2001-12-12 13:19:24# 127. lþ.#F 50.#4. fundur. Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar., til 13:20:36| A gert 13 8:32
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 127. lþ.

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 136. mál (reglugerð). --- Þskj. 136, nál. 525, brtt. 526.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:19]

Brtt. 526,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 526,2 (ný 1. gr., verður 2. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.