Jónas Jónsson frá Hriflu: ræður


Ræður

Milliþinganefnd um kjördæmaskipun

þingsályktunartillaga

Brúargerðir

lagafrumvarp

Virkjun Efra-Sogsins

lagafrumvarp

Veðdeild Landsbankans

þingsályktunartillaga

Holdsveikraspítali og fávitahæli

þingsályktunartillaga

Lendingarbætur á Eyrarbakka

lagafrumvarp

Einkasala ríkisins á tóbaki og eldspýtum

lagafrumvarp

Fjárlög 1932

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Einkasala ríkisins á tóbaki og eldspýtum

lagafrumvarp

Umboðslaun opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóðsgjald

lagafrumvarp

Ríkisveðbanki Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1932

lagafrumvarp

Hafnarfjarðarvegur

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála

almennar stjórnmálaumræður

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Stjórnarmyndun

umræður utan dagskrár

Hýsing prestssetra

lagafrumvarp