Fundargerð 128. þingi, 23. fundi, boðaður 2002-11-06 13:30, stóð 13:30:01 til 13:36:42 gert 6 15:58
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

23. FUNDUR

miðvikudaginn 6. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmenn taka sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Viðurkenning á menntun og prófskírteinum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 248. mál (EES-reglur). --- Þskj. 252.

[13:34]


Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort, frh. fyrri umr.

Þáltill. BH o.fl., 27. mál. --- Þskj. 27.

[13:34]


Ójafnvægi í byggðamálum, frh. fyrri umr.

Þáltill. JÁ o.fl., 29. mál. --- Þskj. 29.

[13:35]


Verðmyndun á innfluttu sementi, frh. fyrri umr.

Þáltill. JB og ÁSJ, 32. mál. --- Þskj. 32.

[13:35]


Framtíðarhlutverk Sementsverksmiðjunnar hf., frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁSJ og JB, 133. mál. --- Þskj. 133.

[13:36]

Fundi slitið kl. 13:36.

---------------