2022-12-06 14:26:36# 153. lþ.#F 42.#4. fundur. Skráning raunverulegra eigenda., til 14:27:42| A gert 28 11:59
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 153. lþ.

Skráning raunverulegra eigenda, 2. umr.

Stjfrv., 226. mál (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila). --- Þskj. 227, nál. 588.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:27]

Brtt. í nál. 588 samþ. með 54 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.

Frv. gengur (eftir 2. umr.) til efh.- og viðskn.