2008-05-28 11:11:24# 135. lþ.#F 111.#8. fundur. Rafræn eignarskráning verðbréfa., til 11:12:31| A gert 26 9:19
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 135. lþ.

Rafræn eignarskráning verðbréfa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 476. mál (viðskipti með verðbréf í erlendri mynt). --- Þskj. 758, nál. 1058.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:11]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.