Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. nóvember 2017.  Útgáfa 147.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um norrænan þróunarsjóð

1989 nr. 14 7. mars


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 30. janúar 1989. Breytt með l. 129/2004 (tóku gildi 31. des. 2005).


1. gr. Stofna skal norrænan þróunarsjóð samkvæmt samningi milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um stofnun norræns þróunarsjóðs sem undirritaður var í Stokkhólmi 3. nóvember 1988.
2. gr. Sjóðurinn skal undanþeginn ákvæðum laga nr. 63/1979, um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála, 1) svo og annarra laga er setja kunna hömlur á greiðslur í erlendum gjaldeyri eða gjaldeyrisviðskipti, að svo miklu leyti sem slík ákvæði hindra eða torvelda starfsemi sjóðsins eða efndir skuldbindinga hans.
    1)l. 87/1992.
3. gr. Sjóðurinn skal vera undanþeginn aðstöðugjaldi, landsútsvari [og tekjuskatti], 1) svo og öðrum gjöldum sem lögð kunna að vera á tekjur, eignir eða veltu til ríkis eða sveitarfélaga.
    1)L. 129/2004, 80. gr.
4. gr. Lánssamningar, sem sjóðurinn er aðili að, skulu vera undanþegnir stimpilgjöldum og öðrum gjöldum hins opinbera.
5. gr. Lög þessi öðlast gildi um leið og samningur um norrænan þróunarsjóð.