2000-02-08 13:36:41# 125. lþ.#F 58.#6. fundur. Fjáröflun til vegagerðar., til 13:37:05| A gert 9 10:45
[prenta uppsett í dálka] 58. fundur, 125. lþ.

Fjáröflun til vegagerðar, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 256. mál (bifreiðar fatlaðra). --- Þskj. 322.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Frv. vísað til 2. umr. með 44 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.