2010-06-01 18:44:14# 138. lþ.#F 129.#12. fundur. Vátryggingastarfsemi., til 18:49:38| A gert 6 14:1
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 138. lþ.

Vátryggingastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 229. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1125, frhnál. 1156, brtt. 1076 og 1167.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:47]

Brtt. 1076,2--4 kölluð aftur.

Brtt. 1167, felld með 23:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁsbÓ, EKG, GÞÞ, JónG, KÞJ, ÓBK, ÓN, PHB, RR, SKK, TÞH.
nei:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BVG, GuðbH, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LMós, MSch, MPét, OH, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (MT, SIJ, SF, ÞSa) greiddu ekki atkv.

25 þm. (AMG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JóhS, LRM, MÁ, REÁ, SDG, SER, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1156, samþ. með 38 shlj. atkv.

Frv. , svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁsbÓ, ÁRJ, BVG, EKG, GuðbH, GÞÞ, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LMós, MSch, MPét, MT, OH, ÓBK, ÓÞ, ÓN, PHB, RR, RM, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

25 þm. (AMG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JóhS, LRM, MÁ, REÁ, SDG, SER, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.