Útbýting 151. þingi, 1. fundi 2020-10-01 15:34:39, gert 1 17:4

Barnalög, 11. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 11.

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021, 5. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 5.

Fjárlög 2021, 1. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1.

Fjármálaáætlun 2021--2025, 2. mál, stjtill. (fjmrh.), þskj. 2.

Fjármálafyrirtæki, 7. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 7.

Íslensk landshöfuðlén, 9. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 9.

Jöfn staða og jafn réttur kynjanna, 14. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 14.

Kyrrsetning, lögbann o.fl., 16. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 16.

Leigubifreiðaakstur, 10. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 10.

Merkingar og upplýsingaskylda varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, 12. mál, stjfrv. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 12.

Opinber fjármál, 6. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 6.

Stjórnsýsla jafnréttismála, 15. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 15.

Tekjuskattur, 3. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 3.

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda, 4. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 4.

Viðskiptaleyndarmál, 13. mál, stjfrv. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 13.

Þingsköp Alþingis, 8. mál, frv. forsætisnefndar, þskj. 8.