Halldór Kristjánsson: ræður


Ræður

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp