Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/369 frá 1. mars 2021 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem vísað er til tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849.

EES mál (2203062)
Utanríkismálanefnd

Nefndarfundir

Dagsetning Fundur Bókun
16.03.2022 16. fundur utanríkismálanefndar Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/369 frá 1. mars 2021 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem vísað er til tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849.
Nefndin lauk umfjöllun sinni um málið í samræmi við 5. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála og verður utanríkisráðuneyti upplýst þar um.