2018-06-12 18:34:41# 148. lþ.#F 77.#7. fundur. Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun., til 18:36:11| A gert 13 9:1
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 148. lþ.

Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 484. mál. --- Þskj. 694, nál. 1214, brtt. 1215.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:35]

1. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 1215,1--7 samþ. með 58 shlj. atkv.

4.--36. gr., svo breyttar, ákv. til brb. fellur brott, samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.