réttinda undir yfirráðum ríkisins skv. 3. mgr. Um ráðstöfun og endurgjald fyrir nýtingu réttinda í þjóðlendum fer samkvæmt ákvæðum laga þar að lútandi.
 3. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 1. mgr. 6. gr., 19. gr., 21. gr., 28. gr., tvívegis í 1. mgr. 29. gr., 1. mgr. 31. gr., 1.–3. mgr. 33. gr. og 1. og 2. mgr. 34. gr. laganna kemur: ráðherra.
 4. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytis“ í 4. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni náttúruverndar.
 5. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. og 2. mgr. 34. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.

CCLXIX. KAFLI
Breyting á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, með síðari breytingum.

269. gr.

 1. 2. mgr. 2. gr. laganna fellur brott.
 2. Orðið „forsætisráðherra“ í 2. mgr., tvívegis í 3. mgr., fjórum sinnum í 4. mgr. og 5. mgr. 3. gr., 2.–4. málsl. 1. mgr. og 2. mgr. 4. gr., 2. og 5. mgr. 6. gr. og 21. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna orðast svo: Á vegum ráðherra skal starfa samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna er í eiga sæti fulltrúi ráðherra, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, fulltrúar þeirra ráðherra er fara með skipulagsmál, sveitarstjórnarmál, málefni iðnaðar og málefni landbúnaðar og tveir fulltrúar tilnefndir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 10. gr. og ákvæði til bráðabirgða II í lögunum kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 5. Í stað orðanna „Fjármálaráðherra skal fara“ í 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: Hlutaðeigandi ráðherra fer.

CCLXX. KAFLI
Breyting á lögum um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum.

270. gr.

     Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 3. mgr. 78. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með varnarmál.

CCLXXI. KAFLI
Breyting á íþróttalögum, nr. 64/1998.

271. gr.

 1. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 1. og 4. mgr. 8. gr. og 13.–15. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytinu“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CCLXXII. KAFLI
Breyting á lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, nr. 66/1998, með síðari breytingum.

272. gr.

 1. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 3. gr., 1. mgr. 4. gr., 2. og 3. mgr. 6. gr., 1. mgr. 10. gr., 13. gr. og 17. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „landbúnaðar- og fjármálaráðuneyti“ í 5. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneytið og ráðuneyti er fer með málefni starfsmanna ríkisins.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytisins“ í ákvæði til bráðabirgða I í lögunum kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni starfsmanna ríkisins.

CCLXXIII. KAFLI
Breyting á búnaðarlögum, nr. 70/1998, með síðari breytingum.

273. gr.

     Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 3. tölul. 1. gr., tvívegis í 1. mgr. og 3. mgr. 3. gr., 4. gr., 1. mgr. 7. gr., 14. gr., 1. og 3. mgr. 16. gr. og 19. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLXXIV. KAFLI
Breyting á áfengislögum, nr. 75/1998, með síðari breytingum.

274. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 5. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCLXXV. KAFLI
Breyting á lögum um lögmenn, nr. 77/1998, með síðari breytingum.

275. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCLXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998, með síðari breytingum.

276. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 3. gr., 1. mgr. 4. gr. og tvívegis í 16. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um bindandi álit í skattamálum, nr. 91/1998, með síðari breytingum.

277. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um vegabréf, nr. 136/1998, með síðari breytingum.

278. gr.

 1. 2. mgr. 1. gr. laganna orðast svo:
 2.      Hlutaðeigandi ráðherra gefur út diplómatísk vegabréf og þjónustuvegabréf samkvæmt reglum sem sami ráðherra setur.
 3. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCLXXIX. KAFLI
Breyting á leiklistarlögum, nr. 138/1998, með síðari breytingum.

279. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 2. gr., 1. mgr. 6. gr., 1. mgr. 7. gr., 2. mgr. 14. gr., 1. mgr. 16. gr., 17. gr. og 19. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 2. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 16. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.
 4. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í 1. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCLXXX. KAFLI
Breyting á lögum um gagnagrunn á heilbrigðissviði, nr. 139/1998, með síðari breytingum.

280. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLXXXI. KAFLI
Breyting á lögum um byggingarsamvinnufélög, nr. 153/1998, með síðari breytingum.

281. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðuneytinu“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCLXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda, nr. 155/1998, með síðari breytingum.

282. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ tvívegis í 3. gr. og 1. mgr. 15. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um Lífeyrissjóð bænda, nr. 12/1999, með síðari breytingum.

283. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 2. gr., 5. mgr. 5. gr. og tvívegis í 7. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni landbúnaðar.

CCLXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um opinberar eftirlitsreglur, nr. 27/1999.

284. gr.

 1. Í stað orðsins „Forsætisráðherra“ í 3. mgr. 3. gr., 1. og 4. mgr. 6. gr., 7. gr. og 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „forsætisráðuneyti“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „Forsætisráðuneyti“ í 5. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 4. Í stað orðanna „forsætisráðherra og annarra ráðherra“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCLXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, nr. 33/1999, með síðari breytingum.

285. gr.

 1. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. málsl. 2. mgr. 1. gr. og 44. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. málsl. 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 3. 2. málsl. 2. mgr. 1. gr. laganna fellur brott.
 4. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 37. gr. laganna kemur: Þeim ráðherra er fer með skráningu félaga.

CCLXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999, með síðari breytingum.

286. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneytinu“ í 1. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr., 2. mgr. 5. gr. og 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 3. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneyti“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 4. Í stað orðanna „menntamálaráðherra, fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherrar er fara með málefni kvikmynda og fjárreiður ríkisins.

CCLXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, með síðari breytingum.

287. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. og fyrirsögn 4. gr., b- og j-lið 2. mgr. 6. gr., 1. mgr. 7. gr., 1. og 3. mgr. 10. gr., 4. mgr. 11. gr., 5. mgr. 16. gr., 2. mgr. 17. gr., 1. mgr. 19. gr., 26.–28. gr., 2. og 3. mgr. 29. gr., 30. gr., 1. mgr. 31. gr., 3. mgr. 32. gr., 1. og 2. mgr. 39. gr., 1. mgr. 40. gr., 2. mgr. 43. gr., 3. mgr. 44. gr., 1. mgr. 51. gr., 4. mgr. 52. gr., 1. mgr. 53. gr., 1. mgr. 54. gr., 1. mgr. 55. gr., 2. mgr. 58. gr., 1. mgr. 59. gr., 3. mgr. 60. gr., 1. mgr. 62. gr., 64. gr., 1. mgr. 65. gr., 1. mgr. 67. gr., 3. mgr. 68. gr. og 1. mgr. 74. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 39. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni landbúnaðar.
 3. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneytis“ í 1. mgr. 40. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með jarðrænar auðlindir.
 4. Í stað orðsins „Umhverfisráðuneytið“ í 2. mgr. 40. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 5. Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 47. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með jarðrænar auðlindir.
 6. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í 1. mgr. 54. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni sjávarútvegs.

CCLXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um búnaðarfræðslu, nr. 57/1999, með síðari breytingum.

288. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 2. gr., 5. gr., 14. gr., 3. tölul. 1. mgr. og 2. mgr. 23. gr., 1. mgr. 25. gr., 3. tölul. 1. mgr. og 2. mgr. 31. gr., 32. gr., 1. og 2. mgr. 35. gr., 1. og 2. mgr. 37. gr. og 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða IV í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 18. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni sjóða og stofnana sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.
 3. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 2. tölul. 1. mgr. 23. gr. og 2. tölul. 1. mgr. 31. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni landbúnaðar.
 4. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í 3. mgr. 27. gr. og 4. mgr. 34. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 5. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í 5. tölul. 1. mgr. 31. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni fiskeldis, fiskræktar og skeldýraræktar.
 6. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 6. tölul. 1. mgr. 31. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með sveitarstjórnarmál.

CCLXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, með síðari breytingum.

289. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ þrívegis í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXC. KAFLI
Breyting á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, með síðari breytingum.

290. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. og 3. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytis“ í 3. mgr. 5. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með lífeyrismál.

CCXCI. KAFLI
Breyting á lögum um Byggðastofnun, nr. 106/1999, með síðari breytingum.

291. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 1. gr., tvívegis í 2. mgr. 3. gr., 11. tölul. 4. gr., 5. gr., 1. mgr. og tvívegis í 3. mgr. 7. gr., 1. mgr. 12. gr. og 1. mgr. 13. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXCII. KAFLI
Breyting á lögum um skráð trúfélög, nr. 108/1999, með síðari breytingum.

292. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 4. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCXCIII. KAFLI
Breyting á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum.

293. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 5. mgr. 10. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með fjárreiður ríkisins.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðuneyti“ í 2. mgr. 23. gr. laganna kemur: Því ráðuneyti er fer með fjárreiður ríkisins.

CCXCIV. KAFLI
Breyting á lögum um ættleiðingar, nr. 130/1999, með síðari breytingum.

294. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCXCV. KAFLI
Breyting á lögum um vitamál, nr. 132/1999, með síðari breytingum.

295. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytisins“ í 3. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCXCVI. KAFLI
Breyting á lögum um Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, nr. 16/2000, með síðari breytingum.

296. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í c-lið 11. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCXCVII. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd samnings um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og um eyðingu þeirra, nr. 17/2000, með síðari breytingum.

297. gr.

 1. Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðanna „innanríkisráðherra og utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þá ráðherra er fara með málefni almannaöryggis og málefni varnarsvæða.
 3. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 5. mgr. 3. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 4. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni varnarsvæða.

CCXCVIII. KAFLI
Breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000, með síðari breytingum.

298. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 69. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 1. mgr. 46. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með málefni sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa Íslands erlendis.
 3. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytinu“ í 2. mgr. 49. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með málefni sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa Íslands erlendis.
 4. 59. gr. laganna orðast svo:
 5.      Erlendis skal atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fara fram í skrifstofu sendiráðs eða fastanefndar hjá alþjóðastofnun, í sendiræðisskrifstofu eða í skrifstofu kjörræðismanns samkvæmt nánari ákvörðun hlutaðeigandi ráðuneytis. Sama ráðuneyti getur og ákveðið að atkvæðagreiðsla fari fram á öðrum stöðum erlendis.
       Kjörstjórar við atkvæðagreiðslu erlendis eru forstöðumenn sendiráða og fastanefnda, sendiræðismenn, aðrir sendierindrekar eftir ákvörðun viðkomandi forstöðumanns, svo og aðrir starfsmenn sendiráða, fastanefnda og sendiræðisskrifstofa eftir ákvörðun hlutaðeigandi ráðuneytis, sbr. 1. mgr., kjörræðismenn samkvæmt nánari ákvörðun hlutaðeigandi ráðuneytis, sbr. 1. mgr., svo og sérstakir kjörstjórar tilnefndir af hlutaðeigandi ráðuneyti, sbr. 1. mgr.
       Hlutaðeigandi ráðuneyti, sbr. 1. mgr., auglýsir hvar og hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram erlendis.

CCXCIX. KAFLI
Breyting á lögum um veiðieftirlitsgjald, nr. 33/2000.

299. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCC. KAFLI
Breyting á lögum um þjónustukaup, nr. 42/2000, með síðari breytingum.

300. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. og 4. mgr. 40. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCI. KAFLI
Breyting á lögum um húsgöngu- og fjarsölusamninga, nr. 46/2000, með síðari breytingum.

301. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 20. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCII. KAFLI
Breyting á lögum um lausafjárkaup, nr. 50/2000, með síðari breytingum.

302. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. og 4. mgr. 99. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCIII. KAFLI
Breyting á lögum um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu, nr. 57/2000.

303. gr.

 1. Í stað orðsins „Utanríkisráðuneytið“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ í fyrirsögn 4. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytinu“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 4. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytis“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 5. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCIV. KAFLI
Breyting á lögum um yrkisrétt, nr. 58/2000, með síðari breytingum.

304. gr.

     Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 2. mgr. 1. gr., 5. mgr. 11. gr., 3. mgr. 12. gr., b-lið 4. tölul. 2. mgr. 14. gr., 2.–4. mgr. 18. gr. a, 1. mgr. 22. gr. og 27. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCV. KAFLI
Breyting á lögum um bílaleigur, nr. 64/2000, með síðari breytingum.

305. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCVI. KAFLI
Breyting á lögum um rannsókn sjóslysa, nr. 68/2000, með síðari breytingum.

306. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCVII. KAFLI
Breyting á lögum um brunavarnir, nr. 75/2000, með síðari breytingum.

307. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 4. gr., 1. mgr. 13. gr. a og 1. mgr. 36. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytinu“ í 2. mgr. 33. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 39. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með samgöngumál.

CCCVIII. KAFLI
Breyting á lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, með síðari breytingum.

308. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 36. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCIX. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu, nr. 85/2000.

309. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. og 4. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. og 4. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni sjávarútvegs.

CCCX. KAFLI
Breyting á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, með síðari breytingum.

310. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 4. mgr. 4. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 3. mgr. 15. gr. a laganna kemur: Ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

CCCXI. KAFLI
Breyting á lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000, með síðari breytingum.

311. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 7. gr., 4. mgr. 11. gr., 1. mgr. 14. gr., 2. mgr. 16. gr., 1. mgr. 20. gr. og 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra varnarmála.

CCCXII. KAFLI
Breyting á lögum um starfsréttindi tannsmiða, nr. 109/2000, með síðari breytingum.

312. gr.

 1. Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með heilbrigðismál.

CCCXIII. KAFLI
Breyting á lögum um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000, með síðari breytingum.

313. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 10. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXIV. KAFLI
Breyting á lögum um dómtúlka og skjalaþýðendur, nr. 148/2000, með síðari breytingum.

314. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXV. KAFLI
Breyting á lögum um Námsmatsstofnun, nr. 168/2000.

315. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 1. gr., 3. mgr. 2. gr., 3. gr. og 1. og 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCCXVI. KAFLI
Breyting á lögum um skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001, með síðari breytingum.

316. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðuneytis“ í 8. mgr. 19. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með húsnæðismál.

CCCXVII. KAFLI
Breyting á lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001, með síðari breytingum.

317. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. mgr. 3. gr., 3. mgr. 6. gr., 1. mgr. og tvívegis í 2. mgr. 8. gr. a, 1. mgr. 8. gr. b, tvívegis í 8. mgr. 10. gr., 3. mgr. 11. gr., tvívegis í 23. gr., 1. og 2. mgr. 24. gr., 27. gr. og 31. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „sjávarútvegsráðuneytis og umhverfisráðuneytis“ í 2. mgr. 4. gr. og 4. mgr. 7. gr. laganna kemur: þeirra ráðuneyta er fara með málefni náttúruverndar sem og rannsóknir, verndun og nýtingu hafsbotnsins.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 8. gr. a laganna kemur: þann ráðherra er fer með skráningu félaga.
 4. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneytis“ í 6. mgr. 26. gr. a laganna kemur: ráðuneytisins.

CCCXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn, nr. 25/2001.

318. gr.

 1. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 4. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCCXIX. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd samnings um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra, nr. 26/2001.

319. gr.

 1. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCCXX. KAFLI
Breyting á lögum um rafrænar undirskriftir, nr. 28/2001, með síðari breytingum.

320. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 2. gr., a-lið 1. mgr. 9. gr. og 16. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXXI. KAFLI
Breyting á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001, með síðari breytingum.

321. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 22. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXXII. KAFLI
Breyting á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, með síðari breytingum.

322. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 15. gr. og ákvæði til bráðabirgða XI í lögunum kemur: ráðherra.

CCCXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn, nr. 43/2001, með síðari breytingum.

323. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um hönnun, nr. 46/2001, með síðari breytingum.

324. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneyti“ í 1. mgr. 36. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 52. gr. og 1. mgr. 53. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXXV. KAFLI
Breyting á lögum um fólksflutninga og farmflutninga á landi, nr. 73/2001, með síðari breytingum.

325. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. gr. og 1. og 2. mgr. 18. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 76/2001, með síðari breytingum.

326. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 13. tölul. 2. gr., 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 17. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með fræðslumál.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 13. tölul. 2. gr. og 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 4. mgr. 3. gr. laganna kemur: Það ráðuneyti er fer með fræðslumál.

CCCXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.

327. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 1. mgr. 1. gr., 4. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytisins“ í 2. og 3. mgr. 4. gr., 2. mgr. 6. gr., 3. tölul. 1. mgr. og 2. mgr. 12. gr., 15. gr. og 1. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. tölul. 7. gr., 1. mgr. 13. gr., 1. mgr. 17. gr., c-lið 1. mgr. 20. gr. og 21.–23. gr. laganna kemur: ráðherra.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 5. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytis“ í 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 6. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 2. mgr. 9. gr., 15. gr., 2. mgr. 17. gr. og 19. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCCXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um erfðaefnisskrá lögreglu, nr. 88/2001, með síðari breytingum.

328. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytinu“ í a-lið 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 10. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um húsafriðun, nr. 104/2001.

329. gr.

     Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. og 2. mgr. 2. gr., 1. og 3. mgr. 3. gr., 1. mgr. 5. gr., 4. mgr. 8. gr., 10. gr., 11. gr., 13. gr. og 1. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXXX. KAFLI
Breyting á lögum um flutning menningarverðmæta úr landi og um skil menningarverðmæta til annarra landa, nr. 105/2001.

330. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í 4. gr., 1. mgr. og tvívegis í 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. og tvívegis í 7. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXXXI. KAFLI
Breyting á safnalögum, nr. 106/2001, með síðari breytingum.

331. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. og tvívegis í 2. mgr. 2. gr., 6., 7. og 9. gr., 1. mgr. 10. gr. og 12. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti“ í 11. gr. laganna kemur: ráðuneytið og það ráðuneyti er fer með eignir ríkisins.

CCCXXXII. KAFLI
Breyting á þjóðminjalögum, nr. 107/2001.

332. gr.

     Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 2. gr., 2. mgr. 3. gr., 1. mgr. 6. gr., tvívegis í 2. mgr. og 4. mgr. 7. gr., 1. mgr. 8. gr., 19. gr. og þrívegis í 1. mgr. 24. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um leigubifreiðar, nr. 134/2001, með síðari breytingum.

333. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXXXIV. KAFLI
Breyting á girðingarlögum, nr. 135/2001.

334. gr.

     Í stað orðsins „Landbúnaðarráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXXXV. KAFLI
Breyting á kvikmyndalögum, nr. 137/2001, með síðari breytingum.

335. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1.–3. mgr. 2. gr., 1. mgr. 4. gr., 5. gr., 2. mgr. 7. gr., 9. gr., 1. og 2. mgr. 11. gr., tvívegis í 1. mgr. og tvívegis í 3. mgr. 12. gr. og 13. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneyti“ í 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með málefni iðnaðar.
 3. Í stað orðsins „utanríkisráðuneyti“ í 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneyti er fer með útflutningsverslun.

CCCXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, nr. 139/2001, með síðari breytingum.

336. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, nr. 141/2001, með síðari breytingum.

337. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CCCXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síðari breytingum.

338. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni lýðheilsu og forvarna.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 11. mgr. 8. gr. og 6. mgr. 9. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni mengunarvarna.
 3. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 6. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með framkvæmd löggjafar um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.
 4. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 8. mgr. 9. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með íþróttamál.
 5. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 1. mgr. 14. gr. laganna kemur: Það ráðuneyti er fer með fræðslumál.

CCCXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um póstþjónustu, nr. 19/2002, með síðari breytingum.

339. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXL. KAFLI
Breyting á lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, nr. 30/2002, með síðari breytingum.

340. gr.

 1. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 3. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytið“ tvívegis í 20. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCCXLI. KAFLI
Breyting á lögum um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal og stækkun Kröfluvirkjunar, nr. 38/2002.

341. gr.

     Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXLII. KAFLI
Breyting á lögum um geislavarnir, nr. 44/2002, með síðari breytingum.

342. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXLIII. KAFLI
Breyting á lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, nr. 72/2002, með síðari breytingum.

343. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 4. mgr. 3. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með lífeyrismál.

CCCXLIV. KAFLI
Breyting á lögum um vörur unnar úr eðalmálmum, nr. 77/2002, með síðari breytingum.

344. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXLV. KAFLI
Breyting á lögum um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, nr. 78/2002, með síðari breytingum.

345. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. gr., 1. mgr. 6. gr., 3. mgr. 17. gr., 2. mgr. 20. gr. og 21. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneytinu“ í 16. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CCCXLVI. KAFLI
Breyting á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með síðari breytingum.

346. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðuneytið“ í 2. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCCXLVII. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til handa fjármálaráðherra, f.h. ríkissjóðs, til að ábyrgjast skuldabréf vegna fjármögnunar nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar ehf., nr. 87/2002.

347. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ tvívegis í 1. gr. og heiti laganna kemur: ráðherra.

CCCXLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um Umhverfisstofnun, nr. 90/2002.

348. gr.

     Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXLIX. KAFLI
Breyting á lögum um varnir gegn landbroti, nr. 91/2002, með síðari breytingum.

349. gr.

     Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 3. gr., 2. mgr. 8. gr., 10. gr. og 11. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCL. KAFLI
Breyting á lögum um útlendinga, nr. 96/2002, með síðari breytingum.

350. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLI. KAFLI
Breyting á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002, með síðari breytingum.

351. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 20. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni persónuréttinda.

CCCLII. KAFLI
Breyting á lögum um búfjárhald o.fl., nr. 103/2002, með síðari breytingum.

352. gr.

 1. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 2. gr., 1. mgr. 5. gr., 2. mgr. 13. gr., 15. gr. og 1. málsl. 17. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti“ í 11. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis“ í 1. mgr. 13. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCCLIII. KAFLI
Breyting á lögum um skipamælingar, nr. 146/2002, með síðari breytingum.

353. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLIV. KAFLI
Breyting á lögum um félagamerki, nr. 155/2002, með síðari breytingum.

354. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneyti“ í 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLV. KAFLI
Breyting á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.

355. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 11. gr., 2. mgr. 19. gr. a og 2. mgr. 53. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ tvívegis í 3. mgr. 106. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með sveitarstjórnarmál.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ tvívegis í 3. mgr. 106. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með fræðslumál.

CCCLVI. KAFLI
Breyting á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.

356. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 3. mgr. 4. gr., 2. mgr. 6. gr., 11. mgr. 7. gr. a, 3. mgr. 8. gr., 10. gr. a, 14. gr., 2. mgr. 16. gr., 1. og 4. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 21. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ tvívegis í 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

CCCLVII. KAFLI
Breyting á lögum um Vísinda- og tækniráð, nr. 2/2003, með síðari breytingum.

357. gr.

 1. Í stað orðsins „Forsætisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í d-lið 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni vísinda.
 3. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í e-lið 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni atvinnuþróunar og nýsköpunar.
 4. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðherra“ í f-lið 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni sjávarútvegs.
 5. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í g-lið 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni landbúnaðar.
 6. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í h-lið 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með heilbrigðismál.
 7. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í i-lið 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með umhverfisrannsóknir.
 8. 2. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
 9.      Auk framangreindra skulu ráðherra, sem jafnframt er formaður ráðsins, ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins, ráðherra er fer með málefni vísinda og ráðherra er fer með málefni atvinnuþróunar og nýsköpunar eiga fast sæti í ráðinu. Enn fremur er ráðherra heimilt að kveðja allt að fjóra ráðherra til setu í ráðinu.
 10. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: sá ráðherra er fer með málefni vísinda.
 11. Í stað orðanna „Ráðherra skipar“ í 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: Skipar hann.
 12. Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með málefni atvinnuþróunar og nýsköpunar.
 13. 5. gr. laganna orðast svo:
 14.      Með reglugerð geta hlutaðeigandi ráðherrar mælt nánar fyrir um starfsemi Vísinda- og tækniráðs, starfsemi vísindanefndar og starfsemi tækninefndar.

CCCLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003.

358. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 1. og 2. mgr. 6. gr., 9. gr., 1. málsl. og 1., 3. og 10. tölul. 10. gr. og tvívegis í 11. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. tölul. 10. gr. laganna kemur: ráðherra sem fer með málefni atvinnuþróunar og nýsköpunar.

CCCLIX. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til samninga um álverksmiðju í Reyðarfirði, nr. 12/2003, með síðari breytingum.

359. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. og 3. mgr. 1. gr. og 2. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

CCCLX. KAFLI
Breyting á lögum um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003.

360. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 3. mgr. 1. gr., 3. mgr. 6. gr., 2. mgr. 8. gr. og 11. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXI. KAFLI
Breyting á lögum um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, nr. 30/2003, með síðari breytingum.

361. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 67. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXII. KAFLI
Breyting á lögum um staðla og Staðlaráð Íslands, nr. 36/2003.

362. gr.

     Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXIII. KAFLI
Breyting á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, með síðari breytingum.

363. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXIV. KAFLI
Breyting á lögum um björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn, nr. 43/2003, með síðari breytingum.

364. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneyti“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 4. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXV. KAFLI
Breyting á lögum um eftirlit með skipum, nr. 47/2003, með síðari breytingum.

365. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXVI. KAFLI
Breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum.

366. gr.

 1. Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 29. gr., 2. mgr. 31. gr., 7. mgr. 34. gr. og 5. mgr. 47. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. og 4. mgr. 47. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni varnarsvæða.

CCCLXVII. KAFLI
Breyting á hafnalögum, nr. 61/2003, með síðari breytingum.

367. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXVIII. KAFLI
Breyting á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum.

368. gr.

 1. Í stað orðsins „Iðnaðarráðuneytið“ í 2. mgr. 18. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. mgr. 30. gr., tvívegis í 2. mgr. 31. gr. og 1. mgr. og tvívegis í 2. mgr. 37. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXIX. KAFLI
Breyting á lögum um húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003, með síðari breytingum.

369. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðuneytinu“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 29. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXX. KAFLI
Breyting á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003, með síðari breytingum.

370. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXXI. KAFLI
Breyting á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum.

371. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXXII. KAFLI
Breyting á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003, með síðari breytingum.

372. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, nr. 83/2003, með síðari breytingum.

373. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 5. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um Íslenskar orkurannsóknir, nr. 86/2003.

374. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXXV. KAFLI
Breyting á lögum um Orkustofnun, nr. 87/2003.

375. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. gr. og 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um Ábyrgðasjóð launa, nr. 88/2003, með síðari breytingum.

376. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum.

377. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 1. gr., 2. mgr. 2. gr., 8. tölul. 3. gr., 6. mgr. 17. gr., 3. og 10. tölul. 28. gr., 1. tölul. A-liðar og 10. mgr. 1. tölul. B-liðar 1. mgr. 30. gr., 2. og 9. tölul. og 4. mgr. 9. tölul. a 31. gr., 6. mgr. 55. gr., 1. mgr. 58. gr., 3. mgr. 65. gr., 5. tölul. 1. mgr. 66. gr., 1. mgr. A-liðar 67. gr., 3. mgr. 69. gr., 4. mgr. 70. gr. a, 84. gr., 85. gr., 1. mgr. 93. gr., 1. mgr. og fyrirsögn 106. gr., 107. gr., 2.–4. mgr. 111. gr., 1. mgr. 112. gr., 1. mgr., tvívegis í 3. mgr. og tvívegis í 4. mgr. 113. gr., 7. mgr. 116. gr., 118. gr., 3. mgr. 119. gr., 120. gr., 1. mgr. 121. gr., 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XIX og 1. og 5. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXXVII í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytisins“ í 3. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni happdrætta.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðuneytið“ í 7. mgr. 57. gr. a laganna kemur: Ráðuneytið.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytisins“ í 107. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCCLXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, nr. 141/2003.

378. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 1. mgr. 20. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. og 2. mgr. 20. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um erfðafjárskatt, nr. 14/2004.

379. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 20. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXXX. KAFLI
Breyting á lögum um Evrópufélög, nr. 26/2004.

380. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: Þeim ráðherra er fer með skráningu félaga.

CCCLXXXI. KAFLI
Breyting á lögum um vátryggingarsamninga, nr. 30/2004, með síðari breytingum.

381. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 12. gr., 2. mgr. 72. gr., 3. mgr. 113. gr., 119. gr., 3. mgr. 140. gr. og 1. og 3. mgr. 141. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda, nr. 33/2004, með síðari breytingum.

382. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. og 2. mgr. 4. gr., 1. mgr. 6. gr. og 1. og 3. mgr. 28. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 5. mgr. 4. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 3. Í stað orðanna „innanríkisráðherra, sjávarútvegsráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með samgöngumál og þann ráðherra er fer með málefni sjávarútvegs.

CCCLXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um rannsókn flugslysa, nr. 35/2004, með síðari breytingum.

383. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum, nr. 47/2004, með síðari breytingum.

384. gr.

 1. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 2. mgr. 2. gr., 2. mgr. 6. gr. og 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Forsætisráðuneytið“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CCCLXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um siglingavernd, nr. 50/2004, með síðari breytingum.

385. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCLXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun Landsnets hf., nr. 75/2004.

386. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 1. gr. og tvívegis í 3. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um tónlistarsjóð, nr. 76/2004.

387. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 3. og 4. mgr. 1. gr., 2. gr. og 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCCLXXXVIII. KAFLI
Breyting á ábúðarlögum, nr. 80/2004.

388. gr.

     Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 14. mgr. 2. gr., 3. gr., 39. gr., 2. mgr. 44. gr. og 48. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCLXXXIX. KAFLI
Breyting á jarðalögum, nr. 81/2004, með síðari breytingum.

389. gr.

 1. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytisins“ tvívegis í 16. mgr. 2. gr., 24. gr. og 53. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 25. mgr. 2. gr., 4. gr., tvívegis í 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr., 1. mgr. 7. gr., tvívegis í 1. mgr. og 2. mgr. 13. gr., 14. gr., tvívegis í 1. mgr. og 3. mgr. 15. gr., 16. gr., tvívegis í 20. gr., 21. gr., 1.–4. mgr. 23. gr., 24. gr., 3. mgr. 26. gr., 40. gr., 2. mgr. 41. gr., 51. gr., 52. gr. og 55. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytinu“ í 2. mgr. 6. gr., 1. og 2. mgr. 11. gr., 3. mgr. 25. gr. og 2. mgr. 26. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 4. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytið“ tvívegis í 1. mgr. 11. gr., 19. gr., tvívegis í 1. mgr. 26. gr., 33. gr., 37. gr. og 2. mgr. 39. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CCCXC. KAFLI
Breyting á lögum um olíugjald og kílómetragjald, nr. 87/2004, með síðari breytingum.

390. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 5. mgr. 4. gr., 1. og 4. mgr. 5. gr., 1. mgr. 6. gr., 1. mgr. 11. gr. og 1. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með samgöngumál.
 3. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytinu“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með málefni sendiráða og ræðisskrifstofa erlendra ríkja á Íslandi.

CCCXCI. KAFLI
Breyting á lögum um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 97/2004.

391. gr.

     Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 3. mgr. 3. gr., 2. mgr. 4. gr., 6. gr., 1. mgr. 7. gr. og 1. og 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXCII. KAFLI
Breyting á lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, nr. 98/2004.

392. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. gr., 2. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðherra.

CCCXCIII. KAFLI
Breyting á lögum um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, nr. 99/2004, með síðari breytingum.

393. gr.

 1. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 1. gr., fyrirsögn 23. gr. og 1. málsl. 26. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytis“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CCCXCIV. KAFLI
Breyting á lögum um veðurþjónustu, nr. 142/2004.

394. gr.

     Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXCV. KAFLI
Breyting á lögum um greiðslur yfir landamæri í evrum, nr. 146/2004, með síðari breytingum.

395. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXCVI. KAFLI
Breyting á lögum um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, með síðari breytingum.

396. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðuneytið“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CCCXCVII. KAFLI
Breyting á lögum um rannsóknarnefnd umferðarslysa, nr. 24/2005, með síðari breytingum.

397. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXCVIII. KAFLI
Breyting á lögum um miðlun vátrygginga, nr. 32/2005, með síðari breytingum.

398. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 4. mgr. 17. gr., 1. mgr. 18. gr., 2. mgr. 22. gr., 29. gr., 2. mgr. 44. gr., 50. gr. og 58. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CCCXCIX. KAFLI
Breyting á lögum um happdrætti, nr. 38/2005, með síðari breytingum.

399. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytis“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CD. KAFLI
Breyting á samkeppnislögum, nr. 44/2005, með síðari breytingum.

400. gr.

 1. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 35. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 32. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.

CDI. KAFLI
Breyting á lögum um fullnustu refsinga, nr. 49/2005, með síðari breytingum.

401. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „velferðarráðuneytið“ í 22. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með heilbrigðismál.

CDII. KAFLI
Breyting á lögum um skattskyldu orkufyrirtækja, nr. 50/2005.

402. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDIII. KAFLI
Breyting á lögum um gæðamat á æðardúni, nr. 52/2005.

403. gr.

     Í stað orðsins „Landbúnaðarráðuneytið“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CDIV. KAFLI
Breyting á lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005, með síðari breytingum.

404. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDV. KAFLI
Breyting á lögum um Neytendastofu og talsmann neytenda, nr. 62/2005, með síðari breytingum.

405. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDVI. KAFLI
Breyting á lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005, með síðari breytingum.

406. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. gr., 2. mgr. 3. gr., 2. mgr. 17. gr. og 5. mgr. 18. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDVII. KAFLI
Breyting á lögum um uppboðsmarkaði sjávarafla, nr. 79/2005.

407. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. og 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDVIII. KAFLI
Breyting á lögum um Matvælastofnun, nr. 80/2005, með síðari breytingum.

408. gr.

     Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. gr., c- og g-lið 2. gr., 3. gr., 1. og 2. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDIX. KAFLI
Breyting á lögum um verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess, nr. 85/2005, með síðari breytingum.

409. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. og 3. mgr. 3. gr. og 2. og 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneytið“ í 1. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með jarðrænar auðlindir.

CDX. KAFLI
Breyting á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum.

410. gr.

 1. 13. tölul. 1. mgr. 1. gr. laganna fellur brott.
 2. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 2. mgr., 5. mgr. og fyrra sinni í 6. mgr. 3. tölul. 1. mgr. 7. gr., 1. málsl. 3. mgr., 4. mgr. og fyrirsögn 12. gr. og 2. mgr. 138. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni landbúnaðar.
 3. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ síðara sinni í 6. mgr. 3. tölul. 1. mgr. 7. gr. og 3. málsl. 3. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðherrans.
 4. Í stað orðsins „Landbúnaðarráðherra“ í 2. málsl. 3. mgr. 12. gr. laganna kemur: Ráðherranum.
 5. Í stað orðsins „Landbúnaðarráðherra“ í 5. málsl. 3. mgr. 12. gr. laganna kemur: Ráðherrann.
 6. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1., 2. og 7. mgr. og fyrirsögn 13. gr., 1. mgr. 38. gr., 4. tölul. 40. gr., 42. gr., 2. mgr. 147. gr. og 153. gr. laganna kemur: ráðherra.
 7. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 42. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni sýslumanna.
 8. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 2. mgr. 137. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 9. 2. málsl. 1. mgr. 145. gr. laganna orðast svo: Við setningu upprunareglna skal samráð eftir atvikum haft við ráðuneyti er fara með almenn viðskiptamál, málefni sjávarútvegs, málefni landbúnaðar og útflutning.
 10. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 151. gr. og 153. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni lögreglu og löggæslu.
 11. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 6. mgr. 185. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með meðferð ákæruvalds.

CDXI. KAFLI
Breyting á lögum um fjarskiptasjóð, nr. 132/2005, með síðari breytingum.

411. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðuneytið“ í 1. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXII. KAFLI
Breyting á lögum um starfsmannaleigur, nr. 139/2005, með síðari breytingum.

412. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðuneytis“ í 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 14. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXIII. KAFLI
Breyting á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum.

413. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXIV. KAFLI
Breyting á vatnalögum, nr. 20/2006, með síðari breytingum.

414. gr.

 1. 5. mgr. 9. gr. a laganna orðast svo:
 2.      Sá ráðherra er fer með samningagerð á því sviði skal semja um endurgjald (leigu) fyrir afnotarétt réttinda undir yfirráðum ríkisins skv. 3. mgr. Um ráðstöfun og endurgjald fyrir nýtingu réttinda í þjóðlendum fer samkvæmt ákvæðum laga þar að lútandi.
 3. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 4. mgr. 15. gr., 4. mgr. 29. gr., 1. og 2. mgr. 34. gr., 5. mgr. 35. gr. og 40. gr. laganna kemur: ráðherra.
 4. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytið“ í 5. mgr. 35. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með málefni skipulagsmála.

CDXV. KAFLI
Breyting á lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006, með síðari breytingum.

415. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 30. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

CDXVI. KAFLI
Breyting á lögum um upplýsingarétt um umhverfismál, nr. 23/2006.

416. gr.

     Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 10. gr. og 3. mgr. 13. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXVII. KAFLI
Breyting á lögum um faggildingu o.fl., nr. 24/2006, með síðari breytingum.

417. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins, nr. 25/2006, með síðari breytingum.

418. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með eignir ríkisins.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með eignir ríkisins.

CDXIX. KAFLI
Breyting á lögum um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, nr. 40/2006.

419. gr.

     Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. gr., 1. og 4. mgr. 4. gr., tvívegis í 1. mgr. 5. gr., 1. mgr. 8. gr. og 3. mgr. 10. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXX. KAFLI
Breyting á lögum um kjararáð, nr. 47/2006, með síðari breytingum.

420. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 2. mgr. 1. gr. og 2. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneyti er fer með starfsmannamál ríkisins.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 2. gr., 2. mgr. 4. gr. og 11. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með starfsmannamál ríkisins.

CDXXI. KAFLI
Breyting á lögum um Landhelgisgæslu Íslands, nr. 52/2006, með síðari breytingum.

421. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXII. KAFLI
Breyting á lögum um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, nr. 53/2006, með síðari breytingum.

422. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006, með síðari breytingum.

423. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í b-lið 3. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 3. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með starfsmannamál ríkisins.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.
 5. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 16. gr., 1. mgr., tvívegis í 2. mgr., tvívegis í 3. mgr. og tvívegis í 4. mgr. 19. gr., 1. mgr. 24. gr. og 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VI í lögunum kemur: hlutaðeigandi ráðherra, sbr. b-lið 3. gr.
 6. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 3. mgr. 39. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

CDXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 55/2006, með síðari breytingum.

424. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 3. gr. og 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: því ráðuneyti er fer með starfsmannamál ríkisins.
 3. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með fræðslumál.

CDXXV. KAFLI
Breyting á lögum um fiskrækt, nr. 58/2006, með síðari breytingum.

425. gr.

     Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. og 13. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um Veiðimálastofnun, nr. 59/2006, með síðari breytingum.

426. gr.

     Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um varnir gegn fisksjúkdómum, nr. 60/2006, með síðari breytingum.

427. gr.

     Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. og 2. mgr. 4. gr. og tvívegis í 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006, með síðari breytingum.

428. gr.

 1. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 1. mgr. 16. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni sjávarútvegs.
 2. Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 44. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum, nr. 62/2006.

429. gr.

     Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXX. KAFLI
Breyting á lögum um háskóla, nr. 63/2006.

430. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í 1. gr., 3. mgr. 19. gr., 1. mgr. 21. gr. og 26. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1., 2., 3., 5., 6. og 9. mgr. 3. gr., 4. gr., 5. gr., tvívegis í 4. mgr. 7. gr., 2. mgr. 11. gr., tvívegis í 1. mgr. 13. gr., 1. mgr. 14. gr., 1. og 5. mgr. 20. gr., 1. mgr. 21. gr., 1. og 2. mgr. 22. gr. og tvívegis í 26. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í 7. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 4. Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í a-lið 2. mgr. 21. gr. og 24. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CDXXXI. KAFLI
Breyting á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006, með síðari breytingum.

431. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 19. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni lögreglu og löggæslu.
 2. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. málsl. 28. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun Matvælarannsókna hf., nr. 68/2006.

432. gr.

     Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, nr. 91/2006, með síðari breytingum.

433. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um evrópsk samvinnufélög, nr. 92/2006.

434. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 9. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með skráningu félaga.

CDXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um landshlutaverkefni í skógrækt, nr. 95/2006.

435. gr.

 1. Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. og 3. mgr. 3. gr., 2. mgr. 4. gr., 1. og 3. mgr. 5. gr., 2. mgr. 6. gr., 2. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 11. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytið“ í 2. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CDXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um Flugmálastjórn Íslands, nr. 100/2006, með síðari breytingum.

436. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands, nr. 102/2006, með síðari breytingum.

437. gr.

 1. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með eignir ríkisins.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um landmælingar og grunnkortagerð, nr. 103/2006, með síðari breytingum.

438. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytinu“ í 1. tölul. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CDXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006.

439. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 3. mgr. 3. gr., 1. mgr. og b-lið 2. mgr. 4. gr., 8. gr., 1. mgr. 11. gr. og 3. mgr. 13. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.

CDXL. KAFLI
Breyting á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari breytingum.

440. gr.

 1. Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „sjávarútvegsráðuneytisins“ í 8. mgr. 10. gr. og 24. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „Sjávarútvegsráðuneytið“ í 19. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 4. Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í ákvæði til bráðabirgða VII í lögunum kemur: Ráðherra.

CDXLI. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 150/2006, með síðari breytingum.

441. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í ákvæði til bráðabirgða IV í lögunum kemur: ráðherra.

CDXLII. KAFLI
Breyting á lögum um ættleiðingarstyrki, nr. 152/2006, með síðari breytingum.

442. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXLIII. KAFLI
Breyting á lögum um gatnagerðargjald, nr. 153/2006, með síðari breytingum.

443. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með sveitarstjórnarmál.

CDXLIV. KAFLI
Breyting á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, nr. 162/2006, með síðari breytingum.

444. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneytis“ í 2. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CDXLV. KAFLI
Breyting á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006, með síðari breytingum.

445. gr.

 1. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 1. og 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með umbreytingu varnarsvæða í borgaraleg not.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ tvívegis í 2. mgr. 1. gr., 2. mgr. 2. gr. og 3. gr. laganna kemur: ráðherra.
 3. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með samgöngumál.
 4. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með eignir ríkisins.

CDXLVI. KAFLI
Breyting á lögum um Ríkisútvarpið ohf., nr. 6/2007, með síðari breytingum.

446. gr.

 1. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með eignir ríkisins.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í fyrirsögn 7. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXLVII. KAFLI
Breyting á lögum um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn, nr. 26/2007.

447. gr.

     Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 1. og 3. mgr. 1. gr. og 5. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007, með síðari breytingum.

448. gr.

 1. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með fræðslumál.
 2. Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðuneytið“ í 3. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: Það ráðuneyti er fer með fræðslumál.
 3. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXLIX. KAFLI
Breyting á lögum um Náttúruminjasafn Íslands, nr. 35/2007.

449. gr.

     Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 4. gr., 1. mgr. 5. gr., 6. gr. og 7. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDL. KAFLI
Breyting á lögum um íslenska alþjóðlega skipaskrá, nr. 38/2007, með síðari breytingum.

450. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 14. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLI. KAFLI
Breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með síðari breytingum.

451. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra er fer með starfsmannamál ríkisins.

CDLII. KAFLI
Breyting á lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, með síðari breytingum.

452. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDLIII. KAFLI
Breyting á lögum um Heyrnar- og talmeinastöð, nr. 42/2007, með síðari breytingum.

453. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDLIV. KAFLI
Breyting á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra, nr. 45/2007, með síðari breytingum.

454. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLV. KAFLI
Breyting á lögum um sameignarfélög, nr. 50/2007, með síðari breytingum.

455. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLVI. KAFLI
Breyting á lögum um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd, nr. 56/2007, með síðari breytingum.

456. gr.

 1. Í stað orðsins „Viðskiptaráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með almenn viðskiptamál.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLVII. KAFLI
Breyting á lögum um Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 60/2007.

457. gr.

     Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr., 1. mgr. 3. gr., tvívegis í 4. gr., 1. mgr. 7. gr., þrívegis í 5. mgr. og 6. mgr. 12. gr., 1. mgr. 19. gr. og 21. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um losun gróðurhúsalofttegunda, nr. 65/2007.

458. gr.

 1. Í stað orðsins „Umhverfisráðuneyti“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. 2. mgr. 4. gr. laganna orðast svo:
 3.      Þriggja manna úthlutunarnefnd losunarheimilda, skipuð af ráðherra samkvæmt tilnefningu ráðuneytisins, þess ráðuneytis er fer með málefni iðnaðar og þess ráðuneytis er fer með fjárreiður ríkisins, úthlutar losunarheimildum til atvinnurekstrar sem fellur undir gildissvið laganna á tímabilinu 1. janúar 2008 til 31. desember 2012. Fulltrúi þess ráðuneytis er fer með málefni iðnaðar skal vera formaður úthlutunarnefndar losunarheimilda.
 4. Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 3. mgr. 5. gr. og 14. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLIX. KAFLI
Breyting á æskulýðslögum, nr. 70/2007.

459. gr.

     Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLX. KAFLI
Breyting á lögum um námsgögn, nr. 71/2007.

460. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 4. gr., þrívegis í 1. mgr. 5. gr., tvívegis í 2. mgr. og 3. mgr. 6. gr., tvívegis í 2. mgr. og 4. mgr. 7. gr. og 9. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ í 5. mgr. 6. gr. og 8. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CDLXI. KAFLI
Breyting á lögum um réttarstöðu liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og Samstarfs í þágu friðar o.fl., nr. 72/2007.

461. gr.

     Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 2. mgr. 2. gr., 1. og 2. mgr. 3. gr. og 10. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXII. KAFLI
Breyting á lögum um íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu, nr. 73/2007.

462. gr.

 1. Í stað orðsins „Utanríkisráðuneytinu“ í 1. mgr. 1. gr. og 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðuneytinu.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. 2. gr. og 11. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 3. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr., 3. gr., 3. mgr. 6. gr., 11. gr. og 14. gr. laganna kemur: ráðherra.
 4. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 5. Í stað orðsins „utanríkisráðuneyti“ í 2. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 6. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 11. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með starfsmannamál ríkisins.

CDLXIII. KAFLI
Breyting á lögum um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, nr. 75/2007, með síðari breytingum.

463. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. gr., 6. gr., 1. mgr. 10. gr. og 1. og 2. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 6. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með fræðslumál.
 3. Í stað orðanna „einn samkvæmt tilnefningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: einn sem tilnefndur er sameiginlega af þeim ráðherrum er fara með málefni sjávarútvegs og málefni landbúnaðar.

CDLXIV. KAFLI
Breyting á lögum um starfstengda eftirlaunasjóði, nr. 78/2007.

464. gr.

 1. Í stað orðsins „Fjármálaráðuneytið“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 11. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXV. KAFLI
Breyting á vegalögum, nr. 80/2007, með síðari breytingum.

465. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXVI. KAFLI
Breyting á lögum um opinber innkaup, nr. 84/2007.

466. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 18. gr. a, 1. mgr. 83. gr., 84. gr., 2. og 3. mgr. 85. gr., 88. gr., 89. gr. og 104. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 18. gr. a laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðuneytið“ í 5. mgr. 47. gr. og 82. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytinu“ í 82. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 5. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytisins“ í 1. mgr. 85. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 6. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytis“ í 4. mgr. 91. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CDLXVII. KAFLI
Breyting á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007, með síðari breytingum.

467. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um skattlagningu kaupskipaútgerðar, nr. 86/2007, með síðari breytingum.

468. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 16. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXIX. KAFLI
Breyting á lögum um bókmenntasjóð og fleira, nr. 91/2007.

469. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 2. mgr. 1. gr., 1., 4. og 5. mgr. 3. gr., 1.–3. mgr. 5. gr. og 6. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í 4. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CDLXX. KAFLI
Breyting á lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, með síðari breytingum.

470. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. mgr. 14. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXXI. KAFLI
Breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum.

471. gr.

     Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXXII. KAFLI
Breyting á lögum um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, nr. 163/2007, með síðari breytingum.

472. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDLXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum.

473. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytið“ tvívegis í 6. mgr. 23. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með fræðslumál.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytisins“ í 7. mgr. 23. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með fræðslumál.

CDLXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl., nr. 30/2008, með síðari breytingum.

474. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 4. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDLXXV. KAFLI
Breyting á lögum um samgönguáætlun, nr. 33/2008, með síðari breytingum.

475. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXXVI. KAFLI
Breyting á varnarmálalögum, nr. 34/2008, með síðari breytingum.

476. gr.

 1. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ tvívegis í 1. mgr. og 2. mgr. 3. gr., 4. gr., 15. tölul. 5. gr., tvívegis í 7. tölul., 9. og 10. tölul. 7. gr., 7. gr. a, 1. og 2. mgr. 12. gr., 1. mgr. 13. gr., 14. gr., 1. og 2. mgr. 15. gr., tvívegis í 2. mgr. 16. gr., 17. gr., 1. mgr. 20. gr., 3. mgr. 21. gr., 3. mgr. 23. gr., 2. mgr. 24. gr., 25. gr. og 27. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 4. gr., 2. mgr. 9. gr., 19. gr., 2. mgr. 20. gr., 3. mgr. 21. gr., 1.–3. mgr. 23. gr. og 1. mgr. 24. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 24. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni almannaöryggis.
 4. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 3. mgr. 21. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðuneyti.

CDLXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um samræmda neyðarsvörun, nr. 40/2008, með síðari breytingum.

477. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 9. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um efni og efnablöndur, nr. 45/2008.

478. gr.

     Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls, nr. 48/2008.

479. gr.

     Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CDLXXX. KAFLI
Breyting á lögum um heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008, nr. 60/2008.

480. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXXXI. KAFLI
Breyting á lögum um Landeyjahöfn, nr. 66/2008, með síðari breytingum.

481. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDLXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um Veðurstofu Íslands, nr. 70/2008.

482. gr.

     Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDLXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um fiskeldi, nr. 71/2008.

483. gr.

 1. Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 5. gr., 1. mgr. 6. gr., 2. og 4. mgr. 14. gr., 20. gr. og 1. mgr. 21. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytis“ í 5. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með málefni náttúruverndar.

CDLXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um Fiskræktarsjóð, nr. 72/2008.

484. gr.

     Í stað orðanna „sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. gr., 2. gr. og 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDLXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl., nr. 76/2008, með síðari breytingum.

485. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með umbreytingu varnarsvæða í borgaraleg not.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með eignir ríkisins.
 4. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: Þeim ráðherra er fer með málefni öryggissvæða.
 5. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 1. málsl. 4. mgr. og 7. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með málefni öryggissvæða.
 6. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 2. málsl. 4. mgr. 8. gr. laganna kemur: Sama ráðherra.
 7. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 5. mgr. 8. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra, sbr. 4. mgr.
 8. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með skipulagsmál.
 9. Í stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ í 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með eignir ríkisins.

CDLXXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um endurskoðendur, nr. 79/2008, með síðari breytingum.

486. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðuneytisins“ í 6. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CDLXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008, með síðari breytingum.

487. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: ráðherra er fer málefni almannaöryggis.
 2. 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna orðast svo: Í almannavarna- og öryggismálaráði eiga sæti sá ráðherra sem fer með málefni almannavarna- og öryggismálaráðs, sem jafnframt er formaður þess, ráðherra er fer með málefni almannaöryggis, ráðherra er fer með málefni mengunarvarna, ráðherra er fer með heilbrigðismál, ráðherra er fer með orkumál og ráðherra er fer með varnarmál og samskipti við önnur ríki.
 3. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með málefni almannavarna- og öryggismálaráðs.
 4. 2. mgr. 4. gr. laganna orðast svo:
 5.      Einnig eiga ráðuneytisstjórar þeirra ráðuneyta sem fara með málaflokka skv. 1. mgr. sæti í almannavarna- og öryggismálaráði. Þá eiga einnig sæti í ráðinu:
  1. Ríkislögreglustjóri, forstjóri Landhelgisgæslu Íslands, flugmálastjóri, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar, siglingamálastjóri og vegamálastjóri.
  2. Veðurstofustjóri, brunamálastjóri og forstjóri Umhverfisstofnunar.
  3. Landlæknir, sóttvarnalæknir og forstjóri Geislavarna ríkisins.
  4. Orkumálastjóri og forstjóri Landsnets.
  5. Fulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
  6. Fulltrúi Rauða kross Íslands.
  7. Fulltrúi samræmdrar neyðarsvörunar.

 6. Í stað orðsins „forsætisráðherra“ í 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: sá ráðherra er fer með málefni almannavarna- og öryggismálaráðs.

CDLXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008, með síðari breytingum.

488. gr.

 1. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðuneyti“ í d-lið 2. mgr. 24. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

CDLXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008, með síðari breytingum.

489. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 4. gr., 1. mgr. 5. gr., 1. mgr. 7. gr., 1. mgr. 8. gr., 1. mgr. 18. gr., 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 21. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 3. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 15. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með starfsmannamál ríkisins.

CDXC. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum.

490. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXCI. KAFLI
Breyting á lögum um leikskóla, nr. 90/2008.

491. gr.

 1. Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneyti“ í 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 20. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í fyrirsögn 20. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 4. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytinu“ í 24. gr. og 3. mgr. 25. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.

CDXCII. KAFLI
Breyting á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008.

492. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í 4. mgr. 5. gr. og 5. mgr. 26. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í fyrirsögn 38. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.

CDXCIII. KAFLI
Breyting á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008.

493. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 3. gr. og 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneytið“ í 2. mgr. 24. gr., 3. mgr. 25. gr., 3. mgr. 27. gr., 3. mgr. 29. gr. og 1. mgr. 55. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 4. Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í 2. mgr. 32. gr., 2. mgr. 33. gr. og 49. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 5. Í stað orðsins „Menntamálaráðuneyti“ í 1.–3. mgr. 42. gr. og 2. mgr. 53. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.

CDXCIV. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða, nr. 93/2008.

494. gr.

 1. Í stað orðsins „Utanríkisráðuneytið“ í 4. mgr. 4. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 12. gr. laganna kemur: Ráðherra.

CDXCV. KAFLI
Breyting á innheimtulögum, nr. 95/2008, með síðari breytingum.

495. gr.

     Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 12. gr., e-lið 1. mgr. 18. gr. og 21. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXCVI. KAFLI
Breyting á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum.

496. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. og 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 3. mgr. 12. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með málefni sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa Íslands erlendis.
 3. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ í 1. mgr. 15. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með friðargæslu.

CDXCVII. KAFLI
Breyting á lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, nr. 121/2008, með síðari breytingum.

497. gr.

 1. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. og fyrirsögn 9. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 5. gr. og 5. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ í 1.–4. mgr. 6. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 4. Í stað orðsins „Utanríkisráðuneytinu“ í 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: Ráðuneytinu.

CDXCVIII. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., nr. 125/2008.

498. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. og 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

CDXCIX. KAFLI
Breyting á lögum um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008, með síðari breytingum.

499. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

D. KAFLI
Breyting á lögum um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, nr. 142/2008, með síðari breytingum.

500. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: Hlutaðeigandi ráðherra.

DI. KAFLI
Breyting á lögum um niðurfellingu laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn, nr. 80/1966, með síðari breytingum, og um ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs, nr. 152/2008.

501. gr.

     Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DII. KAFLI
Breyting á lögum um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, nr. 160/2008, með síðari breytingum.

502. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðuneytis“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: þess ráðuneytis er fer með fræðslumál.

DIII. KAFLI
Breyting á lögum um skattlagningu kolvetnisvinnslu, nr. 170/2008, með síðari breytingum.

503. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 6. gr., 3. mgr. 21. gr. og 1. mgr. 22. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DIV. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til fjárhagslegrar fyrirgreiðslu úr ríkissjóði í tengslum við málshöfðun fyrir erlendum dómstólum vegna íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana erlendra stjórnvalda á tímabilinu 1. október til 1. desember 2008, nr. 172/2008.

504. gr.

     1. mgr. 1. gr. laganna orðast svo:
     Þeim ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins er samkvæmt lögum þessum heimilt, fyrir hönd íslenska ríkisins, að veita fjárhagslega fyrirgreiðslu til að standa undir kostnaði af undirbúningi og rekstri dómsmála, sem kveðið er á um í 2. gr., fyrir erlendum dómstólum.

DV. KAFLI
Breyting á lögum um ábyrgðarmenn, nr. 32/2009, með síðari breytingum.

505. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 4. mgr. 2. gr., 1. mgr. 4. gr. og 11. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DVI. KAFLI
Breyting á lögum um náms- og starfsráðgjafa, nr. 35/2009, með síðari breytingum.

506. gr.

 1. Í stað orðsins „menntamálaráðherra“ í 1. og 2. mgr. 1. gr., 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DVII. KAFLI
Breyting á lögum um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar, nr. 40/2009, með síðari breytingum.

507. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 17. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins.

DVIII. KAFLI
Breyting á lögum um visthönnun vöru sem notar orku, nr. 42/2009.

508. gr.

     Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 10. gr. og 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DIX. KAFLI
Breyting á lögum um Bjargráðasjóð, nr. 49/2009.

509. gr.

 1. Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.

DX. KAFLI
Breyting á lögum um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði, nr. 50/2009, með síðari breytingum.

510. gr.

     Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 3. mgr. 1. gr. laganna kemur: ráðherra.

DXI. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til samninga um álver í Helguvík, nr. 51/2009, með síðari breytingum.

511. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. og 3. mgr. 1. gr. og 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

DXII. KAFLI
Breyting á lögum um listamannalaun, nr. 57/2009.

512. gr.

     Í stað orðsins „Menntamálaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXIII. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja, nr. 75/2009.

513. gr.

 1. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. og tvívegis í 3. mgr. 2. gr., 2. mgr. 3. gr., 3. mgr. 6. gr. og 7. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „viðskiptaráðherra“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: þann ráðherra sem fer með almenn viðskiptamál.

DXIV. KAFLI
Breyting á lögum um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri, nr. 86/2009.

514. gr.

 1. Í stað orðsins „viðskiptaráðherra“ í 7. tölul. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 7. tölul. 3. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með skráningu félaga.

DXV. KAFLI
Breyting á lögum um Bankasýslu ríkisins, nr. 88/2009, með síðari breytingum.

515. gr.

     Í stað orðsins „fjármálaráðherra“ í 1. mgr. 1. gr., tvívegis í 1. mgr. og 3. mgr. 2. gr., g- og i-lið 4. gr., 3. mgr. 7. gr., tvívegis í 8. gr., tvívegis í ákvæði til bráðabirgða I og tvívegis í ákvæði til bráðabirgða II í lögunum kemur: ráðherra.

DXVI. KAFLI
Breyting á lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins, nr. 107/2009, með síðari breytingum.

516. gr.

     Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 6. gr. laganna kemur: Hlutaðeigandi ráðherra.

DXVII. KAFLI
Breyting á lögum um umhverfis- og auðlindaskatta, nr. 129/2009, með síðari breytingum.

517. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 11. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til að staðfesta breytingar á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf., nr. 138/2009.

518. gr.

     Í stað orðanna „Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs Íslands er heimilt að“ í 1. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með eignir ríkisins er heimilt, f.h. ríkissjóðs Íslands, að.

DXIX. KAFLI
Breyting á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, með síðari breytingum.

519. gr.

 1. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 4. tölul. 3. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „Fjármálaráðherra, iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins og ráðherra er fer með málefni atvinnuþróunar og nýsköpunar.
 3. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 5. mgr. 10. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.

DXX. KAFLI
Breyting á lögum um samruna opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar, nr. 153/2009, með síðari breytingum.

520. gr.

 1. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 1. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með eignir ríkisins.

DXXI. KAFLI
Breyting á lögum um handtöku og afhendingu manna milli Norðurlandanna vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun), nr. 12/2010, með síðari breytingum.

521. gr.

     Í stað orðsins „innanríkisráðuneyti“ í d-lið 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

DXXII. KAFLI
Breyting á lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, nr. 26/2010.

522. gr.

 1. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðuneytisins“ í 1. og 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
 2. Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðuneytið“ í 6. gr. og 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 3. Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðherra“ í 2.–4. mgr. 9. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um framhaldsfræðslu, nr. 27/2010, með síðari breytingum.

523. gr.

 1. Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: það ráðuneyti er fer með starfsmannamál ríkisins.
 3. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: sá ráðherra er fer með málefni vinnumarkaðar.

DXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um Íslandsstofu, nr. 38/2010.

524. gr.

 1. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ tvívegis í 1. mgr. og 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni ferðaþjónustu.
 3. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með málefni lista og menningar.

DXXV. KAFLI
Breyting á lögum um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, nr. 42/2010, með síðari breytingum.

525. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðuneytið“ í 3. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXVI. KAFLI
Breyting á lögum um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007, nr. 47/2010, með síðari breytingum.

526. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ, nr. 57/2010.

527. gr.

     Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. og 3. mgr. 1. gr. og 2. gr. laganna kemur: ráðherra.

DXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu, nr. 58/2010.

528. gr.

 1. Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „utanríkisráðuneyti“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 14. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík, nr. 64/2010.

529. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 1. og 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXX. KAFLI
Breyting á lögum um sameiningu Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands, nr. 77/2010, með síðari breytingum.

530. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXXI. KAFLI
Breyting á lögum um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna, nr. 91/2010, með síðari breytingum.

531. gr.

     Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 5. mgr. 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXXII. KAFLI
Breyting á lögum um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir, nr. 97/2010, með síðari breytingum.

532. gr.

 1. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 4. mgr. 1. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með eignir ríkisins.

DXXXIII. KAFLI
Breyting á lögum um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, nr. 99/2010.

533. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 2. mgr. 2. gr., 4. tölul. 3. gr., 1. mgr. 4. gr., tvívegis í 1. mgr. og 5. mgr. 17. gr., 1. mgr. 18. gr., 1. og 2. mgr. 19. gr., tvívegis í 1. mgr. og 4. mgr. 21. gr., 26. gr. og ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneytinu“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 3. Í stað orðanna „fjármálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 17. gr. laganna kemur: ráðherra er fer með tekjuöflun ríkisins og ráðherra er fer með fjárfestingar erlendra aðila í atvinnurekstri.
 4. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneyti“ í 1. mgr. 24. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
 5. Í stað orðsins „iðnaðarráðuneyti“ tvívegis í 2. mgr. 24. gr. laganna kemur: ráðuneytið.

DXXXIV. KAFLI
Breyting á lögum um umboðsmann skuldara, nr. 100/2010, með síðari breytingum.

534. gr.

 1. Í stað orðsins „velferðarráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. og ákvæði til bráðabirgða II í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðanna „Efnahags- og viðskiptaráðherra“ í ákvæði til bráðabirgða IV í lögunum kemur: Ráðherra er fer með málefni fjármálamarkaðar.

DXXXV. KAFLI
Breyting á lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga, nr. 101/2010, með síðari breytingum.

535. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 32. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðanna „Félags- og tryggingamálaráðherra“ í 34. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXXVI. KAFLI
Breyting á skipulagslögum, nr. 123/2010, með síðari breytingum.

536. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 14. tölul. 2. gr., 1. mgr. 3. gr., 6. mgr. 7. gr., 1. mgr. 10. gr., 1., 3., 7. og 8. mgr. 11. gr., 4. mgr. 22. gr., 5. mgr. 25. gr., 3. mgr. 29. gr., 4. og 5. mgr. 32. gr., 1. mgr. 45. gr., tvívegis í 2. mgr. 52. gr. og tvívegis í 4. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Umhverfisráðuneytið“ í 3. mgr. 11. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. tölul. 5. mgr. 7. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 4. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 2. mgr. 3. gr. og 1. málsl. 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með málefni varnar- og öryggissvæða.
 5. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 2. málsl. 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: Sama ráðherra.

DXXXVII. KAFLI
Breyting á lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, nr. 155/2010.

537. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 7. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXXXVIII. KAFLI
Breyting á lögum um mannvirki, nr. 160/2010.

538. gr.

 1. Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 2. mgr. 41. gr., 2. mgr. 42. gr. og 3. mgr. 62. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðuneytið“ í 8. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðuneytið.
 3. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í a-lið 1. mgr. 26. gr. laganna kemur: hlutaðeigandi ráðherra.
 4. Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 62. gr. laganna kemur: Ráðherra er fer með málefni varnar- og öryggissvæða.
 5. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 2. málsl. 2. mgr. og 3. mgr. 62. gr. laganna kemur: ráðherra, sbr. 1. mgr.
 6. Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 3. málsl. 2. mgr. 62. gr. laganna kemur: ráðherrans.

DXXXIX. KAFLI
Breyting á lögum um útflutning hrossa, nr. 27/2011.

539. gr.

     Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXL. KAFLI
Breyting á lögum um stjórn vatnamála, nr. 36/2011.

540. gr.

 1. Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 2. mgr. 4. gr., tvívegis í 1. mgr. 5. gr. og ákvæði til bráðabirgða I í lögunum kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tilnefnir einn fulltrúa, iðnaðarráðherra einn“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: Þeir ráðherrar er fara með málefni orkumála og fiskeldis tilnefna einn fulltrúa hvor.

DXLI. KAFLI
Breyting á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011.

541. gr.

 1. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 1. mgr. 7. gr., 1. mgr. 8. gr. og 1. mgr. 62. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. málsl. 3. mgr. 62. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með málefni fjarskipta.
 3. Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. málsl. 3. mgr. 62. gr. laganna kemur: sama ráðherra.

DXLII. KAFLI
Breyting á lögum um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar, nr. 44/2011.

542. gr.

 1. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 10. og 13. gr. laganna kemur: ráðherra.
 2. Í stað 3.–5. málsl. ákvæðis til bráðabirgða II í lögunum kemur einn nýr málsliður sem orðast svo: Ráðherra skipar nefndina, og formann hennar, og skulu vera í henni tíu fulltrúar tilnefndir af ráðherrum er fara með málefni þjóðlendna, orkumála, samgangna, vísinda og landbúnaðar og skulu þessir fulltrúar ráðherranna annast tengsl við stofnanir viðkomandi ráðuneyta, Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefnir einn, LÍSA, samtök um landupplýsingar á Íslandi, einn og Landmælingar Íslands einn.

DXLIII. KAFLI
Breyting á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011.

543. gr.

 1. Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr., 12. gr. og 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. og 6. mgr. 10. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.
 3. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 3. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með skipulagsmál.
 4. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.
 5. Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með málefni menningarminja.
 6. Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: Sá ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.

DXLIV. KAFLI
Breyting á lögum um skil menningarverðmæta til annarra landa, nr. 57/2011.

544. gr.

     Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 10. gr. laganna kemur: ráðherra.

DXLV. KAFLI
Breyting á lögum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, nr. 61/2011.

545. gr.

 1. Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðuneytið“ í 3. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
 2. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með málefni innflytjenda.

DXLVI. KAFLI
Breyting á lögum um breyting á lögum um Hagþjónustu landbúnaðarins, nr. 63/1989, lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 99/1993, ábúðarlögum, nr. 80/2004, og lögum um búfjárhald, nr. 103/2002 (niðurlagning Hagþjónustu landbúnaðarins), nr. 74/2011.

546. gr.

     Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ a-lið 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXLVII. KAFLI
Breyting á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, nr. 75/2011.

547. gr.

 1. Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. og ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: Ráðherra.
 2. Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: þann ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.

DXLVIII. KAFLI
Breyting á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011.

548. gr.

     Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DXLIX. KAFLI
Breyting á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011.

549. gr.

 1. Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.
 2. 1. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
 3.      Ráðuneytið skal hafa yfirumsjón með réttindum fatlaðs fólks og skal koma á fót sérstakri réttindavakt innan þess.
 4. Fyrirsögn II. kafla laganna verður: Réttindavakt ráðuneytisins.
 5. Í stað orðsins „innanríkisráðuneyti“ í ákvæði til bráðabirgða II í lögunum kemur: ráðuneyti mannréttindamála.
 6. Í stað orðanna „velferðarráðuneytis, innanríkisráðuneytis“ í 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða III í lögunum kemur: ráðuneytisins og ráðuneytis mannréttindamála.

DL. KAFLI
Breyting á lögum um skeldýrarækt, nr. 90/2011.

550. gr.

     Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.

DLI. KAFLI
Gildistaka.

551. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. september 2011.