Útbýting 145. þingi, 6. fundi 2015-09-15 19:51:47, gert 25 13:50
Alþingishúsið

Aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana, 20. mál, þáltill. SilG o.fl., þskj. 20.

Endurgreiðslur vegna gleraugnakaupa, 111. mál, fsp. BjG, þskj. 111.

Framkvæmd laga um verndarsvæði í byggð, 113. mál, fsp. HKH, þskj. 113.

Nethlutleysi og endurskoðun fjarskiptalaga, 110. mál, fsp. BirgJ, þskj. 110.

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga, 112. mál, frv. forsætisn., þskj. 112.

Siðareglur fyrir alþingismenn, 115. mál, þáltill. EKG o.fl., þskj. 115.