1998-03-05 14:08:46# 122. lþ.#F 80.#9. fundur. Fyrirkomulag áfengisverslunar., til 14:09:16| A gert 6 15:8
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 122. lþ.

Fyrirkomulag áfengisverslunar, frh. 1. umr.

Frv. SJS og ÖJ, 394. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 715.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:09]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.