2012-01-18 15:37:40# 140. lþ.#F 44.#2. fundur. Staðgöngumæðrun., til 16:04:33| A gert 19 13:32
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 140. lþ.

Staðgöngumæðrun, frh. síðari umr.

Þáltill. REÁ o.fl., 4. mál (heimild til staðgöngumæðrunar). --- Þskj. 4, nál. 551, 552 og 556, brtt. 568.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:49]

[15:37] Hlusta | Horfa

Ragnheiður E. Árnadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:39] Hlusta | Horfa

Jónína Rós Guðmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:41] Hlusta | Horfa

Valgerður Bjarnadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:42] Hlusta | Horfa

Þór Saari (um atkvæðagreiðslu):


[15:43] Hlusta | Horfa

Skúli Helgason (um atkvæðagreiðslu):


[15:44] Hlusta | Horfa

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:45] Hlusta | Horfa

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


[15:47] Hlusta | Horfa

Álfheiður Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:48] Hlusta | Horfa

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 568 felld með 32:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnaJ, ÁPÁ, ÁÞS, BirgJ, BVG, JóhS, KJak, MT, MÁ, OH, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack.
nei:
ÁI, ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KÞJ, KLM, LMós, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SF, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÖJ.

3 þm. (ÁRJ, LGeir, ÓÞ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (AtlG, EyH, HHj, KaJúl, LRM, MSch, SDG, SER, SIJ, ÖS) fjarstaddir.

Tillgr. samþ. með 34:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnaJ, ÁI, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KÞJ, KLM, LMós, LGeir, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SF, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÖJ.
nei:
ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, BirgJ, BVG, KJak, MÁ, OH, SII, SJS, SSv, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack.

4 þm. (ÁRJ, JóhS, MT, SkH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (AtlG, EyH, HHj, KaJúl, LRM, MSch, SDG, SER, SIJ, ÖS) fjarstaddir.

9 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:50] Hlusta | Horfa

Árni Þór Sigurðsson:


[15:52] Hlusta | Horfa

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir:


[15:52] Hlusta | Horfa

Forseti (Ásta R. Jóhannesdóttir):


[15:52] Hlusta | Horfa

Efnahags- og viðskiptaráðherra (Steingrímur J. Sigfússon):


[15:54] Hlusta | Horfa

Forseti (Ásta R. Jóhannesdóttir):


[15:54] Hlusta | Horfa

Höskuldur Þórhallsson:


[15:55] Hlusta | Horfa

Árni Johnsen:


[15:57] Hlusta | Horfa

Margrét Tryggvadóttir:


[15:57] Hlusta | Horfa

Mennta- og menningarmálaráðherra (Katrín Jakobsdóttir):


[15:58] Hlusta | Horfa

Ólína Þorvarðardóttir:


[15:59] Hlusta | Horfa

Vigdís Hauksdóttir:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 33:13 atkv. og sögðu

 já:
ArnaJ, ÁI, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KÞJ, KLM, LMós, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SF, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁÞS, BirgJ, BVG, KJak, OH, SII, SJS, SSv, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack.

4 þm. (ÁPÁ, ÁRJ, MT, SkH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AtlG, EyH, HHj, JóhS, KaJúl, LRM, LGeir, MSch, MÁ, SDG, SER, SIJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:01] Hlusta | Horfa

Guðmundur Steingrímsson:


[16:02] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson: