2006-06-03 10:25:28# 132. lþ.#F 122.#13. fundur. Tekjuskattur., til 10:30:22| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 793. mál (gengishagnaður). --- Þskj. 1212, nál. 1337, brtt. 1252.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:29]

[10:25]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1252,1 kölluð aftur til 3. umr.

Brtt. 1252,2 kölluð aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.