Útbýting 145. þingi, 170. fundi 2016-10-12 20:40:08, gert 12 20:46
Alþingishúsið

Aðild Íslands að Geimvísindastofnun Evrópu, 804. mál, nál. m. brtt. utanrmn., þskj. 1810.

Alþjóðasamþykkt um vernd heilbrigðisstarfsfólks á átakasvæðum, 895. mál, nál. m. brtt. utanrmn., þskj. 1811.

Félagsleg aðstoð, 776. mál, nál. velfn., þskj. 1813.

Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, 449. mál, nál. m. brtt. allsh.- og menntmn., þskj. 1809.

Virðisaukaskattur, 8. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1812.