Dagskrá 122. þingi, 16. fundi, boðaður 1997-10-23 10:30, gert 5 13:10
[<-][->]

16. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 23. okt. 1997

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Meðferð og eftirlit sjávarafurða, stjfrv., 171. mál, þskj. 171. --- 3. umr.
 2. Rafræn eignarskráning verðbréfa, stjfrv., 149. mál, þskj. 149. --- 1. umr.
 3. Hollustuhættir, stjfrv., 194. mál, þskj. 197. --- 1. umr.
 4. Hlutafélög, stjfrv., 147. mál, þskj. 147. --- 1. umr.
 5. Einkahlutafélög, stjfrv., 148. mál, þskj. 148. --- 1. umr.
 6. Þjónustukaup, stjfrv., 150. mál, þskj. 150. --- 1. umr.
 7. Verslunaratvinna, stjfrv., 151. mál, þskj. 151. --- 1. umr.
 8. Einkaleyfi, stjfrv., 153. mál, þskj. 153. --- 1. umr.
 9. Nýtingarmöguleikar gróðurhúsalofttegunda, þáltill., 93. mál, þskj. 93. --- Fyrri umr.
 10. Bann við kynferðislegri áreitni, frv., 40. mál, þskj. 40. --- 1. umr.
 11. Tekjuskattur og eignarskattur, frv., 36. mál, þskj. 36. --- Frh. 1. umr.