Pétur Jónsson: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Fyrirhleðsla fyrir Þverá og Markarfljót

lagafrumvarp

Verðhækkunartollur

lagafrumvarp

Alidýrasjúkdómar

lagafrumvarp

Stofnun stýrimannaskóla á Ísafirði

lagafrumvarp

Stofnun landsbanka

lagafrumvarp

Ritsíma- og talsímakerfi

lagafrumvarp

Tollalög

lagafrumvarp

Stofnun alþýðuskóla á Eiðum

lagafrumvarp

Forkaupsréttur leiguliða o. fl.

lagafrumvarp

Merkjalög

lagafrumvarp

Forstaða verslunar landssjóðs

þingsályktunartillaga

Ritsíma- og talsímakerfi

lagafrumvarp

Fyrirhleðsla fyrir Þverá og Markarfljót

lagafrumvarp

Prestsmata

lagafrumvarp

Gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1916 og 1917

lagafrumvarp

Dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs

lagafrumvarp

Almenn hjálp

lagafrumvarp

Fjárlög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Verð á landssjóðsvöru

þingsályktunartillaga

Fjallgöngur og réttir

þingsályktunartillaga

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Merkjalög

lagafrumvarp

Húsmæðraskóli á Norðurlandi

lagafrumvarp

Verðhækkunartollur

lagafrumvarp

Dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs

lagafrumvarp

Laun íslenskra embættismanna

lagafrumvarp

Starfslok deilda

umræður utan dagskrár