1998-03-03 15:01:15# 122. lþ.#F 76.#4. fundur. Framhaldsskólar., til 15:02:52| A gert 4 8:45
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 122. lþ.

Framhaldsskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 355. mál (ráðningartími aðstoðarstjórnenda). --- Þskj. 542, nál. 833.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:01]

Brtt. í nál. 833 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.