1996-06-05 14:16:23# 120. lþ.#F 161.#10. fundur. Náttúruvernd., til 15:39:40| F gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Náttúruvernd, 2. umr.

Stjfrv., 366. mál (heildarlög). --- Þskj. 642, nál. 934 og 1091, brtt. 935 og 1215.

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 1215. --- Afbrigði samþ. með 39 shlj. atkv.

[14:18]

Frsm. meiri hluta umhvn. (Ólafur Örn Haraldsson):


[14:26]

Útbýting þingskjals:

[14:26]

Frsm. minni hluta umhvn. (Hjörleifur Guttormsson):