Fundargerð 152. þingi, 91. fundi, boðaður 2022-06-15 11:00, stóð 11:00:50 til 22:18:39 gert 16 12:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

91. FUNDUR

miðvikudaginn 15. júní,

kl. 11 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[Fundarhlé. --- 11:00]


Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, frh. síðari umr.

Stjtill., 332. mál. --- Þskj. 468, nál. 1210, 1247, 1256 og 1257, brtt. 1213, 1253 og 1258.

[11:16]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1299).


Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 587. mál (lenging lánstíma). --- Þskj. 829.

[12:34]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1300).


Stjórn fiskveiða o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 451. mál (bláuggatúnfiskur). --- Þskj. 1224.

[12:35]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1301).


Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 349. mál (veiðistjórn sandkola og hryggleysingja). --- Þskj. 1225.

[12:36]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1302).


Stjórn fiskveiða og lög um veiðigjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 350. mál (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni). --- Þskj. 1226.

[12:38]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1303).


Grunnskólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 579. mál (samræmd könnunarpróf). --- Þskj. 820.

[12:39]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1304).


Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 531. mál (fjármögnun skilasjóðs, iðgjöld og fyrirkomulag Tryggingasjóðs ). --- Þskj. 1230, brtt. 1254.

[12:40]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1305).


Fjármálamarkaðir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 532. mál (innleiðing o.fl.). --- Þskj. 1231, brtt. 1255.

[12:43]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1306).


Áhafnir skipa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 185. mál. --- Þskj. 1201, nál. 1239 og 1243.

[12:43]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1307).


Fjáraukalög 2022, frh. 2. umr.

Stjfrv., 456. mál. --- Þskj. 659, nál. 1025, 1026 og 1144.

[12:46]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Sorgarleyfi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 593. mál. --- Þskj. 835, nál. 1204.

[12:47]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., frh. 2. umr.

Frv. meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, 699. mál (geymsla koldíoxíðs). --- Þskj. 1050, nál. 1207.

[12:49]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Verndar- og orkunýtingaráætlun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 583. mál (stækkanir virkjana í rekstri). --- Þskj. 825, nál. 1217 og 1237.

[12:50]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 571. mál (íbúakosningar á vegum sveitarfélaga). --- Þskj. 810, nál. 1241, brtt. 1249.

[12:56]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 597. mál (dvalar- og atvinnuleyfi). --- Þskj. 839, nál. 1209.

[13:00]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Útlendingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 598. mál (flutningur þjónustu milli ráðuneyta). --- Þskj. 840, nál. 1211.

[13:02]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 692. mál (hækkun hlutfalls endurgreiðslu). --- Þskj. 1039, nál. 1208.

[13:02]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 569. mál (framlenging bráðabirgðaákvæða). --- Þskj. 808, nál. 1235, 1240 og 1251, brtt. 1135.

[13:07]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, frh. 2. umr.

Stjfrv., 594. mál (sýndareignir o.fl.). --- Þskj. 836, nál. 1216.

[13:17]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Virðisaukaskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 679. mál (fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða o.fl.). --- Þskj. 1012, nál. 1215, 1245, 1266 og 1267.

[13:19]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 690. mál (lágmarkstryggingavernd, tilgreind séreign o.fl.). --- Þskj. 1033, nál. 1242, 1250 og 1291.

[13:28]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

[13:41]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 13:41]

[14:16]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[14:17]

Horfa


Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, 3. umr.

Stjfrv., 168. mál (fjölgun mismununarþátta). --- Þskj. 170, nál. 1281.

[14:18]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar, 3. umr.

Stjfrv., 582. mál (umhverfisvæn orkuöflun). --- Þskj. 1202.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni innflytjenda, 3. umr.

Stjfrv., 271. mál (móttaka einstaklinga með vernd, innflytjendaráð). --- Þskj. 960.

[14:50]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjarskipti, 3. umr.

Stjfrv., 461. mál. --- Þskj. 1273.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Slysavarnarskóli sjómanna, 3. umr.

Stjfrv., 458. mál (skipan og hlutverk skólanefndar, aðskildar fjárreiður). --- Þskj. 663.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum í þágu barna, 3. umr.

Stjfrv., 530. mál (samþætting þjónustu í þágu barna, snemmtækur stuðningur). --- Þskj. 1274.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flutningur fasteignaskrár frá Þjóðskrá Íslands til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, 3. umr.

Stjfrv., 684. mál (fasteignaskrá). --- Þskj. 1275.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fiskveiðistjórn, 3. umr.

Stjfrv., 386. mál (eftirlit Fiskistofu o.fl.). --- Þskj. 1276.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030, síðari umr.

Stjtill., 418. mál. --- Þskj. 597, nál. 1246.

[15:28]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stefna í geðheilbrigðismálum til ársins 2030, síðari umr.

Stjtill., 575. mál. --- Þskj. 814, nál. 1252, 1268 og 1287.

[15:38]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022--2036, síðari umr.

Stjtill., 563. mál. --- Þskj. 799, nál. 1264.

[16:19]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð sakamála og fullnusta refsinga, 2. umr.

Stjfrv., 518. mál (bætt réttarstaða brotaþola, fatlaðs fólks og aðstandenda). --- Þskj. 741, nál. 1278 og 1317.

[16:35]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hjúskaparlög, 2. umr.

Frv. HKF o.fl., 172. mál (hjónaskilnaðir). --- Þskj. 174, nál. 1277.

[17:03]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áfengislög, 2. umr.

Stjfrv., 596. mál (sala á framleiðslustað). --- Þskj. 838, nál. 1248 og 1321.

[17:15]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög, 2. umr.

Stjfrv., 9. mál (niðurfelling tolla á vörur sem eru upprunnar í Úkraínu). --- Þskj. 9, nál. 1261.

[18:11]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 533. mál (lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki). --- Þskj. 761, nál. 1259, brtt. 1260.

[18:20]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vextir og verðtrygging og húsaleigulög, 2. umr.

Frv. ÁLÞ o.fl., 80. mál (verðbólga á húsnæðislán og húsaleigu). --- Þskj. 80, nál. 1262 og 1263.

[18:23]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjustofnar sveitarfélaga, 2. umr.

Frv. umhverfis- og samgöngunefndar, 18. mál (framlög úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga). --- Þskj. 18.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Raforkulög o.fl., 2. umr.

Frv. atvinnuveganefndar, 19. mál (eignarhald flutningsfyrirtækisins). --- Þskj. 19.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eignarráð og nýting fasteigna, 2. umr.

Stjfrv., 416. mál (óskipt sameign, landamerki o.fl.). --- Þskj. 595, nál. 1269 og 1328, brtt. 1270.

[19:03]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:23]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:24]


Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 168. mál (fjölgun mismununarþátta). --- Þskj. 170, nál. 1281.

[20:47]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. ).


Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 582. mál (umhverfisvæn orkuöflun). --- Þskj. 1202.

[20:47]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. ).


Málefni innflytjenda, frh. 3. umr.

Stjfrv., 271. mál (móttaka einstaklinga með vernd, innflytjendaráð). --- Þskj. 960.

[20:48]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. ).


Fjarskipti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 461. mál. --- Þskj. 1273.

[20:48]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. ).


Slysavarnarskóli sjómanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 458. mál (skipan og hlutverk skólanefndar, aðskildar fjárreiður). --- Þskj. 663.

[20:49]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. ).


Breyting á ýmsum lögum í þágu barna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 530. mál (samþætting þjónustu í þágu barna, snemmtækur stuðningur). --- Þskj. 1274.

[20:50]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. ).


Flutningur fasteignaskrár frá Þjóðskrá Íslands til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 684. mál (fasteignaskrá). --- Þskj. 1275.

[20:50]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. ).


Fiskveiðistjórn, frh. 3. umr.

Stjfrv., 386. mál (eftirlit Fiskistofu o.fl.). --- Þskj. 1276.

[20:51]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. ).


Mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030, frh. síðari umr.

Stjtill., 418. mál. --- Þskj. 597, nál. 1246.

[20:52]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. ).


Stefna í geðheilbrigðismálum til ársins 2030, frh. síðari umr.

Stjtill., 575. mál. --- Þskj. 814, nál. 1252, 1268 og 1287.

[20:53]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. ).


Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022--2036, frh. síðari umr.

Stjtill., 563. mál. --- Þskj. 799, nál. 1264.

[20:59]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. ).


Meðferð sakamála og fullnusta refsinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 518. mál (bætt réttarstaða brotaþola, fatlaðs fólks og aðstandenda). --- Þskj. 741, nál. 1278 og 1317.

[21:01]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Hjúskaparlög, frh. 2. umr.

Frv. HKF o.fl., 172. mál (hjónaskilnaðir). --- Þskj. 174, nál. 1277.

[21:05]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Eignarráð og nýting fasteigna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 416. mál (óskipt sameign, landamerki o.fl.). --- Þskj. 595, nál. 1269 og 1328, brtt. 1270.

[21:10]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Áfengislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 596. mál (sala á framleiðslustað). --- Þskj. 838, nál. 1248 og 1321.

[21:12]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 9. mál (niðurfelling tolla á vörur sem eru upprunnar í Úkraínu). --- Þskj. 9, nál. 1261.

[21:32]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Fjármálafyrirtæki o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 533. mál (lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki). --- Þskj. 761, nál. 1259, brtt. 1260.

[21:35]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Vextir og verðtrygging og húsaleigulög, frh. 2. umr.

Frv. ÁLÞ o.fl., 80. mál (verðbólga á húsnæðislán og húsaleigu). --- Þskj. 80, nál. 1262 og 1263.

[21:38]

Horfa


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Frv. umhverfis- og samgöngunefndar, 18. mál (framlög úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga). --- Þskj. 18.

[21:40]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Raforkulög o.fl., frh. 2. umr.

Frv. atvinnuveganefndar, 19. mál (eignarhald flutningsfyrirtækisins). --- Þskj. 19.

[21:41]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Skýrsla Ríkisendurskoðunar um geðheilbrigðisþjónustu, frh. einnar umr.

Álit meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, 723. mál. --- Þskj. 1154.

Enginn tók til máls.

Umræðu lokið.

[Fundarhlé. --- 21:44]

[22:18]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 22:18.

---------------