2001-11-05 18:55:47# 127. lþ.#F 21.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 18:56:13| A gert 5 19:1
[prenta uppsett í dálka] 21. fundur, 127. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 193. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 204.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:56]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.