Stefán Jóh. Stefánsson: ræður


Ræður

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

(verðlagsákvarðanir á útgerðarvöru o.fl.)
lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1949

lagafrumvarp

Bæjarstjórn í Húsavík

lagafrumvarp

Hvíldartími háseta á togurum

lagafrumvarp

Skipulag kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Manntal

lagafrumvarp

Ræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðum

lagafrumvarp

Stjórnarskipti

tilkynning frá ríkisstjórninni

Tjón bænda vegna harðinda

(rannsókn á tjóni bænda af völdum harðinda vorið 1949)
þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

(framlenging á III. kafla)
lagafrumvarp

Uppbætur á laun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Verkamannabústaðir

lagafrumvarp

Evrópuráðið

(þátttaka Íslands)
þingsályktunartillaga

Sveitarstjórar

(sveitarráðsmenn)
lagafrumvarp

Gengisskráning o.fl.

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Stjórnarskipti

tilkynning frá ríkisstjórninni

Gengisskráning o.fl.

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

(framlenging á gildi III. kafla l. nr. 100/1948)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur

lagafrumvarp

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Verðjöfnun á benzíni

lagafrumvarp

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Fjárhagsráð

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Byggingarkostnaður síldarverksmiðja

fyrirspurn

Ráðstöfun á gengishagnaði

fyrirspurn

Gengisskráning o.fl.

lagafrumvarp

Lækkun tekjuskatts af lágtekjum

lagafrumvarp