Atkvæði þingmanns: Adolf H. Berndsen


Atkvæðaskrá

Úttekt á hækkun rafmagnsverðs

5. mál
03.11.2006 13:55 Till. vísað til síðari umr. 5 fjarverandi

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur) 9. mál
03.11.2006 13:56 Frv. vísað til 2. umr. 9 fjarverandi

Láglendisvegir

(öryggi og stytting leiða) 15. mál
03.11.2006 13:56 Till. vísað til síðari umr. 15 fjarverandi

Iðnaðarmálagjald

16. mál
03.11.2006 13:57 Frv. vísað til 2. umr. 16 fjarverandi

Almenn hegningarlög og skaðabótalög

(ærumeiðingar og hækkun miskabóta) 21. mál
03.11.2006 13:58 Frv. vísað til 2. umr. 21 fjarverandi

Tekjuskattur

(vaxtabætur) 22. mál
07.11.2006 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 22

Ríkisútvarpið

(stjórn, afnotagjöld) 24. mál
03.11.2006 13:57 Frv. vísað til 2. umr. 24 fjarverandi

Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum o.fl.) 58. mál
03.11.2006 13:58 Frv. vísað til 2. umr. 58 fjarverandi

Álbræðsla á Grundartanga

(tekjuskattur á arð o.fl.) 93. mál
09.11.2006 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 93 fjarverandi

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna o.fl.) 95. mál
09.11.2006 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 95 fjarverandi

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð) 190. mál
06.11.2006 15:38 Frv. vísað til 2. umr. 191

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur) 231. mál
14.11.2006 13:57 Frv. vísað til 2. umr. 234

Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar

(viðurlagaákvæði) 232. mál
13.11.2006 15:24 Frv. vísað til 2. umr. 235 fjarvist

Lífeyrissjóðir

(lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða) 233. mál
07.11.2006 13:39 Frv. vísað til 2. umr. 236

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(nýting deilistofna og friðun hafsvæða) 236. mál
13.11.2006 15:25 Frv. vísað til 2. umr. 239 fjarvist

Siglingavernd

(EES-reglur) 238. mál
14.11.2006 13:58 Frv. vísað til 2. umr. 241

Niðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamála

258. mál
14.11.2006 13:57 Frv. vísað til 2. umr. 261

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarhlutföll) 266. mál
09.11.2006 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 275 fjarverandi

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög) 272. mál
06.11.2006 15:38 Frv. vísað til 2. umr. 281

Landlæknir

(heildarlög) 273. mál
06.11.2006 15:39 Frv. vísað til 2. umr. 282

Heyrnar- og talmeinastöð

(heildarlög) 274. mál
06.11.2006 15:39 Frv. vísað til 2. umr. 283

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.) 276. mál
07.11.2006 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 286

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur) 277. mál
07.11.2006 13:39 Frv. vísað til 2. umr. 287

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins) 279. mál
09.11.2006 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 292 fjarverandi

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands) 280. mál
09.11.2006 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 293 fjarverandi

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög) 281. mál
14.11.2006 13:56 Frv. vísað til 2. umr. 294

Afnám refsiákvæða vegna ærumeiðinga

294. mál
06.11.2006 15:40 Till. vísað til síðari umr. 307

Vísinda- og tækniráð

(verksvið og heiti ráðsins) 295. mál
14.11.2006 13:55 Frv. vísað til 2. umr. 308

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur) 296. mál
14.11.2006 13:55 Frv. vísað til 2. umr. 309

Heildarstefna í nýsköpun og atvinnuþróun

300. mál
06.11.2006 15:40 Till. vísað til síðari umr. 315

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.) 330. mál
13.11.2006 15:24 Frv. vísað til 2. umr. 353 fjarvist

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 16
Tilkynnt fjarvist: 3
Fjarverandi: 12