2002-03-12 13:54:58# 127. lþ.#F 95.#5. fundur. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins., til 13:55:19| A gert 3 19:37
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 127. lþ.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 594. mál (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.). --- Þskj. 936.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:55]

Frv. vísað til 2. umr. með 51 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.