2022-06-15 12:49:50# 152. lþ.#F 91.#12. fundur. Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., til 12:50:57| A gert 21 11:29
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 152. lþ.

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., frh. 2. umr.

Frv. meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, 699. mál (geymsla koldíoxíðs). --- Þskj. 1050, nál. 1207.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:50]

1. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1207,1--2 samþ. með 55 shlj. atkv.

2.--18. gr., svo breyttar, samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.