Altingets formand

Altingets formand leder Tingets arbejde, fastsætter dagsorden for møder i Tinget og tager initiativ til at lægge arbejdsplanen for Altinget og en plan for mødeafholdelsen. Formanden fører desuden tilsyn med udvalgenes og de internationale udvalgs arbejde, og forespørgsler til ministrene skal have hans samtykke.

Formanden er ansvarlig for driften af Altinget og er den øverste i dets administration. Formanden repræsenterer Altinget ved officielle lejligheder og deltager i det internationale samarbejde mellem parlamenternes formænd. Altingets formand er en af de tre indehavere af præsidentens magt hvis republikkens præsident er fraværende eller har forfald. Et nyt Tings første opgave efter et altingsvalg er at vælge en formand. Der vælges også næstformænd som partigrupperne normalt er enedes om forinden. Formanden og næstformændene udgør Præsidiet der afgør mange forhold vedrørende Altinget. Endvidere samarbejder formanden med formændene for partigrupperne om tilrettelæggelsen af Tingets dagsorden og forhandlingernes form.

Altingets formand leder Altingets møder. Han har ret til at deltage i forhandlingerne som andre medlemmer, og så overtager en af næstformændene mødeledelsen imens.


Altingets Præsidium

Observatør