1996-03-19 13:50:54# 120. lþ.#F 110.#5. fundur. Landflutningasjóður., til 13:53:35| A gert 20 9:2
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur

Landflutningasjóður, frh. 2. umr.

Stjfrv., 317. mál (hlutverk). --- Þskj. 559, nál. 699.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:51]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 699 (ný 5. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.