2006-06-03 09:48:31# 132. lþ.#F 122.#4. fundur. Varnir gegn fisksjúkdómum., til 09:50:32| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Varnir gegn fisksjúkdómum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 596. mál (heildarlög). --- Þskj. 880, nál. 1325, brtt. 1326.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:48]

Brtt. 1326,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1326,2--7 samþ. með 45 shlj. atkv.

3.--13. gr. og ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.