Útbýting 148. þingi, 77. fundi 2018-06-12 13:34:36, gert 25 11:31

Frestun á fundum Alþingis, 661. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 1261.

Kjararáð, 663. mál, fsp. BLG, þskj. 1263.

Veigamiklar ástæður, 662. mál, fsp. BLG, þskj. 1262.