Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 890, 138. löggjafarþing 460. mál: virðisaukaskattur (bílaleigubílar).
Lög nr. 25 30. mars 2010.

Lög um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum (bílaleigur).


1. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo:
     Skattskyldum aðilum sem við gildistöku ákvæðis þessa hafa leyfi til að reka bílaleigu samkvæmt lögum nr. 64/2000, um bílaleigur, er heimilt við kaup á notuðum fólksbifreiðum að reikna innskatt af kaupverði bifreiða sem verða til útleigu, þó svo að virðisaukaskattur hafi ekki verið lagður á við sölu á viðkomandi bifreiðum til bílaleigunnar. Innskatturinn skal nema 20,32% af kaupverði bifreiðar.
     Fjöldi keyptra bifreiða samkvæmt heimild 1. mgr. má ekki vera meiri en 15% af heildarfjölda fólksbifreiða sem eru í eigu bílaleigunnar 1. júlí 2010.
     Endursala bifreiða sem um ræðir í 1. mgr. telst til skattskyldrar veltu skv. 11. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Sundurliða skal í bókhaldi upplýsingar um kaup og sölu bifreiðanna í samræmi við 9. gr. a reglugerðar nr. 192/1993, um innskatt.
     Heimild skv. 1. og 2. mgr. gildir til 31. desember 2010.

2. gr.

     Lög þessi taka þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 25. mars 2010.