Útbýting 143. þingi, 28. fundi 2013-11-28 15:24:02, gert 29 8:26
Alþingishúsið

Afplánun, 117. mál, svar innanrrh., þskj. 263.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 94/2013 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn, 77. mál, nál. utanrmn., þskj. 256.

Viðurlög við ölvunar- og vímuefnaakstri, 46. mál, svar innanrrh., þskj. 264.