2005-05-11 21:42:42# 131. lþ.#F 133.#7. fundur. Skipan ferðamála., til 21:45:06| A gert 25 9:51
[prenta uppsett í dálka] 133. fundur, 131. lþ.

Skipan ferðamála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 735. mál (heildarlög). --- Þskj. 1097, nál. 1271, brtt. 1272.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:42]

1. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1272,1 samþ. með 57 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

6.--7. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1272,2 samþ. með 54 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1272,3 samþ. með 56 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

10.--29. gr. og ákv. til brb. samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 56 shlj. atkv.