Guðmundur Í. Guðmundsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

83. þing, 1962–1963

 1. 117 breytingartillaga, almannavarnir

76. þing, 1956–1957

 1. 62 rökstudd dagskrá, kosning manna til að semja um endurskoðun varnarsamningsins

74. þing, 1954–1955

 1. 301 breytingartillaga, aðstoð við togaraútgerðina

73. þing, 1953–1954

 1. 103 breytingartillaga, vegalög
 2. 644 breytingartillaga, húsaleiga
 3. 773 breytingartillaga, húsaleiga
 4. 803 breytingartillaga, fasteignaskattur

72. þing, 1952–1953

 1. 217 breytingartillaga, verðlag
 2. 470 breytingartillaga, tekjuskattsviðauki
 3. 699 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 4. 778 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 5. 787 rökstudd dagskrá, verðjöfnun á olíu og bensíni

69. þing, 1949–1950

 1. 263 nál. með brtt. meirihluta fjárveitinganefndar, farkennaralaun
 2. 381 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, Helicopterflugvél

68. þing, 1948–1949

 1. 273 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 372 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 3. 402 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

67. þing, 1947–1948

 1. 371 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bindindisstarfsemi
 2. 622 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverslun og verðlagseftirlit

66. þing, 1946–1947

 1. 636 breytingartillaga, vegalög
 2. 675 breytingartillaga, útsvör

64. þing, 1945–1946

 1. 34 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 2. 765 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 3. 783 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 4. 847 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, beitumál
 5. 958 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, þorpsmyndun á Egilsstöðum
 6. 960 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, togarakaup bæjar- og hreppsfélaga
 7. 961 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, togarakaup bæjar- og hreppsfélaga
 8. 963 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárskipti

63. þing, 1944–1945

 1. 166 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, nýbygging fiskiskipa
 2. 889 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 3. 906 breytingartillaga, dósentsembætti í guðfræðideild

62. þing, 1943

 1. 261 breytingartillaga, rafmagnsveita Reykjaness

61. þing, 1942–1943

 1. 133 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 2. 250 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 3. 282 breytingartillaga, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 4. 374 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 5. 407 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1943
 6. 415 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1943
 7. 701 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, samflot íslenzkra skipa

Meðflutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. 145 nefndarálit allsherjarnefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 2. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 3. 233 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög
 4. 244 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 5. 256 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 6. 268 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 7. 296 breytingartillaga, fjárlög 1956
 8. 298 breytingartillaga, fjárlög 1956
 9. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 10. 321 breytingartillaga allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 11. 333 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 12. 349 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 13. 354 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 14. 382 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 15. 390 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 16. 417 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 17. 468 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning
 18. 479 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 19. 481 nefndarálit allsherjarnefndar, prentréttur
 20. 511 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingasamningar
 21. 601 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn

74. þing, 1954–1955

 1. 146 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 2. 148 nefndarálit allsherjarnefndar, prentfrelsi
 3. 149 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 4. 159 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 5. 160 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 6. 225 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Akureyrarkaupstaðar
 7. 226 nefndarálit allsherjarnefndar, búseta og atvinnuréttindi
 8. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 9. 268 nál. með brtt. allsherjarnefndar, óréttmætir verslunarhættir
 10. 296 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð við togaraútgerðina
 11. 305 breytingartillaga, fjárlög 1955
 12. 309 breytingartillaga, fjárlög 1955
 13. 424 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 14. 428 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 15. 433 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppum

73. þing, 1953–1954

 1. 69 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 154 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 3. 155 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 4. 214 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 5. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 6. 310 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 7. 370 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, möskvastærð fiskineta
 8. 373 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verðlagsskrár
 9. 386 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 10. 387 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 11. 433 nefndarálit allsherjarnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 12. 450 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 13. 552 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 14. 590 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 15. 602 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 16. 649 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 17. 658 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 18. 668 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 19. 715 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða
 20. 730 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 733 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 22. 750 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög
 23. 771 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 24. 772 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 25. 780 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 26. 846 nefndarálit allsherjarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 27. 847 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.

72. þing, 1952–1953

 1. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 2. 138 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 3. 143 breytingartillaga, gengisskráning o. fl.
 4. 150 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 5. 159 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf
 6. 241 breytingartillaga allsherjarnefndar, verðlag
 7. 270 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, matsveina-og veitingaþjónusta skóla
 8. 271 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 9. 272 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 10. 273 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 11. 274 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins
 12. 340 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 13. 343 nál. með rökst. allsherjarnefndar, áfengislög
 14. 402 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 15. 405 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 16. 425 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 17. 456 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 18. 591 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ættleiðing
 19. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar í Vogum
 20. 598 nál. með brtt. allsherjarnefndar, málflytjendur
 21. 638 nál. með rökst., verðjöfnun á olíu og bensíni
 22. 666 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, verðlag
 23. 676 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 24. 698 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veð
 25. 733 breytingartillaga allsherjarnefndar, veð

71. þing, 1951–1952

 1. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952

69. þing, 1949–1950

 1. 232 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 2. 234 nefndarálit fjárveitinganefndar, límvatn sem áburður til ræktunar
 3. 256 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 4. 259 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, uppbætur á ellilífeyri o.fl.
 5. 305 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, læknisbústaður á Reykhólum
 6. 327 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1950
 7. 328 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarsoð
 8. 398 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipamælingar

68. þing, 1948–1949

 1. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 2. 50 nefndarálit fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 3. 52 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 4. 80 breytingartillaga fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 5. 81 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 6. 90 breytingartillaga fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 7. 110 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 8. 112 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 9. 124 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 10. 152 nefndarálit landbúnaðarnefndar, niðursoðin mjólk
 11. 158 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 12. 159 breytingartillaga allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 13. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 14. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 15. 188 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 16. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenskum og erlendum gjaldeyri
 17. 228 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1949
 18. 229 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 19. 237 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur
 20. 296 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, jeppabifreiðar
 21. 297 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla Eimskipafélag Íslands
 22. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 23. 382 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 24. 383 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 25. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 26. 395 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðasala í Reykjavík
 27. 407 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 28. 411 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 29. 418 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á steinolíu, hráolíu o.fl.
 30. 420 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala landræmu úr Öskjuholtslandi
 31. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Keflavík
 32. 424 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 33. 445 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 34. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 35. 469 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 36. 487 nefndarálit allsherjarnefndar, ræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðum
 37. 491 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1945
 38. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949
 39. 520 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 40. 567 breytingartillaga, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 41. 575 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðalög
 42. 587 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 43. 596 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 44. 605 nefndarálit fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 45. 622 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hafnarness
 46. 630 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 47. 631 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 48. 651 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð
 49. 654 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu
 50. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 51. 666 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 52. 673 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 53. 712 breytingartillaga, fjárlög 1949
 54. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, loftflutningur milli landa
 55. 748 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 56. 749 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 57. 752 breytingartillaga, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 58. 753 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 59. 754 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 60. 755 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Marshallaðstoðin
 61. 757 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 62. 758 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, orlof
 63. 782 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 64. 809 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð

67. þing, 1947–1948

 1. 40 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitum
 2. 41 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o.fl.
 3. 43 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (peningaskipti)
 4. 44 nefndarálit fjárhagsnefndar, útgáfa krónuseðla
 5. 70 rökstudd dagskrá, Keflavíkurflugvöllurinn
 6. 74 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 7. 82 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 8. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1948
 9. 126 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ullarmat
 10. 146 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 11. 147 nefndarálit allsherjarnefndar, skemmtanir og samkomur
 12. 184 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kaupréttur á jörðum
 13. 189 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 14. 196 breytingartillaga, kaupréttur á jörðum
 15. 197 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kaupréttur á jörðum
 16. 215 breytingartillaga, kaupréttur á jörðum
 17. 221 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 18. 222 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 19. 233 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 20. 245 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 21. 248 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 22. 249 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 23. 251 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 24. 264 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1948
 25. 302 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi Sameinuðu þjóðanna
 26. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnbreyting Vinnuveitendafélags Íslands
 27. 328 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 28. 331 nefndarálit allsherjarnefndar, fésektir
 29. 353 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 30. 354 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 31. 389 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 32. 392 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (skráning innistæðna o.fl.)
 33. 397 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp
 34. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 35. 421 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 36. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignasala
 37. 446 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög
 38. 460 breytingartillaga, bifreiðalög
 39. 492 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (breyting á l. 128/1947)
 40. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 41. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 42. 517 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál
 43. 537 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (viðauki við l. 128/1947)
 44. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarvinnslutæki o.fl.
 45. 539 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 46. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 47. 611 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarnám byggingarlóða á Sauðárkróki
 48. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaaflstöð og hitaveita á Ísafirði
 49. 661 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming villiminka
 50. 678 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1944
 51. 682 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

66. þing, 1946–1947

 1. 48 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1947
 2. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1947
 3. 122 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun
 4. 132 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hringverskots í Ólafsfirði
 5. 148 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 6. 161 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 7. 235 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aðflutningsgjöld o. fl.
 8. 249 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl.
 9. 264 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bátaútvegurinn o. fl.
 10. 265 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, bátaútvegurinn o. fl.
 11. 267 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bátaútvegurinn o. fl.
 12. 276 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala verzlunarlóðarinnar á Sauðárkróki
 13. 284 breytingartillaga fjárhagsnefndar, sala verzlunarlóðarinnar á Sauðárkróki
 14. 288 nefndarálit allsherjarnefndar, heimilisfang
 15. 299 nefndarálit allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra starfsmanna
 16. 406 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 17. 407 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 18. 415 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslu 1947
 19. 427 framhaldsnefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 20. 444 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Böggvisstaða í Svarfaðardal
 21. 478 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 22. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, Ferðaskrifstofa ríkisins
 23. 499 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 24. 504 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 25. 505 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sala spildu úr landi Englands
 26. 530 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 27. 554 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 28. 566 breytingartillaga, fjárlög 1947
 29. 610 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Stóruborgar í Grímsnesi
 30. 650 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útsvör
 31. 721 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 32. 772 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fyrningarsjóður ríkisins
 33. 800 nefndarálit fjárhagsnefndar, innkaupastofnun ríkisins
 34. 808 nefndarálit allsherjarnefndar, Egilsstaðakauptún í Suður - Múlasýslu
 35. 840 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 36. 841 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fóðurvörur
 37. 844 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fóðurvörur
 38. 889 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 39. 890 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 40. 895 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 41. 903 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 42. 918 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 43. 950 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 44. 952 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 45. 960 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 46. 961 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðsla Eimskipafélags Íslands
 47. 965 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun
 48. 979 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1943
 49. 992 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eignakönnun
 50. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir dómara
 51. 1013 nefndarálit fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur

65. þing, 1946

 1. 29 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðjan
 2. 30 nefndarálit fjárhagsnefndar, lýsisherzluverksmiðja

64. þing, 1945–1946

 1. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 2. 139 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 3. 193 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 4. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 5. 276 nefndarálit allsherjarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar
 6. 278 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 7. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 8. 308 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 9. 309 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 10. 326 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 11. 338 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945
 12. 340 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 13. 352 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 14. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 15. 369 breytingartillaga, fjárlög 1946
 16. 425 nefndarálit fjárveitinganefndar, afnotagjald útvarpsnotenda
 17. 429 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri á Dalvík
 18. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 19. 439 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o.fl.
 20. 456 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög
 21. 474 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Akureyrarkaupstap
 22. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 23. 483 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o.fl.
 24. 527 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 25. 541 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 26. 547 nefndarálit fjárveitinganefndar, fiskirannsóknir og fiskirækt í Hamarsfirði
 27. 556 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum
 28. 557 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnskóli í sveitum
 29. 558 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1942
 30. 559 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 31. 566 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfi
 32. 567 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir héraðsdómara
 33. 569 nefndarálit fjárveitinganefndar, vatnsveita Stykkishólms
 34. 574 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði
 35. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, Tunnuverksmiðja á Siglufirði
 36. 594 nefndarálit fjárveitinganefndar, vatnsveita og holræsagerð í Keflavík
 37. 611 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum
 38. 646 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 39. 663 nefndarálit fjárveitinganefndar, mjólkursamlag Suður-Þingeyinga
 40. 686 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 41. 688 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, endurgreiðsla á aðflutningsgjöldum
 42. 697 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 43. 767 nefndarálit fjárveitinganefndar, Þjórsárbrúin
 44. 768 nefndarálit fjárveitinganefndar, byggingarstyrkur til flóabáts
 45. 782 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 46. 813 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar
 47. 836 nefndarálit fjárveitinganefndar, brúargerð á Skjálfandafljóti
 48. 837 nefndarálit fjárveitinganefndar, brúargerð á Hvítá hjá Iðu
 49. 843 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 50. 844 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 51. 880 nefndarálit fjárveitinganefndar, flutningur hengibrúar
 52. 894 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins
 53. 906 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á skipinu Pétursey
 54. 944 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 55. 962 nefndarálit fjárveitinganefndar, endurgreiðsla á verðtolli
 56. 979 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveita Norðurlands
 57. 984 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnlánasjóður
 58. 985 breytingartillaga fjárveitinganefndar, svíþjóðarbátar

63. þing, 1944–1945

 1. 54 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 2. 78 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Höfnum
 3. 79 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Breiðdalsvík
 4. 104 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Örlygshöfn
 5. 105 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Hvalskeri
 6. 117 nefndarálit fjárveitinganefndar, Suðurlandsbraut um Krýsuvík
 7. 118 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnargerð í Ólafsfirði
 8. 134 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 9. 135 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ísafjörð
 10. 142 nefndarálit fjárveitinganefndar, samgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfus
 11. 171 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Bolungavík
 12. 193 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 13. 199 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 14. 204 nefndarálit fjárveitinganefndar, talsímaþjónusta í verstöðvum vegna slysavarna
 15. 210 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 16. 231 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, nýbygging fiskiskipa
 17. 333 nefndarálit fjárveitinganefndar, endurbygging Ölfusárbrúarinnar o.fl.
 18. 348 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 19. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Ólafsfirði
 20. 389 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 21. 395 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Sæbóli í Aðalvík
 22. 396 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Látrum í Aðalvík
 23. 425 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Keflavíkurhrepp, Njarðvíkurhrepp og Grenjaðarstaða- og Múlahverfi
 24. 438 breytingartillaga allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 25. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 26. 460 nefndarálit fjárveitinganefndar, landhelgisgæzla og björgunarstarfsemi
 27. 480 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Selárdal
 28. 493 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, rannsóknarstöð á Keldum
 29. 498 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, rannsóknarstöð á Keldum
 30. 511 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, mat á beitu o.fl.
 31. 542 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 32. 550 nefndarálit allsherjarnefndar, vera herliðs hér á landi
 33. 563 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ólafsfjörð
 34. 577 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, nýbyggingarsjóður útvegsmanna
 35. 578 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Akureyrarkaupstað
 36. 579 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 37. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 38. 592 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 39. 602 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, nýbyggingarsjóður útvegsmanna
 40. 606 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 41. 607 nefndarálit fjárveitinganefndar, alþjóðlega vinnumálasambandið
 42. 608 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Akranes
 43. 619 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Djúpavogi
 44. 645 nefndarálit fjárveitinganefndar, framkvæmd póstmála
 45. 659 nefndarálit allsherjarnefndar, eyðing á rottum
 46. 660 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 47. 664 nefndarálit fjárveitinganefndar, hitaveita
 48. 665 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugeymar o.fl.
 49. 666 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Neskaupstað
 50. 667 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 51. 668 nefndarálit fjárveitinganefndar, brú á Jökulsá á Fjöllum
 52. 669 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, byggingarmál
 53. 685 nefndarálit allsherjarnefndar, brunamál í Reykjavík
 54. 704 nefndarálit fjárveitinganefndar, herzla síldarlýsis
 55. 725 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 56. 731 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 57. 733 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Akranes
 58. 765 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Hrísey
 59. 767 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h.f.
 60. 768 nefndarálit fjárveitinganefndar, ríkið kaupi húseignina nr. 11 við Fríkirkjuveg í Reykjavík
 61. 772 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 62. 793 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, róðrartími fiskibáta
 63. 795 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grindavík
 64. 796 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 65. 797 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð í Ólafsvík
 66. 798 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 67. 812 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 68. 814 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Ólafsvíkurhrepp
 69. 822 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnargerð í Ólafsvík
 70. 824 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 71. 830 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Andakílsár
 72. 831 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á efni í Reykjanesrafveituna
 73. 834 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Neskaupstað
 74. 838 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Þorkötlustaðahverfi í Grindavík
 75. 883 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Sauðárkrókshrepp
 76. 885 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps
 77. 897 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og kappróður
 78. 921 nefndarálit allsherjarnefndar, Ólafsfjarðarkaupstaður, eignarnám lóðarréttinda
 79. 936 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnargerð í Höfðavatni
 80. 951 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkuveita Reyðarfjarðarhrepps
 81. 957 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Flatey á Skjálfanda
 82. 979 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 83. 1005 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög
 84. 1006 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveita Stykkishólms
 85. 1019 nefndarálit fjárveitinganefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 86. 1021 nefndarálit fjárveitinganefndar, lendingarbætur á Hellissandi
 87. 1022 nefndarálit fjárveitinganefndar, flutningur hengibrúar frá Selfossi að Iðu
 88. 1026 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitur í Árnes- og Rangárvallasýslum
 89. 1028 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grunnavík
 90. 1038 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkuveita til Dalvíkur
 91. 1070 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjan á Sólbakka
 92. 1083 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsóknir á efni til bygginga og annarra verklegra framkvæmda
 93. 1086 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1945
 94. 1092 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 95. 1099 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fundahúsbygging templara í Reykjavík
 96. 1105 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 97. 1119 nefndarálit, virkjun Fljótaár
 98. 1126 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup Þórustaða í Ölvusi
 99. 1159 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vernd barna og ungmenna
 100. 1249 nefndarálit fjárveitinganefndar, listasafn o.fl.
 101. 1257 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 102. 1268 nefndarálit fjárveitinganefndar, hækkun framlags til nokkurra skóla

62. þing, 1943

 1. 98 nefndarálit allsherjarnefndar, ákvæðisvinna
 2. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum
 3. 128 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 4. 131 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ólafsfjörð
 5. 178 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldserinda
 6. 200 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 7. 214 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamþykktir
 8. 233 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Hnífsdal
 9. 241 nefndarálit allsherjarnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 10. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 11. 318 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðar
 12. 319 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda og annarra kröfuréttinda
 13. 338 breytingartillaga, fjárlög 1944
 14. 349 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Vogum
 15. 350 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Stöðvarfirði
 16. 366 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ófriðartryggingar
 17. 380 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun Patreksfjarðar fyrir skotum
 18. 389 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 19. 406 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuhæli fyrir drykkjumenn
 20. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 21. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 22. 455 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, reikningaskrifstofa sjávarútvegsins
 23. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvarsinnheimta 1944
 24. 468 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 25. 469 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stríðsslysatrygging íslenzkra skipshafna
 26. 470 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stríðsslysatrygging íslenzkra skipshafna
 27. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 28. 477 nefndarálit iðnaðarnefndar, rafveituskilyrði í Mývatnssveit
 29. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 30. 532 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingarfélög
 31. 547 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grindavík
 32. 548 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 33. 560 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stríðsslysatrygging íslenzkra skipshafna
 34. 572 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 35. 589 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingarfélög
 36. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 37. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944
 38. 631 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 39. 679 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, olíugeymar o.fl.

61. þing, 1942–1943

 1. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 2. 197 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlof
 3. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 4. 207 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 240 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlof
 6. 245 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 7. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla íslenzkra afurða
 8. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 9. 280 nefndarálit allsherjarnefndar, verzlunaratvinna
 10. 311 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Húsavík
 11. 315 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Bakkagerði í Borgarfirði
 12. 316 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 13. 319 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstað
 14. 326 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 15. 329 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Hornafirði
 16. 347 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 17. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði
 18. 418 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 19. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 20. 431 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 21. 434 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 22. 447 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 23. 475 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 24. 476 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Vattarnesi
 25. 478 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 26. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 27. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 28. 536 breytingartillaga, rithöfundarréttur og prentréttur
 29. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarsjóður vinnulauna
 30. 587 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 31. 632 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 32. 659 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 33. 665 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 34. 676 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldartunnur
 35. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, stríðsslysatrygging sjómanna
 36. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur