1999-03-08 12:06:18# 123. lþ.#F 80.#22. fundur. Orkusjóður., til 12:09:57| A gert 8 15:55
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 123. lþ.

Orkusjóður, frh. 2. umr.

Stjfrv., 225. mál. --- Þskj. 252, nál. 1011, brtt. 1012.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:06]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1012,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1012,2 samþ. með 48 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1012,3 (ný 4. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

5.--10. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1012,4 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.