2006-06-03 09:46:41# 132. lþ.#F 122.#3. fundur. Eldi vatnafiska., til 09:48:30| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Eldi vatnafiska, frh. 2. umr.

Stjfrv., 595. mál (heildarlög). --- Þskj. 879, nál. 1323, brtt. 1324.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:47]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1324,1--5 samþ. með 46 shlj. atkv.

3.--24. gr. og ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.