Skúli Guðmundsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. 50 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 2. 168 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda
 3. 170 breytingartillaga, fjárlög 1969
 4. 190 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 5. 373 nefndarálit, skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness
 6. 425 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 7. 548 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1967
 8. 588 nál. með brtt., lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969
 9. 733 breytingartillaga, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun
 10. 734 breytingartillaga, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun
 11. 750 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 12. 751 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

88. þing, 1967–1968

 1. 56 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, efnahagsaðgerðir
 2. 156 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 172 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 655 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, styrjöldin í Víetnam

87. þing, 1966–1967

 1. 80 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 129 nefndarálit, verðstöðvun
 3. 297 breytingartillaga, jarðeignasjóður ríkisins
 4. 339 nefndarálit, orkulög
 5. 340 breytingartillaga, orkulög
 6. 351 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 361 breytingartillaga, jarðeignasjóður ríkisins
 8. 389 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 9. 407 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 10. 408 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 11. 500 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1965
 12. 598 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

86. þing, 1965–1966

 1. 142 breytingartillaga, fuglaveiðar og fuglafriðun
 2. 180 nefndarálit, fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins
 3. 191 nefndarálit, aukatekjur ríkissjóðs
 4. 212 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (tollfrjáls innflutningur farmanna og ferðamanna)
 5. 354 breytingartillaga, hægri handar umferð
 6. 381 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 7. 422 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 8. 707 nál. með rökst., kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 9. 718 breytingartillaga, raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

85. þing, 1964–1965

 1. 73 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vaxtalækkun
 2. 162 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1963
 3. 166 breytingartillaga, fjárlög 1965
 4. 351 breytingartillaga, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 5. 621 breytingartillaga, loðdýrarækt
 6. 655 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 727 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka til vegaframkvæmda
 8. 747 nál. með brtt., Landsvirkjun
 9. 749 breytingartillaga, Laxárvirkjun

84. þing, 1963–1964

 1. 157 breytingartillaga, vegalög
 2. 159 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1962
 3. 210 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 4. 211 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 5. 218 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 6. 286 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 7. 331 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lausn kjaradeilu verkfræðinga
 8. 381 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 9. 445 breytingartillaga, fóðuriðnaðarverksmiðjur
 10. 481 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vaxtalækkun o.fl.

83. þing, 1962–1963

 1. 74 nefndarálit, efnahagsmál
 2. 93 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir
 3. 134 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 4. 137 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdalán
 5. 197 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1961
 6. 222 breytingartillaga, fjárlög 1963
 7. 379 nefndarálit, jafnvægi í byggð landsins
 8. 585 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðasjóður
 9. 589 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 10. 608 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir
 11. 634 breytingartillaga, kirkjugarðar
 12. 662 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 13. 679 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 14. 681 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 15. 698 breytingartillaga, tollskrá o.fl.

82. þing, 1961–1962

 1. 125 nefndarálit, lækkun aðflutningsgjalda
 2. 126 breytingartillaga, lækkun aðflutningsgjalda
 3. 132 nefndarálit, lausaskuldir bænda
 4. 133 breytingartillaga, lausaskuldir bænda
 5. 146 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, skráning skipa og aukatekjur ríkissjóðs
 6. 147 nál. með brtt., bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 7. 253 breytingartillaga, fjárlög 1962
 8. 289 breytingartillaga, jarðboranir við Leirá í Borgarfirði
 9. 311 breytingartillaga, lausaskuldir bænda
 10. 328 breytingartillaga, atvinnubótasjóður
 11. 450 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 12. 487 nefndarálit, ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi
 13. 505 breytingartillaga, ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi
 14. 633 nál. með brtt., efnahagsmál
 15. 739 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1960
 16. 752 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 757 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 776 nál. með rökst., Ríkisábyrgðasjóður

81. þing, 1960–1961

 1. 226 breytingartillaga, efnahagsmál
 2. 229 nefndarálit, efnahagsmál
 3. 253 nefndarálit, söluskattur
 4. 327 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1959
 5. 361 breytingartillaga, fæðingarorlof
 6. 408 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 7. 421 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 8. 433 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 9. 434 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 10. 436 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 11. 546 nefndarálit, ríkisábyrgðir
 12. 547 breytingartillaga, ríkisábyrgðir

80. þing, 1959–1960

 1. 56 nefndarálit, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði 1960
 2. 59 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 3. 62 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 4. 97 nál. með rökst., efnahagsmál
 5. 98 breytingartillaga, efnahagsmál
 6. 150 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki
 7. 212 nefndarálit, söluskattur
 8. 219 breytingartillaga, söluskattur
 9. 247 breytingartillaga, fjárlög 1960
 10. 319 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 347 nál. með rökst., innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 12. 360 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 13. 438 breytingartillaga, veðdeild Búnaðarbankans
 14. 439 breytingartillaga, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 15. 471 breytingartillaga, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 16. 499 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 17. 517 breytingartillaga, útsvör
 18. 545 breytingartillaga, efnahagsmál
 19. 557 nefndarálit, efnahagsmál
 20. 572 breytingartillaga, dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi
 21. 594 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 22. 619 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands

78. þing, 1958–1959

 1. 43 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld með viðauka
 2. 91 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 3. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 4. 93 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur með viðauka
 5. 126 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 6. 134 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 7. 189 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 8. 193 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 9. 195 breytingartillaga fjárhagsnefndar, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 10. 197 nefndarálit, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 11. 210 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 12. 287 nefndarálit fjárhagsnefndar, samband íslenskra berklasjúklinga
 13. 299 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 14. 359 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 380 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 16. 381 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka
 17. 382 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrissamningur Evrópu
 18. 437 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 19. 438 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 20. 469 nefndarálit, útflutningssjóður o. fl.
 21. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 22. 493 nefndarálit fjárhagsnefndar, Siglufjarðarvegur
 23. 518 breytingartillaga, dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi
 24. 537 nefndarálit, áætlunarráð ríkisins

77. þing, 1957–1958

 1. 42 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 2. 77 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 4. 109 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 5. 118 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 6. 119 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 7. 120 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 8. 136 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl
 9. 216 breytingartillaga, umferðarlög
 10. 240 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 11. 352 breytingartillaga, umferðarlög
 12. 358 breytingartillaga, umferðarlög
 13. 375 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 14. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, kostnaður við rekstur ríkisins
 15. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit til varnar ofeyðslu hjá ríkinu
 16. 489 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 496 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 534 nál. með brtt., útflutningssjóður o. fl.
 19. 567 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 20. 571 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 46 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til togarakaupafyrir bæjarútgerð Reykjavíkur
 2. 47 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipakaup
 3. 72 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipakaup
 4. 90 nefndarálit fjárhagsnefndar, festing verðlags og kaupgjalds
 5. 140 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 6. 141 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 7. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 8. 143 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 9. 157 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 10. 168 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 11. 169 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 12. 170 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 13. 171 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki
 14. 177 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 15. 249 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 16. 250 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 17. 251 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 18. 281 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 19. 282 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 20. 283 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skattfrádráttur
 21. 330 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 22. 427 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti
 23. 445 breytingartillaga, umferðarlög
 24. 456 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 25. 457 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 26. 470 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 27. 490 nefndarálit fjárhagsnefndar, samþykkt á ríkisreikningum
 28. 492 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 29. 552 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 30. 602 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 31. 608 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 32. 616 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 33. 621 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 34. 636 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 35. 637 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 36. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismálfjárfestingarmála o. fl.
 37. 646 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum

75. þing, 1955–1956

 1. 132 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 2. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 3. 158 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 4. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, selja Laugarnes í Reykjavík
 5. 160 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, raforkulög
 6. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 7. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1956 með viðauka
 8. 191 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 9. 192 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 10. 250 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 11. 267 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 12. 304 breytingartillaga, fjárlög 1956
 13. 310 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 14. 313 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, framleiðslusjóður
 15. 318 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, framleiðslusjóður
 16. 367 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðslur útlendinga
 17. 377 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 18. 385 nefndarálit, olíueinkasala
 19. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 20. 498 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 21. 599 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtryggingasjóður
 22. 658 nefndarálit, jafnvægi í byggð landsins
 23. 666 breytingartillaga, jafnvægi í byggð landsins

74. þing, 1954–1955

 1. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 134 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 3. 135 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 4. 136 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 5. 139 breytingartillaga, frjáls innflutningur bifreiða
 6. 145 breytingartillaga, búseta og atvinnuréttindi
 7. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, óréttmætir verslunarhættir
 8. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, Krabbameinsfélag Íslands
 9. 285 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 10. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.
 11. 316 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.
 12. 388 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar fyrir árið 1952
 13. 410 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 14. 411 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 15. 412 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 16. 459 breytingartillaga, vegalög
 17. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun happdrættis
 18. 468 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 19. 505 breytingartillaga, frjáls innflutningur bifreiða
 20. 577 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 21. 589 breytingartillaga fjárhagsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 22. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup fyrir Neskaupstað
 23. 599 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarinn Valborg Herjólfsdóttir
 24. 623 nefndarálit fjárhagsnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 25. 624 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 26. 627 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 27. 630 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 28. 631 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 29. 649 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 30. 682 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 31. 763 nefndarálit fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 32. 764 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 33. 772 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna

73. þing, 1953–1954

 1. 36 breytingartillaga, sjúkrahús o. fl.
 2. 99 nefndarálit fjárhagsnefndar, alþjóðaflugþjónusta
 3. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 4. 117 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 5. 118 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 6. 119 nefndarálit fjárhagsnefndar, bæjarútgerð Siglufjarðar
 7. 202 breytingartillaga, kristfjárjarðir
 8. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán ríkissjóðs
 9. 210 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar
 10. 211 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 11. 212 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 12. 225 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 13. 252 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 14. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 15. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 16. 306 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 17. 467 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsskrár
 18. 494 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 19. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 20. 518 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, orkuver Vestfjarða
 21. 526 breytingartillaga, áfengislög
 22. 540 breytingartillaga, áfengislög
 23. 575 nefndarálit fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 24. 576 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 25. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, Greiðslubandalag Evrópu
 26. 598 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 27. 623 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 28. 630 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 29. 680 breytingartillaga, áfengislög
 30. 681 breytingartillaga, áfengislög
 31. 694 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkulög
 32. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 33. 710 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 34. 745 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 35. 760 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar
 36. 850 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

72. þing, 1952–1953

 1. 97 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 2. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o. fl.
 3. 99 nefndarálit fjárhagsnefndar, bann við okri, dráttarvöxtum o. fl.
 4. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, Sogs- og Laxárvirkjun
 5. 202 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 6. 203 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 7. 204 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samband íslenskra berklasjúklinga
 8. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar
 9. 289 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 10. 301 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 11. 302 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 12. 303 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki
 13. 406 nefndarálit fjárhagsnefndar, jafnvirðiskaup og vöruskipti
 14. 407 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta
 15. 526 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 16. 527 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 17. 539 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 18. 570 breytingartillaga, eftirlit með opinberum sjóðum
 19. 604 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdabanki Íslands
 20. 605 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 21. 670 nefndarálit fjárhagsnefndar, lánsfé til íbúðabygginga
 22. 727 nál. með brtt., kaup á togurum og togveiðibát
 23. 774 breytingartillaga, skattfrelsi sparifjár

71. þing, 1951–1952

 1. 183 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 2. 459 breytingartillaga, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 3. 522 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 4. 602 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattfrádráttur vegna skuldaskila bátaútvegsins

70. þing, 1950–1951

 1. 36 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1951
 2. 37 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o.fl.
 3. 56 breytingartillaga, vegalagabreyting
 4. 76 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins (lántökuheimild)
 5. 100 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 6. 153 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 7. 155 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðskiptasamningar við Pólland
 8. 159 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 9. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, skólastjóralaun og kennara við barnaskóla
 10. 161 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 11. 183 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum (austan- og norðanlands)
 12. 185 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 13. 205 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 14. 264 breytingartillaga, fjárhagsráð (fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit)
 15. 277 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 16. 294 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 17. 295 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 18. 324 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 19. 362 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 369 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 21. 430 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 22. 473 breytingartillaga, bifreiðalög (viðurlög)
 23. 477 breytingartillaga, áfengislög
 24. 533 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1947
 25. 558 breytingartillaga, fjárþörf landbúnaðarins
 26. 584 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun
 27. 586 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1948
 28. 648 breytingartillaga, skömmtun á byggingarvörum
 29. 655 breytingartillaga, endurskoðun áfengislöggjafar
 30. 686 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 31. 705 nefndarálit fjárhagsnefndar, Þjóðminjasafnshúsið
 32. 722 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)
 33. 756 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 34. 786 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til síldarútvegsmanna)
 35. 792 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins ( lán til kaupenda o.fl.)
 36. 793 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlag og dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 37. 802 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálastjóri

69. þing, 1949–1950

 1. 182 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 2. 218 breytingartillaga, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 3. 274 breytingartillaga, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði (1. febrúar)
 4. 364 breytingartillaga, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði (í mars)
 5. 431 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 6. 432 nefndarálit, gengisskráning o.fl.
 7. 448 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 8. 544 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð
 9. 729 breytingartillaga, fjárlög 1950
 10. 741 breytingartillaga, fjárhagsráð

68. þing, 1948–1949

 1. 61 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 94 breytingartillaga, byggingarmálefni Reykjavíkur
 3. 307 breytingartillaga, kjötmat o.fl.
 4. 416 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð
 5. 508 breytingartillaga, þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi
 6. 553 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 7. 591 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 8. 665 breytingartillaga, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 9. 685 breytingartillaga, fjárlög 1949
 10. 691 breytingartillaga, togarakaup ríkisins

67. þing, 1947–1948

 1. 177 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverslun og verðlagseftirlit
 2. 443 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (viðauki við l. 128/1947)
 3. 475 breytingartillaga, áfengisnautn
 4. 552 breytingartillaga, gjaldeyrir til námsmanna erlendis
 5. 560 breytingartillaga, áfengisnautn

66. þing, 1946–1947

 1. 95 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 2. 96 breytingartillaga, brúargerðir
 3. 260 breytingartillaga, bátaútvegurinn o. fl.
 4. 348 breytingartillaga, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 5. 408 breytingartillaga, hreppstjóralaun
 6. 414 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 7. 632 breytingartillaga, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 8. 707 breytingartillaga, fjárlög 1947
 9. 753 breytingartillaga, hreppstjóralaun
 10. 766 breytingartillaga, fóðurvörur
 11. 818 breytingartillaga, skattgreiðsla Eimskipafélags Íslands
 12. 846 breytingartillaga, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 13. 942 breytingartillaga, eignakönnun

64. þing, 1945–1946

 1. 70 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 2. 99 breytingartillaga, brúargerðir
 3. 346 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1945
 4. 449 breytingartillaga, gagnfræðanám
 5. 476 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tunnusmíði
 6. 591 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarvísitala
 7. 609 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 8. 647 breytingartillaga, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 9. 742 breytingartillaga, nýbyggingar í Höfðakaupstað
 10. 758 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 11. 825 breytingartillaga, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 12. 829 breytingartillaga, tunnusmíði
 13. 841 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 14. 868 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, skipakaup ríkisins
 15. 871 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 16. 879 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, skipakaup ríkisins
 17. 898 breytingartillaga, útflutningur á afurðum bátaútvegsins
 18. 910 breytingartillaga, almannatryggingar
 19. 934 breytingartillaga, fyrningarafskriftir
 20. 954 breytingartillaga, almannatryggingar
 21. 977 breytingartillaga, almannatryggingar
 22. 983 breytingartillaga, bifreiðaskattur o.fl.

63. þing, 1944–1945

 1. 407 breytingartillaga, laun háskólakennara Háskóla Íslands
 2. 517 breytingartillaga, búnaðarmálasjóður
 3. 524 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, nýbyggingarráð
 4. 722 breytingartillaga, sjúkrahús o.fl.
 5. 811 breytingartillaga, skipakaup ríkisins
 6. 918 breytingartillaga, búnaðarmálasjóður
 7. 934 breytingartillaga, fasteignamat
 8. 959 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 9. 1016 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, fasteignamat
 10. 1137 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 11. 1164 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslands
 12. 1197 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, veltuskattur
 13. 1209 breytingartillaga, fasteignamat
 14. 1210 breytingartillaga, fasteignamat
 15. 1231 breytingartillaga, veltuskattur

62. þing, 1943

 1. 285 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 2. 354 breytingartillaga, símakerfi í Barðastrandarsýslu
 3. 375 breytingartillaga, iðnskólar
 4. 401 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsár ríkisins
 5. 436 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 445 breytingartillaga, hlutatryggingarfélög
 7. 512 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 622 breytingartillaga, fjárlög 1944
 9. 689 breytingartillaga, fyrningar fiskiskipa o.fl.

61. þing, 1942–1943

 1. 17 breytingartillaga, vegalög
 2. 176 breytingartillaga, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 3. 242 breytingartillaga, jöfnunarsjóður aflahluta
 4. 318 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins
 5. 330 breytingartillaga, orlof
 6. 453 breytingartillaga, útsvarsinnheimta 1943

60. þing, 1942

 1. 24 breytingartillaga, undanþága frá greiðslu á benzínskatti
 2. 195 breytingartillaga, raforkusjóður

59. þing, 1942

 1. 181 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 302 breytingartillaga, eignarnám hluta af Vatnsenda

56. þing, 1941

 1. 283 breytingartillaga, Búnaðarbanki Íslands
 2. 343 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 3. 345 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 477 breytingartillaga, jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa
 5. 566 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 6. 640 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé verðbréf og skuldabréfa

55. þing, 1940

 1. 55 breytingartillaga, vegalög
 2. 203 breytingartillaga, slysabætur á ellilaun og örorkubætur
 3. 206 breytingartillaga, mæðuveikin
 4. 290 breytingartillaga, erfðaábúð og óðalsréttur
 5. 291 breytingartillaga, raforkuveitusjóður
 6. 333 breytingartillaga, fjárlög 1941
 7. 373 breytingartillaga, eftirlit með sveitarfélögum
 8. 503 breytingartillaga, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana

54. þing, 1939–1940

 1. 123 breytingartillaga, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 2. 190 breytingartillaga, dragnótaveiði í landhelgi
 3. 208 breytingartillaga, mæðiveikin
 4. 229 breytingartillaga, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja
 5. 281 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hlutarútgerðarfélög
 6. 343 nefndarálit samgöngunefndar, vegalagabreyting
 7. 447 breytingartillaga, jöfnunarsjóður aflahluta
 8. 508 breytingartillaga, mæðiveikin
 9. 509 breytingartillaga, tollskrá
 10. 527 nefndarálit samgöngunefndar, póstlög
 11. 568 breytingartillaga, tollskrá
 12. 611 breytingartillaga, hitaveita Reykjavíkur
 13. 613 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1940
 14. 627 breytingartillaga, fiskimálanefnd
 15. 704 breytingartillaga, fiskimálanefnd

52. þing, 1937

 1. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1935
 2. 91 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 3. 144 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 4. 145 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 5. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 6. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, skatta- og tollaviðauki 1938
 7. 317 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 8. 318 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkuveita á Akureyri
 9. 335 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 10. 395 nefndarálit fjárhagsnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 11. 396 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 12. 424 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 13. 432 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

Meðflutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. 66 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis
 2. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 3. 202 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 4. 216 breytingartillaga, fjárlög 1969
 5. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 6. 369 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 7. 397 breytingartillaga, áfengislög
 8. 415 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun forseta Íslands
 9. 416 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 10. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 11. 423 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántökuheimildi fyrir ríkissjóð
 12. 429 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 13. 458 nefndarálit fjárhagsnefndar, umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna
 14. 465 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 15. 474 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 16. 489 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 17. 511 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 18. 513 nefndarálit fjárhagsnefndar, athugun á auknum siglingum
 19. 522 nál. með brtt., greiðslufrestur á skuldum vegna heimila
 20. 586 nál. með rökst., olíuverslun ríkisins
 21. 614 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 22. 661 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 23. 715 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirtækjaskrá
 24. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun
 25. 746 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 26. 798 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, Norðvesturlandsvirkjun

88. þing, 1967–1968

 1. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 2. 42 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 3. 129 breytingartillaga, fjárlög 1968
 4. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 5. 155 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 6. 161 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 290 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.

87. þing, 1966–1967

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 82 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél
 3. 147 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarflutningaskip
 4. 172 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 5. 176 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 6. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 427 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verndun og efling landsbyggðar
 8. 451 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 9. 452 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 10. 458 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 11. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 12. 467 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir
 13. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 14. 477 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, heildarskipulag miðbæjarins í Reykjavík
 15. 572 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 16. 573 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 580 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 18. 592 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967
 19. 593 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967
 20. 610 breytingartillaga, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

86. þing, 1965–1966

 1. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 154 nefndarálit, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 3. 174 nefndarálit, innflutnings- og gjaldeyrismál
 4. 331 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 5. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 6. 355 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga
 7. 384 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför
 8. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 9. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 10. 469 nál. með brtt., Framkvæmdasjóður Íslands
 11. 677 nefndarálit fjárhagsnefndar, ábyrgð á láni fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél

85. þing, 1964–1965

 1. 42 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 2. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 3. 94 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtrygging launa
 4. 98 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 5. 103 breytingartillaga, innlent lán
 6. 214 nefndarálit, söluskattur
 7. 220 breytingartillaga, söluskattur
 8. 256 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 9. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 10. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 12. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 13. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 14. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 15. 442 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 16. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 17. 462 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 18. 479 nefndarálit, tollskrá o.fl. (lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
 19. 505 nefndarálit, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 20. 518 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands
 21. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 22. 547 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 23. 567 breytingartillaga, innlent lán
 24. 568 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 25. 570 nefndarálit, innlent lán
 26. 579 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun
 27. 591 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun alþingismanna
 28. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 29. 666 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 30. 667 nefndarálit fjárhagsnefndar, bann við okri
 31. 668 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 32. 671 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun ráðherra
 33. 721 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 34. 724 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 35. 725 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 36. 726 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 37. 746 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 38. 752 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni

84. þing, 1963–1964

 1. 61 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, launamál o.fl.
 2. 77 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 3. 87 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma
 4. 131 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 5. 178 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 6. 189 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 7. 279 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 8. 280 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 9. 281 nefndarálit allsherjarnefndar, innlend endurtrygging
 10. 298 nefndarálit fjárhagsnefndar, afnám laga um verðlagsskrár
 11. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 12. 354 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 13. 373 breytingartillaga fjárhagsnefndar, afnám laga um verðlagsskrár
 14. 374 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 15. 379 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 386 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 17. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðakaup í Hveragerðishreppi
 18. 399 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 19. 401 nefndarálit fjárhagsnefndar, lausaskuldir iðnaðarins
 20. 416 breytingartillaga, lausaskuldir iðnaðarins
 21. 474 breytingartillaga, lausaskuldir iðnaðarins
 22. 480 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 23. 497 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 24. 571 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 25. 572 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 26. 594 breytingartillaga fjárhagsnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 27. 625 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.

83. þing, 1962–1963

 1. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 3. 354 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka vegna vatnsveituframkvæmda í Vestmannaeyjum
 4. 492 breytingartillaga, heimild til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað
 5. 574 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 6. 575 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir raforkusjóð
 7. 576 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti háskólans
 8. 675 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 9. 711 breytingartillaga, dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi

82. þing, 1961–1962

 1. 222 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka hjá Alþjóðabankanum
 2. 244 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 3. 248 breytingartillaga, fjárlög 1962
 4. 320 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, atvinnubótasjóður
 5. 349 breytingartillaga fjárhagsnefndar, atvinnubótasjóður
 6. 580 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samvinnubanki Íslands hf.
 7. 764 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna Landspítalans
 8. 795 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, innheimta opinberra gjalda
 9. 796 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 10. 810 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 822 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna

81. þing, 1960–1961

 1. 119 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland (Happdrætti Háskóla Íslands)
 2. 124 frumvarp eftir 2. umræðu, happdrætti fyrir Ísland (Happdrætti Háskóla Íslands)
 3. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1958
 4. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, veð
 5. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 6. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, sementsverksmiðja
 7. 321 nefndarálit fjárhagsnefndar, alþjóðlega framfarastofnunin (um þátttöku Íslands)
 8. 380 nefndarálit fjárhagsnefndar, sameining Áfengsisverslunar og tóbakseinkasölu
 9. 413 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 10. 441 nefndarálit fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 11. 521 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkulög
 12. 572 nefndarálit fjárhagsnefndar, jarðhitasjóður og jarðboranir ríkisins
 13. 647 nefndarálit fjárhagsnefndar, minnispeningur Jóns Sigurðssonar (um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta gera)

80. þing, 1959–1960

 1. 24 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki
 2. 206 breytingartillaga, fjárlög 1960
 3. 211 breytingartillaga fjárhagsnefndar, söluskattur
 4. 242 breytingartillaga, fjárlög 1960
 5. 246 breytingartillaga, fjárlög 1960
 6. 368 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 7. 444 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 8. 492 nefndarálit fjárhagsnefndar, Verslunarbanki Íslands h.f.
 9. 544 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 10. 578 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1957

75. þing, 1955–1956

 1. 176 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 2. 201 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 3. 205 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 4. 215 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 5. 249 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 6. 252 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 7. 298 breytingartillaga, fjárlög 1956
 8. 449 breytingartillaga, eyðing refa og minka

74. þing, 1954–1955

 1. 365 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnskólar
 2. 408 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnskólar
 3. 415 breytingartillaga, iðnskólar
 4. 445 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnskólar
 5. 491 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 6. 572 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 7. 632 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 8. 666 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 9. 667 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 10. 668 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 11. 689 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum

73. þing, 1953–1954

 1. 180 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 3. 335 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 4. 577 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 621 breytingartillaga fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 6. 636 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 7. 637 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 646 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 662 breytingartillaga, áfengislög
 10. 663 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 11. 707 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 12. 708 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 13. 723 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur

72. þing, 1952–1953

 1. 318 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 2. 378 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki
 3. 457 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 4. 481 breytingartillaga fjárhagsnefndar, jafnvirðiskaup og vöruskipti
 5. 545 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 6. 799 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát

71. þing, 1951–1952

 1. 68 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna áburðarverksmiðjunnar
 2. 120 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 3. 121 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 4. 122 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 5. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 6. 124 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 7. 128 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, gengisskráning, launabreytingar, stóreignarskattur, framleiðslugj. o. fl.
 8. 147 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta skemtanaskatt með viðauka
 9. 175 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 10. 184 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 11. 187 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands hf
 12. 246 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands hf
 13. 264 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 14. 294 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, sala og útflutningur á vörum
 15. 322 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o. fl.
 16. 323 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá
 17. 343 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 18. 347 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 19. 436 nefndarálit fjárhagsnefndar, lánasjóður stúdenta
 20. 470 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga o. fl.
 21. 472 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 22. 480 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 24. 570 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkisjóðs til vinnuheimila
 25. 573 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 26. 603 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum
 27. 604 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 28. 635 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 29. 636 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, fasteignaskattar til sveitarsjóða
 30. 640 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 31. 666 breytingartillaga, skipun prestakalla
 32. 715 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 33. 721 breytingartillaga, skipun prestakalla

70. þing, 1950–1951

 1. 140 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 2. 141 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 3. 279 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 4. 479 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 5. 652 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins

69. þing, 1949–1950

 1. 95 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (greiðslufrestur skulda)
 2. 96 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 3. 97 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 4. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (lánsábyrgð)
 5. 99 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1950
 6. 100 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1950
 7. 101 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 8. 108 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilistæki (innflutningur heimilistækja)
 9. 125 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 10. 126 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 11. 177 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 12. 178 breytingartillaga, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 13. 204 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 14. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 15. 251 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (verðlagsákvarðanir á útgerðarvöru o.fl.)
 16. 292 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 17. 294 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnuhjálp húsmæðra
 18. 475 nál. með brtt. allsherjarnefndar, réttarstaða og atvinnuskilyrði kvenna
 19. 510 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 20. 518 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lóðakaup í Reykjavík (kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík)
 21. 523 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun
 22. 529 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 23. 530 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1946
 24. 549 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, friðun rjúpu
 25. 550 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kristfjárjarðir o.fl.
 26. 604 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 27. 645 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útflutningur veiðiskipa
 28. 681 framhaldsnefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útflutningur veiðiskipa
 29. 732 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 30. 733 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 31. 734 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárhagsráð
 32. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðskiptasamningar milli Íslands og Póllands
 33. 768 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (aðstoð til síldarútvegsmanna)
 34. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, vélræn upptaka á þingræðum

68. þing, 1948–1949

 1. 135 nefndarálit fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 2. 136 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 3. 148 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenskum og erlendum gjaldeyri
 4. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 199 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1949
 6. 200 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 7. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 8. 203 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 9. 222 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 232 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 11. 233 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 240 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 13. 241 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 14. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 15. 257 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 16. 267 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 17. 408 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 18. 436 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 19. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949
 20. 638 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 21. 641 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 22. 642 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1945
 23. 657 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Marshallaðstoðin
 24. 669 breytingartillaga, bifreiðaskattur o.fl.
 25. 687 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 26. 689 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 27. 697 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 28. 702 breytingartillaga fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 29. 715 breytingartillaga, fjárlög 1949
 30. 716 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 31. 740 breytingartillaga fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 32. 760 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 33. 807 breytingartillaga, launabætur til opinberra starfsmanna

67. þing, 1947–1948

 1. 50 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 2. 84 nefndarálit fjárhagsnefndar, útgáfa krónuseðla
 3. 111 nefndarálit fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 4. 140 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (peningaskipti)
 5. 141 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1948
 6. 198 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 7. 213 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 8. 220 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 9. 225 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 10. 379 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarnám byggingarlóða á Sauðárkróki
 11. 516 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaaflstöð og hitaveita á Ísafirði
 12. 527 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (skráning innistæðna o.fl.)
 13. 528 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 14. 532 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 15. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 16. 585 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (breyting á l. 128/1947)
 17. 641 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 18. 643 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarvinnslutæki o.fl.
 19. 653 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1944

66. þing, 1946–1947

 1. 101 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 2. 102 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 3. 137 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aðflutningsgjöld o. fl.
 4. 151 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala verzlunarlóðarinnar á Sauðárkróki
 5. 158 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 6. 232 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1947
 7. 296 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, verbúðir
 8. 335 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 9. 381 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 10. 405 nefndarálit fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun
 11. 417 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 12. 484 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 13. 485 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1947
 14. 528 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 15. 539 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 16. 572 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 17. 617 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 18. 619 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur
 19. 622 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 20. 630 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur
 21. 633 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 22. 656 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 23. 662 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 24. 669 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi
 25. 670 breytingartillaga, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 26. 676 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 27. 694 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 28. 723 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 29. 786 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 30. 798 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 31. 816 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 32. 820 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 33. 838 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 34. 843 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 35. 845 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 36. 854 breytingartillaga, lyfjasala
 37. 937 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarsjóður ríkisins
 38. 1003 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn og fiskiðjuver á Rifi

65. þing, 1946

 1. 23 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðjan
 2. 24 nefndarálit fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o.fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 232 breytingartillaga, raforkulög
 2. 233 breytingartillaga, raforkulög
 3. 236 nefndarálit fjárhagsnefndar, lestagjald af skipum
 4. 239 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1946
 5. 243 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 6. 258 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lestagjald af skipum
 7. 308 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 8. 309 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 9. 332 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 352 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 11. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 12. 425 nefndarálit fjárveitinganefndar, afnotagjald útvarpsnotenda
 13. 474 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Akureyrarkaupstap
 14. 478 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1942
 15. 547 nefndarálit fjárveitinganefndar, fiskirannsóknir og fiskirækt í Hamarsfirði
 16. 558 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1942
 17. 569 nefndarálit fjárveitinganefndar, vatnsveita Stykkishólms
 18. 577 breytingartillaga, verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)
 19. 594 nefndarálit fjárveitinganefndar, vatnsveita og holræsagerð í Keflavík
 20. 663 nefndarálit fjárveitinganefndar, mjólkursamlag Suður-Þingeyinga
 21. 688 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, endurgreiðsla á aðflutningsgjöldum
 22. 689 nefndarálit fjárhagsnefndar, nýbyggingar í Höfðakaupstað
 23. 707 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, björgunarskúta Vestfjarða
 24. 767 nefndarálit fjárveitinganefndar, Þjórsárbrúin
 25. 768 nefndarálit fjárveitinganefndar, byggingarstyrkur til flóabáts
 26. 836 nefndarálit fjárveitinganefndar, brúargerð á Skjálfandafljóti
 27. 837 nefndarálit fjárveitinganefndar, brúargerð á Hvítá hjá Iðu
 28. 880 nefndarálit fjárveitinganefndar, flutningur hengibrúar
 29. 906 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á skipinu Pétursey
 30. 956 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 31. 958 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, þorpsmyndun á Egilsstöðum
 32. 960 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, togarakaup bæjar- og hreppsfélaga
 33. 961 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, togarakaup bæjar- og hreppsfélaga
 34. 962 nefndarálit fjárveitinganefndar, endurgreiðsla á verðtolli
 35. 963 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárskipti
 36. 967 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipakaup ríkisins
 37. 979 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveita Norðurlands
 38. 985 breytingartillaga fjárveitinganefndar, svíþjóðarbátar

63. þing, 1944–1945

 1. 19 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 2. 20 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 3. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 4. 62 nefndarálit fjárhagsnefndar, sparisjóðir
 5. 154 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 6. 218 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 7. 257 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 8. 303 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1945 með viðauka
 9. 384 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 10. 447 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 448 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 522 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 13. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 14. 539 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 15. 612 breytingartillaga, fjárlög 1945
 16. 613 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisvarasjóður
 17. 614 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðja
 18. 615 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 19. 618 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, kaup eigna setuliðsins
 20. 697 nefndarálit fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 21. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 22. 837 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 23. 856 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi
 24. 896 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 25. 915 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1941
 26. 916 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 27. 917 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 28. 1027 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 29. 1115 nefndarálit fjárhagsnefndar, bygging nokkurra raforkuveita
 30. 1136 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 31. 1166 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af söluverði fisks erlendis
 32. 1167 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af söluverði fisks erlendis
 33. 1195 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 34. 1198 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 35. 1206 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 36. 1211 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 37. 1255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 38. 1280 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

62. þing, 1943

 1. 129 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1944 með viðauka
 2. 130 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti Laugarneskirkju
 4. 161 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti Hallgrímskirkju
 5. 207 nefndarálit meirihluta ar, vegagerð yfir Hellisheiði og Svínahraun
 6. 216 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningur 1940
 7. 228 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 8. 236 nefndarálit meirihluta ar, greiðsla á skuldum ríkissjóðs
 9. 237 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun
 10. 296 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 11. 297 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1944
 12. 298 nefndarálit ar, fjáraukalög 1940
 13. 299 breytingartillaga ar, fjáraukalög 1940
 14. 367 nefndarálit ar, fjörefnarannsóknir
 15. 385 nefndarálit minnihluta ar, rafmagnsveita Reykjaness
 16. 399 nefndarálit, kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/f
 17. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 18. 444 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 19. 458 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 474 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 21. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 22. 478 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 479 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, raforkusjóður
 24. 492 nefndarálit meirihluta ar, ljósviti á Æðey og á Sléttueyri
 25. 493 nefndarálit meirihluta ar, bygging ljós-, hljóð- og radiovita á Seley við Reyðarfjörð og hljóðvita við Berufjörð
 26. 500 nefndarálit ar, kaup á efni í rafveitur
 27. 502 nefndarálit ar, símakerfi í Barðastrandarsýslu
 28. 507 nefndarálit ar, rafveita Húsavíkur
 29. 518 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 30. 575 nefndarálit ar, radioviti og miðunarstöð
 31. 576 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 32. 604 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 33. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944
 34. 610 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 35. 611 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 36. 612 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 37. 618 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 38. 620 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 39. 621 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 40. 678 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

61. þing, 1942–1943

 1. 103 nefndarálit, einkasala á bifreiðum
 2. 156 nefndarálit fjárhagsnefndar, vatnasvæði Þverár og Markarfljóts
 3. 171 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 4. 186 breytingartillaga fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 5. 253 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 6. 265 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 7. 267 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 8. 298 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlag
 9. 299 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlag
 10. 400 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Fljótaár
 11. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 12. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 13. 438 nefndarálit fjárhagsnefndar, rafleiðsla frá Akureyri til Dalvíkur
 14. 439 nefndarálit fjárhagsnefndar, rafvirkjun fyrir Vestur-Skaftafellssýslu
 15. 443 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvarsinnheimta 1943
 16. 461 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Andakílsár
 17. 489 breytingartillaga, virkjun Fljótaár
 18. 529 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 19. 613 nefndarálit fjárhagsnefndar, útreikningar þjóðarteknanna
 20. 662 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 21. 663 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 22. 709 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir

60. þing, 1942

 1. 84 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 2. 113 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Skálum
 3. 114 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Grundarfjörð

59. þing, 1942

 1. 27 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl.
 2. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 3. 72 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala á prestsmötu
 4. 166 breytingartillaga, útsvör
 5. 179 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 180 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 199 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 8. 226 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 227 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 295 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdasjóður ríkisins
 11. 322 nefndarálit fjárhagsnefndar, ábyrgð fyrir lánum til rafveituframkvæmda
 12. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 13. 430 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkusjóður
 14. 480 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót embættismanna og starfsmanna ríkisins
 15. 510 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót embættismanna og starfsmanna ríkisins

58. þing, 1941

 1. 18 nefndarálit, ráðstafanir gegn dýrtíðinni
 2. 66 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir síldarverksmiðjur ríkisins

56. þing, 1941

 1. 50 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 2. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, innanríkislán
 3. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, happadrætti
 4. 88 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 5. 89 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 6. 94 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 7. 95 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl
 8. 104 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins
 9. 197 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl
 10. 216 breytingartillaga, leigutaka á húsnæði í sveitum og kauptúnum o.fl.
 11. 246 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjaldeyrisvarasjóður og eftirlit með erlendum lántökum
 12. 290 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 14. 298 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 15. 313 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 328 breytingartillaga, iðnlánasjóður
 17. 342 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 356 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla
 19. 420 nefndarálit fjárhagsnefndar, sparisjóðir
 20. 525 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 21. 671 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 22. 704 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1939
 23. 732 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 24. 733 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1942 með viðauka
 25. 734 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 26. 740 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá
 27. 741 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

55. þing, 1940

 1. 44 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 2. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 3. 108 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 4. 155 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 5. 189 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 6. 308 breytingartillaga, fjárlög 1941
 7. 337 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, saltfisksveiðar togara
 8. 365 breytingartillaga, fjárlög 1941
 9. 419 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningur á áli
 10. 440 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, talstöðvar í fiskiskip o. fl.

54. þing, 1939–1940

 1. 241 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 2. 619 breytingartillaga, fjárlög 1940
 3. 625 breytingartillaga, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 4. 626 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd
 5. 653 breytingartillaga, fjárlög 1940
 6. 683 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

53. þing, 1938

 1. 425 breytingartillaga, fjárlög 1939

52. þing, 1937

 1. 99 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1936
 2. 242 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 3. 252 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 4. 323 nefndarálit fjárveitinganefndar, héraðsskólar
 5. 324 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á Efra-Hvoli
 6. 325 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1935
 7. 402 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 8. 406 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 9. 428 breytingartillaga, fjárlög 1938
 10. 437 breytingartillaga, fjárlög 1938