Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 878, 141. löggjafarþing 495. mál: almannatryggingar (frítekjumark).
Lög nr. 134 28. desember 2012.

Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um málefni fatlaðs fólks og lögum um málefni aldraðra.


I. KAFLI
Breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum.

1. gr.

     Í stað ártalsins „2012“ í 14. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: 2013.

II. KAFLI
Breyting á lögum um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992, með síðari breytingum.

2. gr.

     Í stað orðanna „á árinu 2012“ í ákvæði til bráðabirgða V í lögunum kemur: á árinu 2013.

III. KAFLI
Breyting á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum.

3. gr.

     Í stað orðanna „1. janúar 2012 til og með 31. desember 2012“ í ákvæði til bráðabirgða VI í lögunum kemur: 1. janúar 2013 til og með 31. desember 2013.

4. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2013.

Samþykkt á Alþingi 22. desember 2012.