Steinþór Gestsson: ræður


Ræður

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sala landspildu úr prestssetursjörðinni Hálsi í Hálshreppi

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán

lagafrumvarp

Sala Þykkvabæjar I í Landbroti

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Aðstoð til vatnsveitna

lagafrumvarp

Fjallskil o.fl.

lagafrumvarp

Sala Holts í Dyrhólahreppi

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Sala Hauganesslands

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Sala Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í Höfðahreppi

lagafrumvarp

Sala landspildna úr landi Vífilstaða

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður