2011-12-17 16:05:00# 140. lþ.#F 39.#25. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum., til 16:11:25| A gert 19 9:14
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 140. lþ.

Ráðstafanir í ríkisfjármálum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 195. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 564, nál. 591 og 594, brtt. 579 og 592.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:09]

Brtt. 579 felld með 39:5 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, BirgJ, LMós, MT, ÞSa.
nei:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, GÞÞ, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓN, PHB, REÁ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞrB, ÖS.

2 þm. (GLG, ÓÞ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁsmD, EKG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, RR, SDG, SIJ, SF, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:09] Hlusta | Horfa

Lilja Mósesdóttir:


Brtt. í nál. 591 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, GLG, GÞÞ, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞrB, ÖJ, ÖS.

5 þm. (AtlG, BirgJ, LMós, MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, EKG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, RR, SDG, SIJ, SF, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 592 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, GLG, GÞÞ, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞrB, ÖJ, ÖS.

5 þm. (AtlG, BirgJ, LMós, MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, EKG, EyH, GuðbH, GStein, GBS, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, RR, SDG, SIJ, SF, ÞBack) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 27:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BjörgvS, BVG, GLG, HHj, JóhS, JRG, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, GÞÞ, GBS, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa.

2 þm. (AtlG, LMós) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, EKG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, RR, SDG, SIJ, SF, ÞBack) fjarstaddir.