Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2000.  Útgáfa 125b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um verkfall opinberra starfsmanna1)

1915 nr. 33 3. nóvember


    1)Lög þessi ná ekki til þeirra, sem heimilt er að gera verkfall skv. l. 94/1986, sbr. 14. gr. þeirra laga.


1. gr. Hver sá, er sjálfur tekur þátt í verkfalli, enda skyldi starfið unnið samkvæmt embættisskyldu eða sem sýslan í þarfir landsins, Landsbankans, spítala, sveitar, sýslu eða kaupstaðar, skal sæta [sektum eða [fangelsi allt að 2 árum] 1)], 2) eða embættis- eða sýslunarmissi, ef miklar sakir eru, enda liggi eigi þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum. … 2)
    1)L. 82/1998, 144. gr. 2)L. 10/1983, 1. gr.
2. gr. Hver sá, er hvetur eða tælir embættis- eða sýslunarmann eða ógnar honum til slíks verkfalls, er í 1. gr. segir, án þess að taka sjálfur þátt í því, eða veitir á annan hátt tilstyrk sinn til þess að slíkt verkfall hefjist eða haldi áfram, skal sæta [sektum eða [fangelsi allt að 2 árum] 1)], 2) ef miklar sakir eru, enda liggi eigi þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum.
    1)L. 82/1998, 144. gr. 2)L. 10/1983, 1. gr.
3. gr. Embættis- eða sýslunarmaður, sem ógnar með að taka þátt í verkfalli, sem í 1. gr. segir, skal, enda þótt verkfallið komi eigi til framkvæmda, sæta sektum, … 1) enda liggi eigi þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum.
    1)L. 10/1983, 1. gr.
4. gr. Sá, er ógnar embættis- eða sýslunarmanni eða hvetur eða tælir hann til að ógna með verkfalli, sem í 1. gr. segir, skal, enda þótt verkfallið komi eigi til framkvæmda, sæta sektum, … 1) enda liggi eigi þyngri refsing við að öðrum lögum.
    1)L. 10/1983, 1. gr.
5. gr.1)
    1)L. 19/1991, 194. gr.